مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام مهدی (عج)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یوسف جمال -(امشب دوباره عالم هستی پر از صفاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
62
2 نور دل اهل تولّا -(گل باغ ولایت وا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
3 یگانه منجی -(امشب منادی این خبر داد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
4 خورشید تابان -(سامره امشب از یمن خورشید وادی طور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
5 غنچه ی یاسمن -(شهر سامره شد چنان طور امشب(2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
6 الطاف حیّ سبحان -(شده در شهر سامرّا پر از شادی و شور امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
7 ماه مجلس -(سامره امشب شد،غرق در نور و سرور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
64
8 یاس بهشت -(ای محبّان بار دیگر،نخل دین حق ثمر داد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
9 الطاف بیحد -(ز لطف خاص سرمد گل زهرا خوش آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
10 موسم شیدایی -( عاشقان هنگام شیدایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
63
11 انوار سرمد -(شوری امشب در دلم پیدا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
12 سرّ الاه -(باز امشب در جهان غوغا بپاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
13 ولادت حضرت ولیعصر ارواحنا فداه -(یاران ز سپهر دین یکی ماه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا یعقوبیان
0
14 ولادت حضرت صاحب الزمان(عج) -(بيشتر از بيشتر از بيشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن لطفی
102
15 اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج -(منم اهلِ آبادیِ آب ها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن لطفی
101
16 یا صاحب زمان -(این من و این حالِ پریشانی ام) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن لطفی
146
17 ولادت حضرت صاحب زمان(عج) -(بيشتر از بيشتر از بيشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن لطفی
80
18 ختم امامت -(عالم شده گلستان، ازاین گل تبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
91
19 طاووس بهشتی -( سامرا ازبس که زیبا شد شب میلاد تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
59
20 میلادی حضرت ولی عصر (عجج) آفتاب حسن -(آئینه طلعتی که فروغ سپیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
76
21 سبک 15 ـ سرود تک / سنتی ـ جشن سرور -(مژده به عاشقا شب جشن و سروره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
118
22 سبک 14 ـ سرود شور / زمزمه ـ أین بقیت الله -(وقتي خداوند آفريده جسم و جانم را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
89
23 سبک 13ـ سرود / تک ـ نگار -(تو نگارِ آسموني، تو بهارِ عاشقوني) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
120
24 سبک 12ـ سرود تک / شور ـ شب میلاد -(شب شبِ ميلادِ شماست كار دلم ياد شماست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
95
25 سبک 11ـ سرود / شور ـ یوسف آل فاطمه -(اي نگارِ خوب و مهربانِ من خوش آمدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
78
26 سبک 10ـ سرود / شور ـ یابن الحسن -(امشب سبو در دستِ من، بنگر به چشمِ مستِ من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
87
27 سبک 9 ـ سرود تک / سنتی ـ صاحب دل -(ای صاحب دل بر دل ما یک نظري كن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
83
28 سبک 8 ـ سرود تک / شور ـ ای دین و ایمانم -(اي دين و ايمانم، اي دلدارِ مهربان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
98
29 سبک 7 ـ سرود / تک ـ حجت آخرین -(آمد از سوي حق، حجّت آخرين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
78
30 سبک 6 ـ سرود تک / سنتی ـ عشق -(به عشقِ گل رویت همه در جوش و خروشند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
70
31 سبک 5 ـ سرود / شور ـ زاده نرجس -(صل علی محمّد ـ قائم آل احمد ـ زاده ی نرجس آمد(2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
80
32 سبک 4 ـ سرود تک / شور ـ کبوتر -(کبوتر شادي مي‌خونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
62
33 سبک 3 ـ سرود / تک ـ مژده -(مژده اي عاشقان آمد مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
76
34 سبک 2 ـ سرود / شور ـ مسجد و کبوتر -(تو چشام نقاشی کردم مسجد و کبوتراتون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
97
35 سبک 1 ـ سرود / تک ـ نیمه شعبان نیمه ی شعبان -(نیمه ی شعبان رسید و لحظه‌ي هم عهدي اومد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
78
36 شعر ولادت حضرت صاحب الزمان(عج) -(اي دل به رخت اسير مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
83
37 شعر ولادت حضرت مهدی(عج) -(خدا كند بشوم من غلام حضرت مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
96
38 غزلی در فراق امام زمان(عج) -(خزان گشتم امان از دست پاييز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
98
39 نجوائیه امام زمان(عج) -(اي كه در غيبتي و غايبي از چشمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
94
40 شعر نجوا با امام زمان(عج) -(بي تو من احوال خود را دم به دم گم مي‌كنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
98
41 دوبیتی فراق امام زمان(عج) -(در بيابان فنا جا مانده ایم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
70
42 دوبیتی مدح حضرت مهدی(عج) -(در سرم شور و نوای مهدي است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
94
43 دوبیتی فراق حضرت ولی عصر(عج) -(گل نرگس ز هجرت بي قرارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
74
44 دوبیتی فراق امام زمان(عج) -(اي رفته سفر يوسف گمگشته كجايي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
319
+2
45 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(شب میلاد تو دل پر شراره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
67
46 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(امشب دلم از قدوم مولای فرج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
74
47 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(از زندگی بدون مهدی سیریم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
75
48 دوبیتی صلوات بر امام زمان(عج) -(بر آنكه بُوَد هراس از روز ممات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
89
49 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(لطفي ز خداي سرمدي مي‌بيني) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
71
50 مدح امام زمان(عج) -(یک کمی باید تحمل!سوگ ها خواهد گذشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اکرم سبزعلی
133