مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 بحرطویل میلاد حضرت علی اکبر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
29
2 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(ای علی اکبر ، تویی دلبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
32
3 شعر ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(دلم سوی مدینه میزند پر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
41
4 سرود شور ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(شعبان ز مقدم گل لیلا چو گلشن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
40
5 ولادت حضرت علي اكبر (ع) -( همه عالم شده منور امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
29
6 متن و سبک سرود حضرت علی اکبر (ع) -(ای عاشقان مولا (شعبان رسیده از راه) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
34
+1
7 ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(غنچه ای در باغ عصمت وا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
19
8 متن و سبک مولودی حضرت علی اکبر (ع) -(جشن شادی گشته بر پا در مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
32
9 سرود مسجدی میلاد حضرت علی اکبر (ع) -(مدینه امشب از شادی چنان وادیّ طور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
42
10 رباعی های ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(چنان جنت همه دنيا شد امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
30
11 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مژده آمد نور چشمان حسین بن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جواد کلهر
115
12 شعر میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( ای بلندای قامتت طوبا، ای تو شاگرد مکتب سقا، ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
281
13 دانلود متن و سبک ولادت حضرت علی اکبر -( سحر ز بیت ولا ستاره ای سر زده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
272
14 شعر میلادحضرت علی اکبر (ع) -( فضای شهر یثرب تازه گشته ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
287
15 دانلود متن و سبک نوحه میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای شبیه پیغمبر ای تو ثانی حیدر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
274
16 میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( جوانی به رعنایی تو ندیدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
250
17 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ما شيشه‌ى اشكيم شكستيم على جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
181
18 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( میان این همه شمشیر و‌نیزه معلوم است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی رحیمی
165
19 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فرقى به ميان عرب و نسل عجم نيست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
180
20 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنی گشته مختصر بنویس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر علوی
196
21 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( غرق به خون از پشت مرکب بی هوا افتاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا خاکساری
173
22 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فن مخصوص خود توست سلاحی داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسن بیات لو
157
23 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنت دانه ی تسبیح شد و ریخت بهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
172
24 سرود میلاد حضرت علی اکبر با سبکی زیبا -( بازم عطر عطر جنت وزیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی صمدی شهاب
178
25 حضرت علی اکبر (ع) ولادت -( ای علی اکبر امام حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عظیمی
597
26 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( نوزاد حسین جلوه اش مصطفویست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی مقیمی
561
+1
27 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( عطرخدا دوباره در عالم وزیده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی نظری
569
28 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( سلامٌ علی لیلا که پیغمبر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
581
+1
29 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ریشه دوانده در جگرم اضطرار عشق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
518
30 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خداوند خرد بخشندۀ جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
476
+1
31 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خدا را جلوه ی دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
549
32 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( جهان هست آفرین را صفای دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
539
33 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو آمدی به شبم حسّ سر شدن بدهی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی اشتری
473
+1
34 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( آسمان باز پر قمر شده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی زمانیان
526
35 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این گل که شکفته ،عطر جنت دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
474
36 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو ربودی ز خلق هر جا، دل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
494
37 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ای خدا جلوه و نبی مرآت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
488
38 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( امشب شب تلاوت یاسین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
481
+1
39 حضرت علی اکبر(ع)مدح دو ولادت -( امشب دل نسل جوان دارد سرور دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
497
+1
40 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این شعر ، سرود عالم بالا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
480
41 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( دون عشق تمام وجودم افسرده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد شیرازی
463
42 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ماندم کنار ارباب پایینِ پای ارباب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
497
43 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( رسم رفاقت را ادا کردن چه خوب است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
481
44 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( فلک یک آسمان خورشید و ماه و اختر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
486
45 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
463
46 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( منت خدای را که شب غم سرآمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید رضا موید
482
47 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( لرزانده شکوهت تنه‌ی لشکر را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
481
+1
48 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( شاه امروز آفریده شاهکار دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجید تال
492
49 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( صوت نبوی‌ست جاری از هر سخنش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد حسنی
468
50 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( فروغ چهره خوبان، شعاع طلعت توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حبیب الله چایچیان
490