اشعار ابراهیم تون خوش قلم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 غزل عشق و ارادت به حضرت ابالفضل(ع) به قلم چندتا از شاعران اهل بیت(ع) -(عالمه سلطاندی ابالفضل آقام ) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
69
2 حسینچی -(ای حسینچی آگه اول راه ولانی بوشلاما) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابراهیم تون خوش قلم
75
3 شعر حماسی نهم دی -(خون شهیدان باتمیاجاق) اشعار ترکی
سایر موضوعات
ابراهیم تون خوش قلم
75
4 شهادت سردار سلیمانی -(ای ملتیم_اسطوره ی_جاودان گئتدی_جاودان گئتدی) اشعار ترکی
سایر موضوعات
ابراهیم تون خوش قلم
79
5 شعر حضرت مهدی( عج ) با گریز به شروع ایام فاطمیه -(هارداسان شیعه نون آقاسی) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
114
+1
6 زبانحال حضرت زینب(س) بر سر تابوت مادر -(گئتمه ننه جان_صبر ایله دایان) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
133
7 زبانحال حضرت زینب(س) -(غم و بلا قلبینه دولان باغریقان ننم لایلای) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
160
8 به مناسبت شهادت سردار سلیمانی به سبک(زینب زینب زینب...) -(سردار سردار سردار_ای قاسم فرزانه) اشعار ترکی
سایر موضوعات
ابراهیم تون خوش قلم
69
9 شعر حماسی سردار سلیمانی -(ساغ اولا باشون سنون ای با شرافت میهنیم) اشعار ترکی
سایر موضوعات
ابراهیم تون خوش قلم
77
10 زبانحال حضرت زینب(س) -(اشکیم دونوب قانا_گئتمه بئله آنا) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
76
11 زبانحال حضرت علی(ع) -(ای یاریم فاطمه_دلداریم فاطمه) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
84
12 حضرت اباالفضل(ع) -(افتادم بر زمین اخا_خاکی شد چهره بیا) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
76
13 زبانحال حضرت زینب(س) -(جانم به لب رسیده از دست این زمونه) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
98
14 زبانحال حضرت زینب(س) -(باغریمیز اولدی قان_آنا گئتمه دایان) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
96
15 شام غریبان حضرت زهرا(س) -(اولدی ملائک عرشیده یکسر نواخوان) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
91
16 زبانحال حضرت عبدالله پسر حضرت ابالفضل (ع) با مادرش ام بنین (س) به سبک (عجب رسمیه...) -(مهربان آنام_هاردادی بابام) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
85
17 در مدح حضرت ام البنین(س) -(گوهر بحر نجابتدی اباالفضل اناسی) اشعار ترکی
اشعار حضرت ام البنین ( س ) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
79
18 سرود میلاد حضرت زهرا(س) -(دخت مصطفی گلدی) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
92
19 سرود میلاد حضرت زهرا(س) -(سویوندی دللر آچیبدی گللر) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
85
20 سرود میلاد امام محمدباقر(ع) -(مژده ای اهل جهان معدن احسان گلدی_جان گلدی) اشعار ترکی
اشعار مخصوص امام محمد باقر - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
114
21 شهادت امام علی النقی(ع) -(گلمیشوک یاسیوه حضرت هادی مدد) اشعار ترکی
اشعار مخصوص امام علی النقی - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
120
22 سرود میلاد حضرت علی(ع) -(شاه ولا ساقی کوثر علی) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
90
23 سرود میلاد حضرت علی(ع) -(الله الله شه محشر علی گلدی) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
78
24 سرود میلاد حضرت علی اصغر(ع) -(ای عاشقان مژده غم دللردن گئتدی) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
70
25 سرود میلاد حضرت علی(ع) -(البشارت اولیب قیامت بیت خداده) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
68
26 زبانحال حضرت موسی کاظم(ع) -(هایانداسان،آنا زهرا) اشعار ترکی
اشعار مخصوص امام موسی کاظم - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
82
