اشعار اسماعیل تقوایی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا حجت بن الحسن_حجت ز سوی حق به خلايق تمام شد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
24
2 سرود آغاز ولایت صاحب الزمان _لبا چه خندونه، ستاره بارونه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
74
3 یا صاحب الزمان _مسلمانان غدیری دیگر آمد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
87
4 یا امام حسن عسکری(ع) _عسکری آتش زهری به تنش افتاده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
اسماعیل تقوایی
79
5 نوحه شهادت امام عسکری (ع) _شده مسموم وبیمارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
اسماعیل تقوایی
121
6 نوحه شهادت امام عسکری(ع) _در عزای پدر حضرت صاحب زمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
اسماعیل تقوایی
121
7 در سوگ اباالمهدی(ع) _چون هشتمین روز ربیع الاول آمد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
اسماعیل تقوایی
67
8 زمزمه، نوحه وشور شهادت امام رضا (ع) _صفر چو پایان آید غمی شود آغاز اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
اسماعیل تقوایی
31
9 غریب شهید_غروب ماه صفر شد طلوع روز عزا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
اسماعیل تقوایی
57
10 نوحه وزمزمه شهادت حضرت امام رضا (ع) _غریبم وتنها به وادی غمها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
اسماعیل تقوایی
93
11 نوحه وشور سینه زنی شهادت امام رضا (ع) _در آخر ماه صفر هر شیعه می گیرد عزا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
اشعار شهادت حضرت امام رضا
اسماعیل تقوایی
130
12 شهادت امام حسن مجتبی -( ای خون به جگر گشته و ای پاره جگر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
80
+1
13 نوحه ترکیبی پایان ماه صفر _پایان صفر با غم عجین است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
اسماعیل تقوایی
129
+2
14 نوحه شهادت امام مجتبی(ع) _در خانه اش مولا حسن خونین جگر شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
150
15 نوحه رحلت پیغمبر (ص) _حضرت طاها رود زدنیا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
اسماعیل تقوایی
188
16 درد دل علی(ع) کنار بستر پیغمبر(ص) _ای بر عالم جان جانان، حرفی از رفتن مزن اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
اسماعیل تقوایی
81
17 زمزمه، نوحه وشور اربعین_رسیده کاروانی از شام، به کربلا زبعد چل روز اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
90
18 یار کجاست_اربعین آمده ام کرببلا می نالم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
77
19 چهل روز فراق_چهل روزي جدا بودم زتو ای جان جانانم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
64
20 نوحه اربعین حسینی _آمد اربعین تو، من هستم غمین تو، ای برادر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
156
21 نوحه اربعین امام حسین(ع) _بعد از چهل روز آمدم روی مزارت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
162
22 اربعین_ای خفته زیر خاک بلا خواهر آمده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
170
23 نوحه شهادت امام مجتبی(ع) _زهر جفای عدو، جگر حسن پاره کرد2 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
175
24 یا امام مجتبی(ع) _دلش پر زخم از جور زمان بود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
170
25 یا رقیه بنت الحسین_منتظرم بیایی و جان بکنم فدای تو اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
اسماعیل تقوایی
105
+2
26 نوحه وزمزمه شهادت حضرت رقیه _ای عمه بیا که به ما تاج سر آمد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
اسماعیل تقوایی
122
27 زمزمه ونوحه حضرت رقیه(سبک مشکت صد پاره شده) _طفلی دردانه منم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
اسماعیل تقوایی
197
28 یا بنت الحسین(س) _من از شهری که باشد مرکز اشرار می ترسم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
اسماعیل تقوایی
151
29 یا زینب کبری(س) _الا ای هستی زینب کجایی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
اسماعیل تقوایی
69
30 صاحب زمان -(صاحب زماني، عالمی را جان جانی) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
اسماعیل تقوایی
78
31 صاحب زمان -(صاحب زماني، عالمی را جان جانی) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
اسماعیل تقوایی
54
32 نوحه شهادت امام سجاد(ع) _زهر کین شرر زده بر جان وبه پیکرم، ای وای ای وای اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
109
+1
33 یا زین العابدین (ع) _در کرببلا بسی مصیبت دیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
54
34 یا صاحب الزمان_صاحب زمانی مهدیا، جان جهانی اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
اسماعیل تقوایی
100
35 یا زینب کبری(س) _ای بر حسین فاطمه‌ سنگ تمام خواهری اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
سایر اشعار محرم و صفر
اسماعیل تقوایی
89
36 یا زینب(س) _میروم و نمی رود یاد تو از خیال من اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
سایر اشعار محرم و صفر
اسماعیل تقوایی
137
37 یا حسین(ع) _سالها باشد که بر مهرت دچارم یا حسین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
اسماعیل تقوایی
167
+3
38 یا زینب کبری (س) _ اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
98
39 یا سید الساجدین_زهر جفا آتش زده برجسم وجانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
89
40 نوحه شهادت حضرت سجاد(ع) _زین العبادم، در احتضارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
160
41 یا شیب الخضیب _می روم اما دلم اینجاست یا شیب الخضیب اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع
اسماعیل تقوایی
116
42 نوحه عبور کاروان از قتلگاه_تنت بر روی خاک وسرت بر روی نیزه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قتلگاه
اسماعیل تقوایی
113
43 شام غریبان_بود شام دهم شام غریبان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
اسماعیل تقوایی
73
44 نوحه شام غریبان_شام غریبان حسین امشب است واویلا واویلا اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
اسماعیل تقوایی
120
45 نوحه شام غریبان_اولین شب بی حسینم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
اسماعیل تقوایی
199
46 یا حسین مظلوم (ع) _عالم همه اندر نوا، وای وای خسین جان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قتلگاه
اسماعیل تقوایی
85
47 یاحسین(ع) _سینه ای سنگین شد ودستی به مویش چنگ زد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قتلگاه
اسماعیل تقوایی
167
48 نوحه. وداع امام حسین(ع) _حسین(ع) به میدان می رود زینب به دنبالش روان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
وداع
اسماعیل تقوایی
220
+2
49 نوحه شب عاشورا_شام وداع و حالی عجیب است اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
اسماعیل تقوایی
190
50 نوحه شهادت حضرت ابوالفضل_علقمه رفته، میر وسالارم، تا که آب آرد، از بهرطفلان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اشعار حضرت ابوالفضل العباس (ع)
اسماعیل تقوایی
194
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد