مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید ولایت عهدی امام زمان

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مرگ بر آل سعود.....مرگ بر آمریکا -(عید ولایت آمد مژده چشم انتظاران) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
میثم مومنی نژاد
69
--1
2 شعر آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( مژده به دلها دهید، موسمِ شادی رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
239
+1
3 متن شعر امام زمان (عج) -( فرخنده باشد آنروز گل ازچمن در آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
255
4 ولایت مهدی -( رسیده روز شروع ولایت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
418
5 متن شعر عید امامت حضرت مهدی (عج) -( خاتم و الاوصیاء اباصالح ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
مرتضی محمودپور
601
+1
6 دانلود متن و سبک سرود امام زمان (عج) -( بیا مهدی جان که من دلتنگم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محسن طالبی پور
2282
+16
7 سرود عید ولایت و تاج گذاری امام زمان (عج) -( دوباره آمده فصل ِ،بهار ِ ناب ِ خوش عهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
977
+2
8 غدیری دیگر -( مرغ دلم شادی کنان در حال آواز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
587
+1
9 عید امامت امام زمان (عج) -( شادمان از شادیت زهراست یا صاحب زمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
جواد کلهر
825
+6
10 اشعار ولادت حضرت امام زمان عج) -( گفتم مدینه داغ دلها تازه شد باز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علیرضا خاکساری
321
11 اشعار ولادت حضرت امام زمان(عج) -( یتیمی از آن گوشه سر را شناخت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حسن لطفی
340
+1
12 علی اکبر نازک کار- آغاز امامت حضرت مهدی عج -( شد فصل دستبوسی سلطان سامرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علی اکبر نازک کار
1436
+4
13 اشعار ولادت امام زمان (عج) به همراه سبک -( نیمه شعبان رسید و یوسف زهرا نیامد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
نوید اطاعتی
1390
14 غزل ولایت عهدی مولانا صاحب العصر و الزمان (عج) -( فوج مَلک دور و برش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2590
+17
15 رباعی عید ولایت امام عصر (عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
2270
+4
16 یا مهدی -( نهم ماه ربیع هست ودلم شادان است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
2560
+10
17 ولایت امام زمان -( ربیع الاول آمد نور آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
2992
+9
18 دوبیتی آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( امروز که شیعه به جهان در حصر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
3597
+6
19 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3667
+10
20 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( همه جا پر از این خجسته نداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2816
+8
21 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2361
+4
22 شعر تاجگذاری امامزمان(عج) -( مهـدی کــه عـالمند رهیـن کـرامـتـش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2450
+5
23 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( فوج مَلَک دُور و بَرَش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2559
+8
24 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2384
+5
25 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3353
+12
26 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2573
+5
27 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
4245
28 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2340
+3
29 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3249
+11
30 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2009
+2
31 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( عالم امکان سراسر نور شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
وحید قاسمی
2594
+6
32 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( ای جبرئیل کاسه به دست عنایتت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمد بختیاری
2433
+5
33 دانلود سبک زمزمه -( نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
2934
+4
34 دانلود سبک سرود -( ربیعه و وقت سرور و هم عهدی ، رسیده ایام امامت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
3749
+12
35 دانلود سبک شور ولادت امام زمان(عج) -( آینه ی حیّ جلی مدد یا صاحب الزّمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
3012
+5
36 دانلود سبک سرود ولادت امام زمان(عج) -( ای به دلم همدم و مونس صفای هر محفل و مجلس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
2697
+2
37 شعر ولادت امام زمان(امــشــبــم دل در فـغـان آید همی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
2264
+3
38 شعر عیدالزهرا-(ما بي‌خيال سيلي زهرا نمي‌شويم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
9697
+73
39 شعر ولادت حضرت صاحب الزمان(عج),(بهوش ای جان که جانان خواهد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
9816
+60