مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی «زبانحال امام حسن(ع)با عُلیامخدره» -(گل؛قلبیم اولوب قان زینب ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد علی مصیبی
322
2 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(زهرا گلوب آه و نوایه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مجید قلعه بیگی
113
+1
3 متن شعر ترکی شهادت امام حسن مجتبی(ع) -(خوان بلایه ووردولار ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
115
4 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن(ع) -(شهید اولوب حسن المُجتبی مسلمانلار ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم میرزا جبار مضطر اردبیلی
92
5 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(مسموم ائدوب زهر جفاگل باجی زینب ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج رحمان شاجری زنجانی
182
6 متن شعر ترکی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ساقی قضا و قدر منه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم عباسقلی صابر تبریزی
102
7 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(زینبیم یتیش اوت دوتوب یانیر ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مجید قلعه بیگی
207
8 متن شعر ترکی در شهادت امام حسن (ع) -(ای دوزن جهاندا هر بلایه باجی ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج اصغر فرشچی
96
+1
9 متن ترکی شهادت امام حسن مجتبی( علیه السلام) -(دور ایاقه زینب ئورک دونوب قانه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرتضی اسکندری
83
10 متن شعر ترکی حالات حضرت حسن مجتبی علیه السلام #گریز به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سلام اولا او امامه بتوله چون جاندی ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
یوسف معزی
103
11 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(ای آنام اوغلی بیان ایله اوز احوالون منه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
156
+1
12 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(آنام باجی یاتما اویان یاندی لبلریم زینب ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم صابر تبریزی
111
13 متن شعر ترکی زبانحال امام حسن(ع) خطاب به حضرت زینب(ع) -(ای آنام زهرا نشانی مه لقا زینب اویان ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم محمدتقی قمری گلزار دربندی
158
+1
14 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(آچ گوزون اویان خواب نازیدن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج محمد احمدی صائب
94
15 متن شعر ترکی «زبانحال عُلیامخدره بربالین امام حسن(ع)» -(آچ گوزون ای نگار زهرا ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد علی مصیبی
116
16 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(ایلیکه زهریله مسموم اولوب امام حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج جبار مضطر اردبیلی
124
17 متن شعرترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(آل حسینیمدن سبونی قویما ایچسون سو باجی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم عبدالعظيم ذهني زاده
104
18 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(زهرانین ایدر قلبینی قان بو غم و حسرت ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج حیدر خوندل
81
19 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(بزم وصلیده ساقیان غم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
82
20 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(خواب نازیدن دور اویان بودم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم مضطر قفقازی
65
21 متن شعر ترکی سینه زنی شهادت امام حسن (ع) -(دور منی درک اله آی باجی حالیم یاماندور) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
106
22 در شهادت آقا امام حسن (ص) سروده شده -(دور آی آنامون یادگاری مهربان باجی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
139
23 متن شعر و سبک امام حسن (ع) -( گل آقا یا حضرتِ صاحب زمان پرده) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
94
24 متن شعر و سبک امام حسن(ع) -(اویان زینبیم آی منیم یاوریم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
144
25 متن شعر ترکی سبک امام حسن (ع) -(هادیِ انسانه حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
83
26 متن شعر ترکی شهادت امام حسن مجتبی علیه السّلام -(ندور سنده بو حالت ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج مجید اشکی تبریزی
723
27 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(بیریسی آغلاسا بیر قطره حضرت حَسَنه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
690
28 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(بیت مولاده گُل آچدی آدلانوب گُلرو حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج اصغر فرشچی
125
29 حالات حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(جلوه گاه عشقیده ای عاشق دادار حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
142
30 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(شده گلستان عزیزان مدینه از روی مجتبی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج افشین بابک
204
31 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(نصف ماه مبارک رمضان) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
115
32 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گون کیمی طالع اولوب نیّر اعظم بو گئجه) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم عبدی قراملکی
118
33 مدح و مولود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(شکر اولا خالق مهربانه) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج اصغر فرشچی
128
34 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد هدایتی
126
35 متن شعر ترکی مدح و میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام گریز به شهادت -(گلدی وجوده آیت حُسن خدا حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حاج حیدر خسروشاهی
112
36 میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(حضرت عشق گلوب، خلقته سرمایه گلوب) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
115
37 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(نیمه ماه خدا غنچه گول آچدی ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
139
--1
38 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(مژده ای روزه داران ماه رحمت) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
رضا ماه پری زنجانی
127
+1
39 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(اختر برج امامت معدن جود و کرامت) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
کربلایی رحیم شایان
126
40 شعر ترکی ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(الله الله شاه خیبر) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی پور علی
134
41 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(یتدی بوگون مشامیمه بوی خوش محمدی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد حسین ابراهیم پور خوئی
113
42 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(هانسی دلدور که ایده وصف امام حسنی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم ذاکر
104
43 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای غنچه باغ وچمن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج شفیع تفاخری
139
44 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای جلوه ی جانان اوغلوم اوغلوم) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی پور علی
125
45 میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای گل باغ وچمن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
125
46 متن شعر ترکی و مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ساقی ساقی، ساقی ساقی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
111
47 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(سس گلوبدور اهل عشقه دلبر جانانه گلدی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
111
48 شعر ترکی وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها -(رحلت ائدوب فاطمه نین آناسی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
اصغر احمدیان خسرو شاهی
143
49 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(کیست حسن آنکه چنین، اشهر است) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
علیرضا امانی مجد
183
50 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(جلوه گر گشته جمال ازلی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
154
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد