مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود میلادیه (1) -(در کوی تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علیرضا امانی مجد
9
2 مجذوب تو شد کوخ نشین کاخ نشین هم -(مجذوب تو شد کوخ نشین کاخ نشین هم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
77
+1
3 ولادت, مدح امام علی علیه‌السلام -(«سه روز» بود، که در مکّه بی‌قراری بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
46
4 السّلام علیک یا اباالایتام مدح حضرت علی (ع) -(شده بعضی وقتا توی زندگیت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حامد تجری
49
5 فصل گل -(آمده فصل گل و شکفتن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
6 گل گلزار عصمت -(شهر مکّه پر از نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
7 نور محبّت -(سیزدهم ماه رجب شد،نور حق جلوه گر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
33
8 تلألو نور -(شیعه ی علی امشب شادمان و مسرور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
9 نور مرتضی(ع) -(مکّه ز مقدم گل طاها چه با صفاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
10 گلشن عشق -(امشب از لطف حق گشته غرق سرور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
38
11 هستیّ پیغمبر -(عزیز هستیّ پیغمبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
12 خورشید والا -( نما شادی که روز سیزده ماه رجب آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
13 فصل حضور -(عاشقان فصل حضور است مکّه امشب غرق نور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
38
14 سرور مکّه -(در سپهر دین حق امشب نگر ماه آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
15 هدیه نور -(سیزدهم روز ماه رجب آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
16 مهمان کعبه -(امشب از لطف خدا بیت خدا شد منجلی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
17 نوید عشق -(امشب این دل شور و شادی ساز کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
18 کار عشق -(باز امشب درب رحمت باز شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
41
19 تفسیر نور و هل اتی -(خانه ی کعبه شده ودای طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
1
20 ولادت حضرت علی علیه السّلام -(بر مظهر نور حیّ داور صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
49
21 تقدیم به پدران شهدا به مناسبت روز پدر -(از خم این کوچه ها با خود خبر آورده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
فاطمه نانی زاد
44
22 غوغا -(ماهمه عبد آستان علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
امیر فرخنده
53
+1
23 تکمیل بهار -(تا زینت مجلس دلم یادعلی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
سید مجتبی شجاع
43
24 مدح و ولادت -(همینکه زاده شدی تو جهان معطر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
هاشم محمدی آرا
48
25 علی -(ماهِ علیست بهترین زمزمۀ دعا علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حمید رمی
48
26 مدح و ولادت -(حدیثِ "ذکرُ علیٌ عباده" خود گویاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
66
27 شراب روی ضریح تو جمع ضدین است -(شراب روی ضریح تو جمع ضدین است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
61
28 سرود میلاد حضرت علی علیه السلام -(آغوش کعبه ، وا شده برعلی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
94
29 رباعیات میلاد امام علی علیه السلام بوی گل -( ازبـاغ خبر زسـوی گل آوردند پیغام زحسن روی گل آوردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
79
30 میلادی حضرت علی هدلیه السلام # مولود کعبه -(دوباره عطر ولایت به مکه پیچیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
78
31 مدح مولا -(بهشت بی تو عذابی ست تحت الانهار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
141
32 مدح مولا -(مانند شمعی در دل ویرانه ام هستی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
144
33 مدح مولا -(حدیث جبر تو را اختیار باور داشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
148
34 مدح حضرت علی(ع) -(رو سوی میدان کن ببین حیدر به میدان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
176
35 مدح مولا -(گفتند رب اهل جهان نیستی و من ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
124
36 مدح مولا -(در خلوتی که توبه ی هشیار بشکند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
263
37 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(خورشيد منور گشته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین خیریان
139
38 مدح مولا -(صوت سلونی اش چنان شوق سوال می دهد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
202
39 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(نامت افتاده بر زبان جهان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مجتبی رافعی
171
+2
40 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -("اشک"از"دیده" سر در آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
بردیا محمدی
146
41 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(خدا براى جهان كم نذاشت با حيدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
آرمان صائمی
246
+1
42 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(نمیگنجدبه معنا او همه محوند الا او) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حامد آقایی
136
43 شعر ولادت امیرالمومنین -(وقتی که هدف نیست کمان فایده اش چیست؟ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
208
44 شعر ولادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(یاعلی ای تو والیِ عشقم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین رحمانی
139
45 شعر ولادت امیرالمومنین -(شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
محمد حسین ملکیان
162
46 شعر ولادت امیرالمومنین -(هر وقت کامم تلخ باشد چاره اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین صیامی
143
47 میلاد امیرالمومنین -(کعبه امشب در بغل مولای عالم را گرفته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
وحید زحمتکش شهری
133
48 میلاد امیرالمومنین -(همدم و یار نبی حضرت مولا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
وحید زحمتکش شهری
134
49 سرود تک ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) + سبک -(از قدم شیر خدا شکاف کعبه دیدنی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسن ثابت جو
124
+2
50 شور / رجز مدح امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) + سبک -(علي امام اعظمه علي وصي خاتمه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسن ثابت جو
161