مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(میل اگر داشت فدای حرمش خواهم‌شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر علی شریفی
8
2 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(دلم حرم شده امشب به احترام حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
5
3 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(جانم به فدای تیغ چون رعد حسن(ع)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
عماد بهرامی
7
4 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(حرم ندارد و دل در غمش مقیم تر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
5
5 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(گرفته دست مرا بارها مرام حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا وفایی
7
6 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(صحن دل دیوانه ام از شور تو غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
5
7 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(حرف دل باز زاشک قلمم جاری شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
6
8 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(جان میدهم پای نگاری که گرفتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
6
9 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(برخیز و ساغر را بگیر در بزم آن نیکو جمال) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
4
10 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بازهم غرق تمنّا شده ام پا تا سر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
18
11 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تو که از نسل کریمانی و آقا هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
15
12 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای که محبت تو شده بهترین عمل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
15
13 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(همیشه سفره‌اش وا بود؛ با ما مهربانی کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یزدانی
14
14 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(من آینه ی کرامت پنج تنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید رضا موید
19
15 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(در وصف تو باید غزل ناب بسازم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
17
16 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تویی امیر جمل، ذوالفقار غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سعید تاج محمدی
21
17 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(جود خداوندی‌َاست در کف جودش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجید لشگری
16
18 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
12
19 مدح ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(از روز ازل مست می نوکری ام من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
13
20 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تا که لب وا شد به حُسنت شد تمنا بیشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
12
21 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی
13
22 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کریم از کَرمَش کم نمیشود، یعنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
10
23 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای کلامت خلق را نور هدایت یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
10
24 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(باید شمار ماه ها تعدادتان باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
زهرا آراسته نیا
12
25 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر ماه شب نیمه ی این میکده سوگند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد جواد شیرازی
14
26 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(به چشمهای خیالی به روی پرچینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
13
27 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(شکرُ لِلّه اگر زبان دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن ناصحی
13
28 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی
13
29 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کلید کرب و بلا در متانت حسن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
معین اصغری
16
30 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
14
31 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(مرا مثل یک اَبرِ حیران کشیدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
14
32 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
16
33 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی مقیمی
16
34 مناجات با خدا--نیمه ماه رمضان -(ای به دل مؤتمن، مونس جان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
17
35 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(هرکه دیدست تو را گفته که ماشاالله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید حسن رستگار
15
36 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(میان ارض و سما بزم شادی و شور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه نعیم امینی
15
37 میلاد امام حسن(ع) -(موجيم كه بر ساحل غم مى تازيم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مهدی عبدالهی
15
38 یا حسن(ع) -(یا حسن ما همه محتاج به احسان توایم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
92
39 بحر طویل -(میلاد کریم اهلبیت در رمضان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
115
40 میلاد امام مجتبی(ع) -(رباعی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
141
--1
41 رباعی -(میلاد امام حسن(ع)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
154
+2
42 سرود میلاد گل ناز فاطمه(س) -(رمضانه ماه روزه میون باغ ولا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
233
+1
43 سرود میلاد امام حسن مجتبی -(در زمین وآسمان جشن وطرب برپا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
791
+3
44 شور یا سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -( میشود امشب پر شعف دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
188
45 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( یاس ، امشب خنده زن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
148
46 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( جشن کرم و بندگی و جود و عطا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
124
47 شور کف زنی میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک آقای زند وکیلی -(حسن عشق و حسن ایمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
215
+1
48 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک افتخاری از حسین رئوفی -( کویر خشک دلامون ، باغ یاس و یاسمن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
126
+1
49 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(دختر خیرالبشر آورَد امشب شَبَر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
149
+2
50 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(نفسى هست اگر بال و پرى هست مرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
آرمان صائمی
147
+4