مطالب صفحه اختصاصی اشعار اسماعیل تقوایی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 عیدفطر_شکر یزدان بوده ام یکبار دیگر روزه دار اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
28
2 عید فطر_شده شوال ومه روزه تمام است تمام اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
134
3 وداع با رمضان_دارد این ماه خداوندی به پایان می رسد اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
اسماعیل تقوایی
102
4 نوحه شهادت حضرت علی (ع) _رفته زدنیا مرتضی امشب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
232
+1
5 نوحه وزمزمه شب شهادت حضرت علی (ع) _درکنار بسترش بستگانش بیقرار اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
411
6 نوحه شهادت مولاعلی (ع) _ندای قد قتل آید ز آسمانها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
290
7 یا حیدر کرار(ع) _نبوده در عرب اندر مصاف او هماوردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
160
8 نوحه شهادت حضرت علی (ع) _رفته ز دنیا حضرت حیدر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
488
+3
9 زینب وغم پدر_بازهم زینب وغمی دیگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
272
+1
10 رباعی ضربت خوردن مولا_شق القمر رخ داد با یک ضرب سنگین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
172
+1
11 نوحه ضربت خوردن حضرت علی (ع) _سرو بلند دین واژگون شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
324
12 یا حسن ابن علی (ع) _پسر اول حیدر آمد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
34
13 یا حسن مجتبی_به به چه میلادی نکو بر مرتضی جان آمده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
26
14 سرود میلاد امام حسن مجتبی(ع) _مدینه غرق نوره، ندا داره منادی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
97
15 نوحه وفات ام المومنین _مادر مؤمنین، یاور خوب دین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت خدیجه (س)
اسماعیل تقوایی
45
16 شب جمعه_شب جمعه ست دلم در حرم ارباب است اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
اسماعیل تقوایی
60
17 ماه خدا_شاد باشید مه خوب خدا آمده است اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
ماه رمضان
اسماعیل تقوایی
57
18 درهای حرم_درهای حرم بسته و من درمانده سایر موضوعات
رباعیات و دوبیتی ها
اسماعیل تقوایی
92
19 یا صاحب الزمان _ما منتظران دیده به ره دوخته ایم اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
128
+2
20 یا علی بن موسی الرضا (ع) _ما حلقه بگوشان وغلامان رضاییم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
111
+2
21 یا صاحب الزمان _ای کنز نهان جان جهان حضرت غائب اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
80
+1
22 سرود میلاد حضرت مهدی (عج) _مژده که آمد نیمه ی شعبان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
108
23 سرود میلاد حضرت صاحب الزمان _امشب دل منتظرا شاده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
101
24 سرود میلاد حضرت صاحب الزمان _امشب سامرا باشد غرق نور اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
185
+1
25 سرود میلاد حضرت صاحب الزمان _امشب زمین ستاره بارونه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
188
+1
26 میلادیه حضرت صاحب الزمان _زمین چشم انتظار مقدمش تا آن نگار آید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
اسماعیل تقوایی
88
27 میلادیه حضرت علی اکبر_باشد مدینه منتظر ازبهر مولودی نکو اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
61
28 سرود میلاد حضرت علی اکبر _آمده دنیا شبه پیمبر میوه ی قلب حسین اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
116
29 سرود میلاد حضرت علی اکبر_آمده دنیا علی اکبر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
154
30 سرود میلاد حضرت علی اکبر _شادمانی کنید اومده دنیا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
105
31 یا حسین(ع) _حسینا ای همه دار وندارم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
اسماعیل تقوایی
40
32 یا زین العابدین (ع)_مصفا میشود شهر مدینه با گلی دیگر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
54
33 سرود میلاد حضرت سجاد (ع) _آی شیعه ها شادی کنید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
125
+1
34 یا ابوالفضل العباس (ع) _در گلستان علی تازه گلی روییده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
اسماعیل تقوایی
54
35 سرود میلاد حضرت عباس اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
اسماعیل تقوایی
117
36 سرود میلاد حضرت ابوالفضل _شب میلا عباس، شب شوره واحساس اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
اسماعیل تقوایی
120
37 میلادیه امام حسین(ع) _دهید مژده به یاران نگار آمده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
113
38 سرود میلاد امام حسین(ع) _سوم شعبان اومده دنیا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
216
39 سرود ولادت امام حسین(ع) _دل پیمبر شاده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
208
+2
40 سرود عید مبعث_شب شب نوره، شادی وشوره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
اسماعیل تقوایی
108
+1
41 یا رسول ا... (ص) _امشب شب میلاد دین آخرین است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
اسماعیل تقوایی
60
42 یا صاحب الزمان_این زمستان انتظار چرا اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
51
43 نوحه شهادت حضرت کاظم (ع) _در گوشه زندانم ودر فکر عزیزان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
164
44 یا موسی بن جعفر (ع) _سالها گوشه ی زندان عدو جایش بود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
90
45 یا صاحب الزمان_حاضر غائب از نظر کی تو به ما نظر کنی اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
74
46 یا حسین (ع) _حسین ای شاهکار آفرینش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
اسماعیل تقوایی
96
47 یا زینب کبری (س) _بعد تو ای دلبر دلدارها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
اسماعیل تقوایی
91
48 نوحه وفات حضرت زینب (س) _آمده پایان هجران، زینبم در شور وشینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
اسماعیل تقوایی
191
+1
49 سرود میلاد مولا علی (ع) _کعبه شده غرق صفا امیر دلها اومده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
159
50 سرود میلاد حضرت علی (ع) _آسمانها غرق نور است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
86
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد