مطالب صفحه اختصاصی اشعار حسین واعظی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت علی اکبر (ع) -(برای مرگ پدر رفتنش جواز شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسین-واعظی
175
2 حضرت قاسم بن حسن(ع) -(عشق پدرت ریشه در من ز ازل دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین-واعظی
240
3 شعر شهادت امام صادق(ع) -(شأنش برای دشمنانش نیز پنهان نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین-واعظی
57
4 شعر شهادت امام حسین(ع) -(استاده بود لحظه ولی آخرش گذشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
حسین-واعظی
197
+2
5 پیاده روی اربعین -( نشسته ایم ولی تذکره مهیا نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسین-واعظی
376
6 شعر شهادت حضرت رقیه(س) -( گر چه کدر کرده است دستی روی ماهم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسین-واعظی
303
7 شهادت حضرت رقیه (س) -( روزی صنوبر بودم حالا دگر بیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسین-واعظی
375
8 شعر ورودیه کربلا -( قومی که از فراسوی جنت رسیده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسین-واعظی
428
9 اشعار تخریب بقیع -( صحبت از بی وفایی جعده است ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
حسین-واعظی
446
10 شهادت امام صادق(ع) -( ناموس خویش را پس پرده گذاشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین-واعظی
342
11 شعر مدح امام حسین با گریز به حوادث اخیر یمن -( طنین نام تو گر از دهن بلند شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسین علیه السلام
حسین-واعظی
2236
+3