27 سرود عید مبعث -(عالم لره لطف ایلیوب خلاق سرمد) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت محمد(ص) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
86
28 شعر به مناسبت تولد امام حسین(ع) از زبان حضرت زهرا(س) -(نور منهاج حسین حسین حسین) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابراهیم تون خوش قلم
64
29 میلاد امام حسین(ع) زبانحال حضرت زهرا(س) -(ای صفای دلم_نوگل خوشگلم) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابراهیم تون خوش قلم
74
30 میلاد حضرت اباالفضل(ع) لالایی گفتن حضرت ام البنین(س) -(ای ائلیمون شوکتی لایلای) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
72
31 سرود میلاد حضرت اباالفضل(ع) -(چهارم شعبان گلوب_سویگول جانان گلوب) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
70
32 میلاد امام سجاد(ع) -(البشارت شیعیان نور جلی آمد) اشعار ترکی
اشعار امام زین العابدین (ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
71
33 میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(اشبه پیغمبر آمد_نور چشم حیدر آمد) اشعار ترکی
اشعار ویژه حضرت علی اکبر علیه السلام - انواع اشعار مذهبی
ابراهیم تون خوش قلم
62
34 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(شده عالم منور_اومد شبه پیمبر) اشعار ترکی
اشعار ویژه حضرت علی اکبر علیه السلام - انواع اشعار مذهبی
ابراهیم تون خوش قلم
65
35 شعر میلاد حضرت علی اکبر ع (زبانحال مادر ) -(آنا قربان اولا بو حسن جماله) اشعار ترکی
اشعار ویژه حضرت علی اکبر علیه السلام - انواع اشعار مذهبی
ابراهیم تون خوش قلم
54
36 درد و دل با امام زمان(عج) -(ای یار مهربان یا صاحب الزمان) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
ابراهیم تون خوش قلم
165
37 گریز به ظهور امام زمان(عج) -(قلمیم زاره گلوب ایستیور اعجاز ائلیه) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
80
38 میلاد امام زمان(عج) -(یا مهدی یا مهدی ای شیعه نون آقاسی) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
78
39 سرود میلاد حضرت رقیه(س) -(مژده شیعیان برج عشقه مه ولا گلوب) اشعار ترکی
اشعار حضرت رقیه(س) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
92
40 آرزوی کربلا -(کربلایه ایله دعوت عاشقانی یابن زهرا) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابراهیم تون خوش قلم
79
+1
41 مناجات -(ای رب و دادخواهم الهی) اشعار ترکی
اشعار ویژه مناجات با خدا - انواع اشعار مذهبی و خدا
ابراهیم تون خوش قلم
93
42 مناجات ماه مبارک رمضان -(ای خالق دادار من) اشعار ترکی
اشعار مخصوص ماه مبارک رمضان - انواع اشعار مذهبی
ابراهیم تون خوش قلم
69
43 سرود میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای مفخر زهرا مولا یا حسن حسن) اشعار ترکی
اشعار گلچین امام حسن مجتبی(ع) - انواع اشعار امامان
ابراهیم تون خوش قلم
65
44 یا امام حسین(ع) -(دل اگر تابع فرمان اولا هیئت آچیلار) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابراهیم تون خوش قلم
82
45 شهادت حضرت علی(ع) -(کوفه ده طوفاندی دیده لر گریاندی) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
56
46 عشق به حضرت علی(ع) -(برج شرفده سیر ائدن اختره عاشق اولموشام) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
67
47 زبانحال حضرت زینب(س) -(غملی دنیادن دویان بابام وای) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
152
+4
48 عشق به حضرت علی(ع) -(شیعه لر گلوبدی بو گون درگهه رجایه) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
56
49 زبانحال امام حسین(ع) -(منیم ایشیقلی قمریم_یاتما دور اباالفضلیم) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابراهیم تون خوش قلم
85
+1
50 شهادت امام جعفر صادق(ع) -(گینه فغان سسی عرش و فلک لره گئدیب الله) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام جعفر صادق - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابراهیم تون خوش قلم
81
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد