مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام رضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -(شب میلاده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد حسین رحیمیان
54
2 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -(السلام ای ضامن آهو ، کس و کارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد حسین رحیمیان
41
3 شعر میلاد امام رضا(ع) -(ذکر لب اولیاء نام نکوی رضاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
62
4 مدح امام رضا(ع) -(رسیدم دوباره به درگاه شاهی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمود حبیبی کسبی
50
5 مدح امام رضا(ع) -( دیشب گره ها از گلویم وا نمیشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
اکرم سبزعلی
40
6 شعر میلاد امام رضا(ع) -(خدا می‌خواست لطفت تا قیامت بی کران باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
26
+1
7 شعر ولادت امام رضا(ع)_همراه با سبک -(عاشقا باز قاصدک داده خبر امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محسن طالبی پور
30
8 سرود ولادت امام رضا علیه السلام -(شب میلاده یه جهان شاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد حسین رحیمیان
128
9 سرود ولادت امام رضا علیه السلام -( السلام ای ضامن آهو ، کس و کارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد حسین رحیمیان
97
10 میلاد امام مهربانی -(باز هر کوي و خیابانی چراغانی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
117
+1
11 شعر ولادت امام رضا(ع) -(روزي كه نام عشق بازان را نوشتند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
قاسم نعمتی
115
+1
12 شعر میلاد امام رضا(ع) -(قسم به دیده‌ی یعقوب و بوی پیرهنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
حسن لطفی
109
+1
13 شعر ولادت امام رضا(ع) -(آب و جارو می‌کنم با چشمم این درگاه را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
عباس شاه زیدی
86
14 شعر ولادت امام رضا(ع) -(زایری در حرم تو چه هیاهو دارد.) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
66
--1
15 شعر ولادت امام رضا(ع) -("کبوتر با کبوتر" باز تنهاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
علی شوندی
62
16 شعر میلاد امام رضا(ع) -(سربه روی مزار؛آهسته ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
قاسم نعمتی
52
17 شعر ولادت امام رضا(ع) -(روزي كه نام عشق بازان را نوشتند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
قاسم نعمتی
44
18 شعر ولادت امام رضا(ع) -(سر زده امد و با گوشه ی دامان چه نکرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
اکرم سبزعلی
40
19 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -(سلطان سلاطین جهان حضرت خورشید 2) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
امیر حسین الفت
77
20 شعر ولادت امام رضا(ع) -( زشت یا زیبا اگر خوبیم یا اینکه بَدیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
ابراهیم زمانی
37
21 شعر ولادت امام رضا(ع) -(أعوذُ مِن کُرُباتِ السَّواحَل المَنحوس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
سجاد شاکری
36
22 شعر ولادت امام رضا(ع) -(بساط جشن تو را رو به راه می کردیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
عاطفه سادات موسوی
27
23 شعر ولادت امام رضا(ع) -( رضاجان من شدم دیوانه ی تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محسن کاویانی
30
24 زمزمه‌ی ورود به حرم -(جشن میلادبا ذکر یا ضامن آهو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
52
25 میلاد امام رضا ع -(امشب که دخیل پنجره فولادم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
هستی محرابی
59
26 به بهانه‌ی میلاد امام رضا(ع) -(ثوابش برای شهدای مدافع حرم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
50
27 سرود جشن میلاد -(میلاد امام رضا ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
249
+1
28 شعر ولادت امام رضا علیه السلام -(بساط جشن تو را رو به راه می کردیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
عاطفه سادات موسوی
178
29 سرود ولادت حضرت سلطان علی بن موسی الرضا علیه السلام -( سر به سجاده ی شکر میذارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مجتبی خرسندی
207
+2
30 میلاد مولای هشتم -(شده میلاد مولایی معظم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
157
31 شعر میلاد امام رضا(ع) -(یک سلام از ما جواب از سمت مرقد با شما ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد علی بیابانی
278
+2
32 شعر ولادت امام رضا(ع) -(از قطره ای به چشمه ی بی حد رسیده ایم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
امیر حسین آکار
135
33 مدح امام رضا(ع) -(مثل میکائیل که امشب غزل خوان میشود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
علیرضا خاکساری
158
34 مدح امام رضا(ع) -(اگر چه گشته ام نوبت به نوبت خاک ایران را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مجتبی شگریان همدانی
111
35 شعر ولادت امام رضا(ع) -(أعوذُ مِن کُرُباتِ السَّواحَل المَنحوس) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
سجاد شاکری
90
36 شعر میلاد امام رضا(ع) -(ای سلام گرم خورشید از فراسوها به تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
87
37 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -(ای ‌‌جلوه‌ی زهرا رضا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
رضا باقریان
158
+1
38 شعر میلاد امام رضا(ع) -(اولاد موسی دایماً اهل کرم هستند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
رضا باقریان
87
39 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -(دوباره شورو ولوله ، درهمه جا به پا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
146
+1
40 سرود میلاد امام رضا(ع)_به همراه سبک -( ببین بازم هوایی تو هستم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محسن طالبی پور
89
41 مدح امام رضا(ع) -(با اسمِ تو در بینِ خوبان تاختم عمری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محسن کاویانی
51
42 شعر ولادت امام رضا(ع) -(یا ربِ وقت سحر تقرب شب هاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
سید پوریا هاشمی
40
43 شعر ولادت امام رضا(ع) -(یک سلام از ما جواب از سمت مرقد با شما ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمد علی بیابانی
58
44 شعر ولادت امام رضا(ع) -(از قطره ای به چشمه ی بی حد رسیده ایم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
امیر حسین آکار
41
45 شعر ولادت امام رضا(ع) -( وقتی به دست تو دلش را داد افتاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
35
46 شعر میلاد امام رضا(ع) -(روز ولادت تو غزل آفریده شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
وحید قاسمی
60
47 میلاد امام رضا (ع) -(دهه‌ی کرامت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
122
48 میلاد امام رضا ع -(ایران گلستان گشته از یمنِ حضورت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
هستی محرابی
104
49 میلاد امام رضا -(نجمه گرفته روی دستش لاله و یاس) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
وحید زحمتکش شهری
108
+2
50 سرود میلاد امام رضا علیه آلاف التهیه و السلام -(دلا رو آب و جارو کنید ، که رسید ماه کنعانیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مظاهر کثیری نژاد
99
--2