مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل که شد خرسند چیز دیگری ست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن عرب خالقی
1410
+1
102 سرود میلاد حضرت علی اکبر از محمد خرم فر -( دلاروغارت میکنه اکبرلیلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد خرم فر
1952
+2
103 سرود میلاد حضرت علی اکبر از محمد مبشری -( یوسف زهرا اومده اکبر لیلا اومده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مبشری
2102
+4
104 مثنوی ولادت حضرت علی اکبر (ع) -( هر که از قافله ی فطرسیان جا مانده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2793
+5
105 سرود میلاد حضرت علی اکبر از محمد مبشری -( اذون مستی میدن ملائک تو جنت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مبشری
1988
+3
106 سرود شب میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( امشب شب میلادعلی ابن حسینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد خرم فر
2558
+4
107 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( از عربده ام پر شده میخانه ام امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
1598
+3
108 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بخت بلند با دل ارباب یار شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مظاهر کثیری نژاد
1641
109 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اومده شهزاده و عالمی بیچارشن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسین مهدی پناه
2149
+2
110 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( وقتی بارون به هوای تومی باره و ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1867
--2
111 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شب، شبه شادی رسیده آسمون صدای پای نگارمو شنیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین خدایار تهرانی
2076
+3
112 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شب شب جشن و سروره و/ شب ارباب جوونا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن حسن آبادی
2234
+2
113 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( قلب منه شیدا شده بیچاره ش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم میرزایی
1716
+5
114 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( امشب مدینه ، خبری پیچیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
منصور عرب
1787
+3
115 دانلود سبک شور ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( آی جوونا به پا شده محشر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
2028
+2
116 دانلود سبک ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( آمد آمد جان و جانان حسین ، آیه های نور قرآن حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1797
+3
117 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( آسمونا و زمین ، غرق شور و بی تاب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1648
+3
118 دانلود سبک ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ای اهل دنیا ، شبه پیمبر می آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1906
+2
119 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شد روشن امشب آسمون از برکت تلؤلؤ مهتاب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
1489
120 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( يك عده بر آنند كه قرآن كريمي ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1997
+4
121 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مثل اسفند دلم روی دلم بند نبود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا ناصری
1870
+3
122 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( چون خدا ما را ز خاک عالی و اعلا سرشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صمد علیزاده
1767
+2
123 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( پیش دست علی را گل فشانی کنید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد دنیوی
1395
124 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( همین که با دم ساقی دهان معطر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین قربانچه
1492
125 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( چون گشودند زهم دفتر دانائی را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1445
+2
126 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( يه صدايى داره مياد که خيلى آشنابوده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1347
127 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( هر که مست شراب کوثر شد (۲ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1300
+3
128 شعر سرود میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( مرغ دلم ديده که شب از لونه پر کشيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1293
129 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شب ولادت گل و (گلاب قمصره2) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن طالبی پور
1878
+2
130 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مرغ دلم به شوروشین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن طالبی پور
1771
+1
131 غزل میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( خوشا دلی که فقط زیر پای او باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عطیه سادات حجتی
1722
+4
132 ترکیب بند میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( همین که با دم ساقی دهان معطّر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین قربانچه
1680
+3
133 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( کعبه و قبله ی همه دلها اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1654
134 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( آمده یار و دلبرم ، روشنی چشم ترم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1778
+2
135 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( می باره از آسمونا صد سبد اقاقی و یاس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1978
+1
136 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( كرامـت كوثـره ، هستی مـادره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
1825
+1
137 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( شد جلوه گر ز یزدان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1473
+2
138 دانلود سبک سرود و شور حضرت علی اکبر(س) -( ای به ولایت نور بصر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1566
139 دانلود سبک میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( حُسن کلّ ِ ، آل احمد ، جلوه شد در ، روی اکبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1574
+1
140 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( خوشحالند همگی ِ آل الله ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1328
+2
141 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( لاله ی لیلا ، غنچه زد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1586
+2
142 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( تویی که ذکر لبی ، ثانی حُسن ِ نبی ، ای دل و دلبر ، آقا یا علی اکبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1516
+4
143 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای رخ تو کعبه دلها ، میوه ی قلب گل زهرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1418
+2
144 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( میرن امشب ، همه با چشم تر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1292
+1
145 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای گل حیدر خوش آمدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1602
+3
146 دانلود سبک شور میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای پسر ارشد ارباب ما ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
1832
+2
147 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( آمده یار و دلبرم ، روشنی چشم ترم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1432
+2
148 دانلود سبک سرود مسجدی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( مژده مژده شبه پیغمبر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
نوید اطاعتی
2186
+2
149 دانلود سبک سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( دل پر شوره ، شب جشن و سروره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1331
150 دانلود سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( سر زده جمال مهتاب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی روحی
1207