مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(حرم ندارد و دل در غمش مقیم تر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
24
2 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(صحن دل دیوانه ام از شور تو غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
30
3 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(حرف دل باز زاشک قلمم جاری شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
26
4 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(جان میدهم پای نگاری که گرفتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
33
5 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(برخیز و ساغر را بگیر در بزم آن نیکو جمال) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
30
6 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بازهم غرق تمنّا شده ام پا تا سر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
18
7 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تو که از نسل کریمانی و آقا هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
19
8 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای که محبت تو شده بهترین عمل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
23
9 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(همیشه سفره‌اش وا بود؛ با ما مهربانی کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یزدانی
21
10 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(من آینه ی کرامت پنج تنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید رضا موید
27
11 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تویی امیر جمل، ذوالفقار غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سعید تاج محمدی
21
12 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
27
13 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
19
14 مدح ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(از روز ازل مست می نوکری ام من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
22
15 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تا که لب وا شد به حُسنت شد تمنا بیشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
22
16 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
13
17 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کریم از کَرمَش کم نمیشود، یعنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
24
18 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای کلامت خلق را نور هدایت یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
25
19 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(باید شمار ماه ها تعدادتان باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
زهرا آراسته نیا
19
20 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر ماه شب نیمه ی این میکده سوگند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد جواد شیرازی
25
21 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(به چشمهای خیالی به روی پرچینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
11
22 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(شکرُ لِلّه اگر زبان دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن ناصحی
25
23 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
12
24 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کلید کرب و بلا در متانت حسن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
معین اصغری
21
25 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
13
26 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
24
27 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(مرا مثل یک اَبرِ حیران کشیدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
23
28 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
23
29 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی مقیمی
21
30 مناجات با خدا--نیمه ماه رمضان -(ای به دل مؤتمن، مونس جان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
21
31 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(هرکه دیدست تو را گفته که ماشاالله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید حسن رستگار
21
32 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(میان ارض و سما بزم شادی و شور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه نعیم امینی
26
33 میلاد امام حسن(ع) -(موجيم كه بر ساحل غم مى تازيم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مهدی عبدالهی
23
34 یا حسن(ع) -(یا حسن ما همه محتاج به احسان توایم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
109
35 بحر طویل -(میلاد کریم اهلبیت در رمضان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
137
36 میلاد امام مجتبی(ع) -(رباعی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
153
--1
37 رباعی -(میلاد امام حسن(ع)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
162
+2
38 سرود میلاد گل ناز فاطمه(س) -(رمضانه ماه روزه میون باغ ولا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
243
+1
39 سرود میلاد امام حسن مجتبی -(در زمین وآسمان جشن وطرب برپا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
789
+3
40 شور یا سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -( میشود امشب پر شعف دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
265
41 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( یاس ، امشب خنده زن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
167
42 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( جشن کرم و بندگی و جود و عطا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
132
43 شور کف زنی میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک آقای زند وکیلی -(حسن عشق و حسن ایمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
228
+1
44 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک افتخاری از حسین رئوفی -( کویر خشک دلامون ، باغ یاس و یاسمن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
153
+1
45 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(دختر خیرالبشر آورَد امشب شَبَر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
167
+2
46 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(نفسى هست اگر بال و پرى هست مرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
آرمان صائمی
166
+4
47 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -(سلام خدا بر تو ای عزیز زهرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
145
+2
48 سرود مسجدی امام حسن مجتبی علیه السلام -(نیمه ی ماه خدا دلبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
164
49 سرود میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) -(ای نور ازلی تو شیر جملی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیرحسین سلطانی
153
+1
50 سرود و شور میلاد امام حسن مجتبی (ع) -(به اذن حضرت زهرا آهای امام حسنی ها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیرحسین سلطانی
220
+3