مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(ای شورِ دل شیدا،فرزندِ ارشد مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
13
2 ولادت امام حسن مجتبی -(با اینکه سحر وقت خوش راز و نیاز است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد قاسمی
6
3 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -(پا قدم بند جون زهرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مظاهر کثیری نژاد
16
4 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -(خوش به حال کسی که توی سینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مظاهر کثیری نژاد
14
5 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -(دست حق نگهدارش ، عالم گشته بیمارش، یوسف رفت پیِ کارش، تا اومد جمال زیباش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مظاهر کثیری نژاد
14
6 سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گل زهرا دخیلَک تولدت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
19
7 سرود)ماه خدا بادا مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود اسدی
19
8 ولادت حضرت امام حسن علیه‌السلام -(انگار بنا نیست گرفتار نباشیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
28
9 امام حسن مجتبی علیه السلام -(سفره ی احسان خدا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
میثم مومنی نژاد
28
10 سرود میلاد امام حسن علیه السلام سبک بازدوباره -(ای حسن جان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
20
11 سرود امام حسن (ع) -(پيچيده امشب شميم زلف دلبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
17
12 شعر میلاد امام حسن ع -(هرکس که بر کریم پناهنده میشود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
14
13 تقدیم به کریم اهل بیت علیه السلام: -(امشب از کوچه‌باغ‌های بهشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ایمان کریمی
16
14 مدح و ولادت امام حسن علیه السلام با صدای سید رضا نریمانی -(به نام عشق..به نام خدا...به نام حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
آرمان صائمی
20
15 سرود ولادت امام مجتبی (ع) -(امشب مدینه غرق نور. گشته وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
46
+1
16 سرود ولادت امام مجتبی (ع) -(ماه رحمت آمد. مایه عزت آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
26
17 سرود ولادت امام مجتبی (ع) -(شب نیمه ماه مهمانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
19
18 سرود ولادت امام مجتبی (ع) -(شب نیمه ماه مهمانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
21
19 سرود مسجدی امام مجتبی (ع) -(یثرب شده لبریز نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
18
20 سرود ولادت امام مجتبی (ع) -(مدینه لبریزاز شادی و شور امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
20
21 شعر و سرود ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(شهر یثرب شده وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
16
22 نذر میلاد اربابِ کریمان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(قوّت بال و پرم، یا حسن بن علی(ع)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه عاطفی
25
23 مدح منقبت میلادیه -(شاعر به هر شعر ترش دارد علاقه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا خاکساری
30
24 {مدح_ میلاد_امام_مجتبی} -(مژده ای از دل نسیم آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا آهی
22
25 شعر روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(باید اینجا حرم درست کنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
16
26 شعر ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(تا که ذکر تو بجوشد دهن آمد به وجود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
25
27 (سرود)نیمه ی ماه مبارک،آمده ماه مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود اسدی
177
+1
28 (سرود)ای بحر ولایت گهرت باد مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود اسدی
91
29 سرود میلاد امام مجتبی (ع)_نیمه ی ماه خدا ماه درخشان اومده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
151
30 کریم ازلی(پسراول زهرا وعلی آمده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
205
+1
31 سبک ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(رو لبه همه ترانه و صد تا سرود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علی غلامپور
513
+2
32 سبک -(شد از خدا مقدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علی غلامپور
205
+2
33 رباعی میلاد امام حسن(ع) -(امشب که شب تلالو نور شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید زحمتکش شهری
335
+2
34 رباعی میلاد امام حسن(ع) -(امشب به زمین کریم عالم آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید زحمتکش شهری
302
+1
35 یا امام حسن مجتبی (ع)_شق القمری شد قمری گشت پدیدار اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
454
+4
36 متن سرود و مولودی جدید امام حسن مجتبی (ع) -(مهتاب شبای زهرایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
گروه شاعرانه ها سبک
2093
+2
37 نیمه ماه صیام میلاد امام مجتبی(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
289
+2
38 متن مولودی جدید امام حسن مجتبی علیه السلام -(سحر شبهای توبه کارا اومد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حلقه ادبی شاعرانه ها
322
+2
39 سرود میلاد امام حسن (ع)_نیمه ی ماه خوب خدا شد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
301
+2
40 میلاد امام حسن مجتبی ع -(با آمدنت قلبِ جهان روشن شد چشمانِ زمین و آسمان روشن شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
هستی محرابی
268
+1
41 میلاد امام حسن مجتبی ع -( چقدَر عرصه به دنیای تو تنگ آمده بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
هستی محرابی
147
+1
42 میلاد امام حسن ع -(آمدی و در نگاهت عشق سرگردان شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
هستی محرابی
154
43 رباعی امام حسن مجتبی علیه السلام اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
عادل لاله چینی
203
44 رباعی صلوات میلاد امام حسن(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
388
45 سرود جشن میلاد امام حسن(ع)سبک مسجدی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
455
+1
46 میلاد امام حسن -(نیمه ی ماه خدا ماهی درخشان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید زحمتکش شهری
293
+8
47 شور زیبای امام حسن (ع) -(عزیز عالمی تو پر و بالمی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علی صمدی
341
+2
48 متن سرود میلاد امام حسن سال 1398 -(تولدت مبارک ای ترانه ی قلب علی وزهرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مصطفی اسماعیلی
382
+1
49 رباعی میلاد امام مجتبی(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
160
50 خدای جودوکرم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مصطفی اسماعیلی
262
+2
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد