مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مجذوب تو شد کوخ نشین کاخ نشین هم -(مجذوب تو شد کوخ نشین کاخ نشین هم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
50
+1
2 ولادت, مدح امام علی علیه‌السلام -(«سه روز» بود، که در مکّه بی‌قراری بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
21
3 السّلام علیک یا اباالایتام مدح حضرت علی (ع) -(شده بعضی وقتا توی زندگیت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حامد تجری
23
4 فصل گل -(آمده فصل گل و شکفتن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
5 گل گلزار عصمت -(شهر مکّه پر از نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
6 نور محبّت -(سیزدهم ماه رجب شد،نور حق جلوه گر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
22
7 تلألو نور -(شیعه ی علی امشب شادمان و مسرور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
8 نور مرتضی(ع) -(مکّه ز مقدم گل طاها چه با صفاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
9 گلشن عشق -(امشب از لطف حق گشته غرق سرور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
23
10 هستیّ پیغمبر -(عزیز هستیّ پیغمبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
11 خورشید والا -( نما شادی که روز سیزده ماه رجب آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
12 فصل حضور -(عاشقان فصل حضور است مکّه امشب غرق نور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
24
13 سرور مکّه -(در سپهر دین حق امشب نگر ماه آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
14 هدیه نور -(سیزدهم روز ماه رجب آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
15 مهمان کعبه -(امشب از لطف خدا بیت خدا شد منجلی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
16 نوید عشق -(امشب این دل شور و شادی ساز کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
17 کار عشق -(باز امشب درب رحمت باز شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
23
18 تفسیر نور و هل اتی -(خانه ی کعبه شده ودای طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
0
19 ولادت حضرت علی علیه السّلام -(بر مظهر نور حیّ داور صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
33
20 تقدیم به پدران شهدا به مناسبت روز پدر -(از خم این کوچه ها با خود خبر آورده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
فاطمه نانی زاد
32
21 غوغا -(ماهمه عبد آستان علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
امیر فرخنده
29
+1
22 تکمیل بهار -(تا زینت مجلس دلم یادعلی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
سید مجتبی شجاع
30
23 مدح و ولادت -(همینکه زاده شدی تو جهان معطر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
هاشم محمدی آرا
33
24 علی -(ماهِ علیست بهترین زمزمۀ دعا علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حمید رمی
34
25 مدح و ولادت -(حدیثِ "ذکرُ علیٌ عباده" خود گویاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
50
26 شراب روی ضریح تو جمع ضدین است -(شراب روی ضریح تو جمع ضدین است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
45
27 سرود میلاد حضرت علی علیه السلام -(آغوش کعبه ، وا شده برعلی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
83
28 رباعیات میلاد امام علی علیه السلام بوی گل -( ازبـاغ خبر زسـوی گل آوردند پیغام زحسن روی گل آوردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
70
29 میلادی حضرت علی هدلیه السلام # مولود کعبه -(دوباره عطر ولایت به مکه پیچیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
67
30 مدح مولا -(بهشت بی تو عذابی ست تحت الانهار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
129
31 مدح مولا -(مانند شمعی در دل ویرانه ام هستی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
131
32 مدح مولا -(حدیث جبر تو را اختیار باور داشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
131
33 مدح حضرت علی(ع) -(رو سوی میدان کن ببین حیدر به میدان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
164
34 مدح مولا -(گفتند رب اهل جهان نیستی و من ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
113
35 مدح مولا -(در خلوتی که توبه ی هشیار بشکند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
246
36 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(خورشيد منور گشته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین خیریان
125
37 مدح مولا -(صوت سلونی اش چنان شوق سوال می دهد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر یزدی
184
38 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(نامت افتاده بر زبان جهان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مجتبی رافعی
161
+2
39 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -("اشک"از"دیده" سر در آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
بردیا محمدی
133
40 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(خدا براى جهان كم نذاشت با حيدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
آرمان صائمی
235
+1
41 شعر ولادت امیرالمومنین(ع) -(نمیگنجدبه معنا او همه محوند الا او) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حامد آقایی
127
42 شعر ولادت امیرالمومنین -(وقتی که هدف نیست کمان فایده اش چیست؟ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
192
43 شعر ولادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(یاعلی ای تو والیِ عشقم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین رحمانی
130
44 شعر ولادت امیرالمومنین -(شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
محمد حسین ملکیان
151
45 شعر ولادت امیرالمومنین -(هر وقت کامم تلخ باشد چاره اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسین صیامی
133
46 میلاد امیرالمومنین -(کعبه امشب در بغل مولای عالم را گرفته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
وحید زحمتکش شهری
121
47 میلاد امیرالمومنین -(همدم و یار نبی حضرت مولا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
وحید زحمتکش شهری
122
48 سرود تک ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) + سبک -(از قدم شیر خدا شکاف کعبه دیدنی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسن ثابت جو
105
+2
49 شور / رجز مدح امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) + سبک -(علي امام اعظمه علي وصي خاتمه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسن ثابت جو
149
50 شور / رجز مجلسی مدح امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) + سبک -(جانم علی جانم علی ـ ای جان جانانم علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
حسن ثابت جو
179