مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( سرودن از لب تو با انارها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1443
202 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( می‌ایستم امروز خدا را به تماشا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
سید حمید رضا برقعی
1194
+1
203 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ولادت پسر اربابــمـــون عليه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1203
+2
204 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( امشب ـ مست و خرابم ـ از می ناب ـ ساقی کوثر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1191
205 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( به بیت وحی افزون یک پسر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد یعقوبی
1084
206 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( تاج سري و هر نفس ما ارادت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1092
+3
207 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( صلي الله عليك ـ يا علي بن الحسين(3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1225
+1
208 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( هم نام علي چهره و سيما چو پيمبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1364
+3
209 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( خانه آقام حسين كشته غرقِ شادي ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1467
210 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( اي شيعيان تبريك ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1661
+1
211 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( امشب از هر سو دلم مرغ علي اكبر شود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1181
+2
212 شعر عروضی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( علي كه مهمان علي اكبر ست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1082
+1
213 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اى على اكبرم، شبه پيغمبرم، اى دل و دلبرم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
949
+2
214 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اى كه عشق عالمينى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
866
+3
215 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( هر كه مست شراب كوثر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
836
+2
216 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اذان گوى كرببلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
864
217 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( پيچيد آواى تبريك )تو گوشم ز هر جا((3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
896
218 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( گل بريزيد گل ليلا رسيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
955
+2
219 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( با نازترين نگاه عشقه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
889
+2
220 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( گل ليلا على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
810
221 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مژده بديد به دلها كه شام غم سر اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1523
+1
222 شعر ولادت حضزت علی اکبر(ع) -( جلوه ى ذات خداى دادگستر اكبر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
782
223 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جلوه ى ذات خداى دادگستر اكبر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
779
224 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( يه صدايى داره مى‏ياد كه خيلى آشنابوده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
828
225 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( يه صدايى داره مى‏ياد كه خيلى آشنابوده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
799
226 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( هر كه مست شراب كوثر شد (2) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
906
227 شعر ولادت حضرت علی اکبر() -( مرغ دلم ديده كه شب از لونه پر كشيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
751
228 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جانهاى ما فداى تو اكبر (3) فداى تو اكبر (3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
735
229 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جونيم نذر يه‏نگاهت على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1153
230 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( در حريم سرورى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
805
231 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( على على اكبر على على على على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
874
232 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ماه به چشماى قشنگ تو حسادت مى ‏كنه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
962
233 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل و دلدار همه یاعلی اکبر ، ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
822
+1
234 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( زینب و سکینه را یک طرف روانه کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
757
235 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( سكوت تلخ تو شيپور مرگ من را زد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حمید رمی
998
236 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دلم را هوای تو پر کرده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1536
237 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( مدینه و گل لبخند سیدالشهداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1629
+1
238 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( از خیمه بیرون آمده پیغمبری دیگر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
شهاب الدین خالقی
1109
239 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل می رود به دل شدگان اقتدا کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مسعود اصلاني
1033
+3
240 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( عاشقی را کمی خطر باید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
905
241 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ز چه رو دل نسپاریم بر این باورها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1483
242 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( روزی که بال میزدم اما پری نبود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1468
243 شعر و سرود ولادت حضرت علي اكبر(ع) -( شب شب مستي دلاي بي تابه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1619
+1
244 متن سرود ولادت حضرت علي اكبر(ع) -( مگه عكس هر كسي ميون چشاي حسينه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1581
245 دانلد سبك سرود ميلاد حضرت علي اكبر (ع) -( اومدي با ستاره ها از راه تو خونه ي حضرت ثارالله ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1637
+2
246 تركيب بند ميلاد مسعود حضرت علي اكبر (ع) -( این خانواده یوسفان بی بدیلند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی نظری
1152
247 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( من که گرد و غبار بوده ام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
764
248 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(علی علی اکبر مولا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1435
+1
249 مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع)(دریاترین به دامن صحرا رسیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1324
+1
250 مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع)(ساقی بیا كه مشكلم آسان نمی شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1564
+2