مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(ای آنام اوغلی بیان ایله اوز احوالون منه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
24
2 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(آنام باجی یاتما اویان یاندی لبلریم زینب ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم صابر تبریزی
16
3 متن شعر ترکی زبانحال امام حسن(ع) خطاب به حضرت زینب(ع) -(ای آنام زهرا نشانی مه لقا زینب اویان ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم محمدتقی قمری گلزار دربندی
20
+1
4 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(آچ گوزون اویان خواب نازیدن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج محمد احمدی صائب
11
5 متن شعر ترکی «زبانحال عُلیامخدره بربالین امام حسن(ع)» -(آچ گوزون ای نگار زهرا ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد علی مصیبی
16
6 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(ایلیکه زهریله مسموم اولوب امام حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج جبار مضطر اردبیلی
18
7 متن شعرترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(آل حسینیمدن سبونی قویما ایچسون سو باجی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم عبدالعظيم ذهني زاده
13
8 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(زهرانین ایدر قلبینی قان بو غم و حسرت ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج حیدر خوندل
10
9 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(بزم وصلیده ساقیان غم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
8
10 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن (ع) -(خواب نازیدن دور اویان بودم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم مضطر قفقازی
8
11 متن شعر ترکی سینه زنی شهادت امام حسن (ع) -(دور منی درک اله آی باجی حالیم یاماندور) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
10
12 در شهادت آقا امام حسن (ص) سروده شده -(دور آی آنامون یادگاری مهربان باجی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
12
13 متن شعر و سبک امام حسن (ع) -( گل آقا یا حضرتِ صاحب زمان پرده) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
9
14 متن شعر و سبک امام حسن(ع) -(اویان زینبیم آی منیم یاوریم ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
9
15 متن شعر ترکی سبک امام حسن (ع) -(هادیِ انسانه حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حسنعلی بالایی
9
16 متن شعر ترکی شهادت امام حسن مجتبی علیه السّلام -(ندور سنده بو حالت ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج مجید اشکی تبریزی
444
17 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(بیریسی آغلاسا بیر قطره حضرت حَسَنه ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
31
18 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(بیت مولاده گُل آچدی آدلانوب گُلرو حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج اصغر فرشچی
53
19 حالات حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(جلوه گاه عشقیده ای عاشق دادار حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
52
20 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(شده گلستان عزیزان مدینه از روی مجتبی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج افشین بابک
44
21 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(نصف ماه مبارک رمضان) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
54
22 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گون کیمی طالع اولوب نیّر اعظم بو گئجه) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم عبدی قراملکی
31
23 مدح و مولود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(شکر اولا خالق مهربانه) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج اصغر فرشچی
45
24 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد هدایتی
46
25 متن شعر ترکی مدح و میلادیه امام حسن مجتبی علیه السلام گریز به شهادت -(گلدی وجوده آیت حُسن خدا حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم حاج حیدر خسروشاهی
32
26 میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(حضرت عشق گلوب، خلقته سرمایه گلوب) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
41
27 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(نیمه ماه خدا غنچه گول آچدی ) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
42
28 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(مژده ای روزه داران ماه رحمت) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
رضا ماه پری زنجانی
45
29 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(اختر برج امامت معدن جود و کرامت) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
کربلایی رحیم شایان
47
30 شعر ترکی ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(الله الله شاه خیبر) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی پور علی
40
31 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(یتدی بوگون مشامیمه بوی خوش محمدی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد حسین ابراهیم پور خوئی
35
32 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(هانسی دلدور که ایده وصف امام حسنی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرحوم ذاکر
42
33 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای غنچه باغ وچمن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج شفیع تفاخری
43
34 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای جلوه ی جانان اوغلوم اوغلوم) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج علی پور علی
46
35 میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای گل باغ وچمن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
41
36 متن شعر ترکی و مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ساقی ساقی، ساقی ساقی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
45
37 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(سس گلوبدور اهل عشقه دلبر جانانه گلدی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
43
38 شعر ترکی وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها -(رحلت ائدوب فاطمه نین آناسی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
اصغر احمدیان خسرو شاهی
40
39 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(کیست حسن آنکه چنین، اشهر است) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
علیرضا امانی مجد
94
40 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(جلوه گر گشته جمال ازلی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
50
41 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ساقی گتور پیاله مهِ انجمن گلور) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج افشین بابک
55
42 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(اولوبدور چون نیمهٔ رمضان٬ روشن اولدی جهان٬ روحه جان گَلدی) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
رحیم فیضی
51
+4
43 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گوزلرون آیدین اولا حضرت زهرا) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
مرتضی اسکندری
45
44 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گل باغ یاسمن دلبند زهرا) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
رضوی زنجانی
57
45 شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(آمد نگار من با زلف پُر شکن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
49
46 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(مژده سیزه روزه داران گلدی معنی قرآن قرآن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
محمد حسین ابراهیم پور خوئی
45
47 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(مژده مژده محبان یثرب اولدی گلستان) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
کربلایی رحیم شایان
46
48 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گل باغ و چمن كيمدور؟ حسندور) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
35
49 در مدح و فضائل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گريز به شهادت ایشان و گریز به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(قادرآللهین آدیلان سوزی عنوان ائدورم) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
حاج داود بیدق داری
37
50 مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای اولان کان کرامت، ائوین آباد حسن) اشعار ترکی
امام حسن (ع)
سعید حضرتی (هاتف)
45
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد