مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام مهدی (عج)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ختم امامت -(عالم شده گلستان، ازاین گل تبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
27
2 طاووس بهشتی -( سامرا ازبس که زیبا شد شب میلاد تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
12
3 میلادی حضرت ولی عصر (عجج) آفتاب حسن -(آئینه طلعتی که فروغ سپیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
استاد سید هاشم وفایی
20
4 سبک 15 ـ سرود تک / سنتی ـ جشن سرور -(مژده به عاشقا شب جشن و سروره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
44
5 سبک 14 ـ سرود شور / زمزمه ـ أین بقیت الله -(وقتي خداوند آفريده جسم و جانم را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
32
6 سبک 13ـ سرود / تک ـ نگار -(تو نگارِ آسموني، تو بهارِ عاشقوني) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
41
7 سبک 12ـ سرود تک / شور ـ شب میلاد -(شب شبِ ميلادِ شماست كار دلم ياد شماست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
34
8 سبک 11ـ سرود / شور ـ یوسف آل فاطمه -(اي نگارِ خوب و مهربانِ من خوش آمدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
17
9 سبک 10ـ سرود / شور ـ یابن الحسن -(امشب سبو در دستِ من، بنگر به چشمِ مستِ من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
16
10 سبک 9 ـ سرود تک / سنتی ـ صاحب دل -(ای صاحب دل بر دل ما یک نظري كن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
18
11 سبک 8 ـ سرود تک / شور ـ ای دین و ایمانم -(اي دين و ايمانم، اي دلدارِ مهربان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
30
12 سبک 7 ـ سرود / تک ـ حجت آخرین -(آمد از سوي حق، حجّت آخرين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
24
13 سبک 6 ـ سرود تک / سنتی ـ عشق -(به عشقِ گل رویت همه در جوش و خروشند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
14
14 سبک 5 ـ سرود / شور ـ زاده نرجس -(صل علی محمّد ـ قائم آل احمد ـ زاده ی نرجس آمد(2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
20
15 سبک 4 ـ سرود تک / شور ـ کبوتر -(کبوتر شادي مي‌خونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
13
16 سبک 3 ـ سرود / تک ـ مژده -(مژده اي عاشقان آمد مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
14
17 سبک 2 ـ سرود / شور ـ مسجد و کبوتر -(تو چشام نقاشی کردم مسجد و کبوتراتون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
35
18 سبک 1 ـ سرود / تک ـ نیمه شعبان نیمه ی شعبان -(نیمه ی شعبان رسید و لحظه‌ي هم عهدي اومد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
27
19 شعر ولادت حضرت صاحب الزمان(عج) -(اي دل به رخت اسير مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
30
20 شعر ولادت حضرت مهدی(عج) -(خدا كند بشوم من غلام حضرت مهدي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
31
21 غزلی در فراق امام زمان(عج) -(خزان گشتم امان از دست پاييز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
36
22 نجوائیه امام زمان(عج) -(اي كه در غيبتي و غايبي از چشمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
39
23 شعر نجوا با امام زمان(عج) -(بي تو من احوال خود را دم به دم گم مي‌كنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
36
24 دوبیتی فراق امام زمان(عج) -(در بيابان فنا جا مانده ایم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
12
25 دوبیتی مدح حضرت مهدی(عج) -(در سرم شور و نوای مهدي است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
32
26 دوبیتی فراق حضرت ولی عصر(عج) -(گل نرگس ز هجرت بي قرارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
19
27 دوبیتی فراق امام زمان(عج) -(اي رفته سفر يوسف گمگشته كجايي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
18
28 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(شب میلاد تو دل پر شراره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
14
29 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(امشب دلم از قدوم مولای فرج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
15
30 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(از زندگی بدون مهدی سیریم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
24
31 دوبیتی صلوات بر امام زمان(عج) -(بر آنكه بُوَد هراس از روز ممات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
31
32 دوبیتی میلاد حضرت مهدی(عج) -(لطفي ز خداي سرمدي مي‌بيني) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
حسن ثابت جو
25
33 مدح امام زمان(عج) -(یک کمی باید تحمل!سوگ ها خواهد گذشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اکرم سبزعلی
70
34 شعر نیمه شعبان -(خورشید نیمه ی ماه از نور اوست روشن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اکرم سبزعلی
72
35 نیمه شعبان -(هوا هوای بهار و دلم زمستانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اکرم سبزعلی
46
36 میلاد حضرت مهدی(عج) -(صدای پای کسی از بهشت می‌آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
رضا باقریان
74
37 امام زمان عج -(عطرِ گل و آفتاب و لبخند، ای آخرین حجتِ خداوند!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
171
+2
38 امام زمان عج -(دلم از دوری تو بی قراره، به باغِ زندگی بی برگ و باره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
138
+1
39 میلاد امام زمان عج -(خوشا در چشمهای ما درخشد!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
105
40 میلاد امام زمان عج -(کی شود جلوه کند چهره ی ماهت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
130
41 میلاد امام زمان عج -(ای که تویی جانِ دقایق بیا، چشمِ تو معیارِ حقایق بیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
97
42 امام زمان عج -(ای التیامِ دردم آخر بگو کجایی؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
116
43 میلاد امام زمان عج -(شادم از آنکه تو نگارِ منی، سبزترین باغِ بهارِ منی!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
89
44 میلاد امام زمان عج -(خوشا آندل که ماوای تو باشد!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
270
+5
45 نیمه شعبان شب و روز زیارتی حضرت اباعبدالله(ع) -(ذکر روضه نیمه ماه شعبان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
142
46 مدح امام زمان عج -(بیا بزم گل آرا کن که بوی یار می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
148
47 میلاد امام زمان -(الا ای شعرِ شیدایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
هستی محرابی
195
+1
48 امام زمان -(از پس پرده برون آی دلم غم دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
وحید زحمتکش شهری
257
49 حجت آخر -(امشب دلیل آخر خود را خدا رو می کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
257
50 سرود ولادت امام زمان (عج) -(امشب دنيا / مهمون تولده بهاره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مهدی نظری
322
+3