مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(تکیه گاهم حسنه، پشت و پناهم حسنه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مظاهر کثیری نژاد
105
2 شعر نیمه ماه رمضان -(مجنونم و با نعره زدن ميكنم افطار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن صرامی
62
3 شادمانی اهل دل -(شهر یثرب شده غرق نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
4
4 امید عالم -(نیمه ی مه خدا رسیده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
31
5 گل آل محمّد(ص) -(الطاف حیّ سرمد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
5
6 مدینه ی عشق -(امشب دل هر شیعه ای پر زند به سینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
5
7 دومین منجی و روشنگر -(نوید دیگر آمد به شیعه سرور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
25
8 عطر و بوی گل -(در شهر یثرب امشب(عطر و بوی گل آمد)2) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
9 گل گلشن اسلام -(به روز نیمه ی ماه خدا خورشید دین آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
10 بارش رحمت -(نیمه ی ماه خدا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
27
11 فخر زمان -(یثرب امشب شده غوغا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
12 غوغای عشق -(امشب جهان غوغاست جشن ولا بر پاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
13 گلباران نور -(گشته گلباران هر زمین یاران نیمه ی ماه صیام است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
5
14 کریم عالم -(از مقدم کریم عالم شهر مدینه گشته گلشن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
35
15 شادی بیحد -(شیعیان را شادی بیحد رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
3
16 ماه تمام -(جهان امشب چنان وادی طور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
3
17 ولادت امام حسن مجتبی علیه السّلام -(بر همه لطف دما دم آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
37
18 ترکیب بند میلاد کریم اهل بیت علیه السلام -(آن روز مدینه جلوه ای ناب گرفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
119
19 میلادیه امام مجتبی علیه السلام دومین نخل ولا -(آسمان امشب زمین را تا تماشا می کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
95
20 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(حرم ندارد و دل در غمش مقیم تر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
128
21 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(صحن دل دیوانه ام از شور تو غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
212
22 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(حرف دل باز زاشک قلمم جاری شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
149
23 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(جان میدهم پای نگاری که گرفتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
176
24 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(برخیز و ساغر را بگیر در بزم آن نیکو جمال) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
165
25 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بازهم غرق تمنّا شده ام پا تا سر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
130
26 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تو که از نسل کریمانی و آقا هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
134
27 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای که محبت تو شده بهترین عمل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
135
28 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(همیشه سفره‌اش وا بود؛ با ما مهربانی کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یزدانی
141
29 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(من آینه ی کرامت پنج تنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید رضا موید
199
30 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تویی امیر جمل، ذوالفقار غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سعید تاج محمدی
141
31 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
119
32 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
112
33 مدح ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(از روز ازل مست می نوکری ام من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
150
34 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تا که لب وا شد به حُسنت شد تمنا بیشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
146
35 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
111
36 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کریم از کَرمَش کم نمیشود، یعنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
211
37 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای کلامت خلق را نور هدایت یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
145
38 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(باید شمار ماه ها تعدادتان باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
زهرا آراسته نیا
116
39 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر ماه شب نیمه ی این میکده سوگند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد جواد شیرازی
151
40 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(به چشمهای خیالی به روی پرچینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
87
41 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(شکرُ لِلّه اگر زبان دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن ناصحی
167
42 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
95
43 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کلید کرب و بلا در متانت حسن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
معین اصغری
115
44 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
99
45 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
149
46 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(مرا مثل یک اَبرِ حیران کشیدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
156
47 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
153
48 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی مقیمی
137
49 مناجات با خدا--نیمه ماه رمضان -(ای به دل مؤتمن، مونس جان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
126
50 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(هرکه دیدست تو را گفته که ماشاالله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید حسن رستگار
118