مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت خدیجه سلام الله علیها

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها -(نهمین روز عمو رفت شریعه پی آب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمود اسدی
51
2 شعر وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها -(آنان که التفات به دنیا نکرده اند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
مهدی رحیمی زمستان
49
3 شعر وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها -(ای تو بانو که در آغاز مسلمان شده ای) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
سید مهدی جلالی
31
4 شعر نوحه حضرت خدیجه سلام الله علیها -(خدیجه ای همسفر غم هایم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
مجتبی صمدی شهاب
33
5 متن شعر حضرت خدیجه(س) -(متن شعر و نوحه وفات خدیجه(س) -(شهر مکه در غم امشب )) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
حسنعلی بالایی
40
6 متن شعر حضرت خدیجه س -(ای زن که سزاوارترین روی زمینی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
حسین صیامی
36
7 مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها -(نام تو را با عشق یک جا مینویسم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد حبیب زاده
59
8 متن شعر غزل حضرت خدیجه س -(یاورِ اسلام و احمد مادرِ خَیرُ النِّسا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
مجتبی اکبری
37
9 شعر حضرت خدیجه(س) -(دلم می خواست امشب اشک چشمم را خبر می کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد بیابانی
49
10 شعر حضرت خدیجه(س) -(همینکه مادر زهرا شدی، تو یکتایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمود ژولیده
44
11 شعر حضرت خدیجه(س) -(چشم حسودان کور‌ باد و گوش شیطان کر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
شایان مصلح
54
+1
12 شعر حضرت خدیجه(س) -(دلش را برده‌ای هر وقت صحبت کرده‌ای بانو!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
قاسم صرافان
53
13 متن شعر حضرت خديجه (س) -(دلش را برده‌ای هر وقت صحبت کرده‌ای بانو!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
قاسم صرافان
57
14 حضرت خدیجه سلام الله علیها اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
39
15 حضرت خدیجه سلام الله علیها اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
عبدالحسین میرزایی
37
16 حضرت خدیجه سلام الله علیها اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
عبدالحسین میرزایی
41
17 غزل مرثیه حضرت خدیجه سلام اللّه علیها -(بانویی که جانِ خود را نذرِ ایمان کرد و رفت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن راحت حق
49
18 متن شعر حضرت خدیجه(س) -(زن شایسته ... اُمُّ المومنین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
منصوره محمدی مزینان
91
19 متن شعر حضرت خدیجه(س) -(زن شایسته ... اُمُّ المومنین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
منصوره محمدی مزینان
63
20 متن شعر حضرت خدیجه سلام الله علیها -(خوشا بر قسمتِ أمّ الأئمه(س)) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
مرضیه عاطفی
120
21 شعر حضرت خدیجه(س) -(لطف خداست، اینکه گدای خدیجه ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
رضا باقریان
113
22 شعر حضرت خدیجه سلام الله علیها -(در صراطِ حق،بودی یارِ دین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
امیر عباسی
66
23 شعر حضرت خدیجه سلام الله علیها -(ای یاور اسلام،تَرنّم لبها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
امیر عباسی
52
24 شعر حضرت خدیجه سلام الله علیها -(مَهِ صبر و ایمان و تقویٰ تویی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
امیر عباسی
66
25 نوحه واحد حضرت خدیجه سلام الله علیها -(گشته در عزای تو،هر دلی پریشانت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
امیر عباسی
94
26 شعر غزل حضرت خدیجه(ع) -(خدا قسمت کند با عشق عمری همسفر بودن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
سعیده ثابتی رضویان
101
27 شعر غزل حضرت خدیجه(ع) -(تو را می‌خواست تا در همسرانش بهترین باشی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد مهدی خانمحمدی
98
28 حضرت خدیجه سلام الله علیها -(اولین بیت شد این مصرع بسم الله است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن ناصحی
85
29 شعر قصیده‌واره حضرت خدیجه(ع) -(ميان غربت دستان مکه سر بر کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
عباس شاه زیدی
97
30 شعر ترجیع‌بند حضرت خدیجه(ع) -(ای رسول خدای را همدم!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
استاد سید رضا موید
126
31 متن شعر حضرت خدیجه سلام الله علیها -(زير باران رحمتم امشب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد حسین ملکیان
129
32 قسمتی از ترکیب بند حضرت خدیجه سلام الله علیها -(این زن که مطلع غزلی بی نشانه بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
احمد حسین پور علوی
105
33 شعر غزل حضرت خدیجه علیها سلام -(در بين ملائک از تو نام آورده‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
یوسف رحیمی
90
34 توصیف مقام زن و اشارتی به مرتبه والای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها -(زن است روح منزه , زن است جان مصفّا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد عابد
117
35 زمينه ، زمزمه ، شور حضرت ام المومنين خديجه سلام الله عليها -(آسمونِ مدينه ، گرفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
عباس میرخلف زاده
91
36 شور ، هروله حضرت ام المومنين خديجه سلام الله عليها -(عشق رسول اللهي ، انيسةُ الزهرايي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
عباس میرخلف زاده
95
37 متن نوحه حضرت خدیجه سلام الله علیها -(حضرت خدیجه در غریبی کرده رحلت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
امیر عباسی
96
38 حضرت خدیجه سلام الله علیها -(رودی‌که‌خودرافداکرددرراه‌دریاخدیجه ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محمد قاسمی
79
39 حضرت خدیجه ام المومنین سلام الله علیها -(از هر نظر،از هر نظر بالانشيني) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن صرامی
161
40 مثنوی حضرت خدیجه سلام الله علیها -(می سوزم و چو شمعِ سحر آب می شوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
رضا رسول زاده
174
--1
41 تقدیم حضرت خدیجه سلام الله علیها: -(به پیمانی که بستی عهد کردی پای دین باشی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
ایمان کریمی
112
42 شعر غزل حضرت خدیجه علیهاالسلام -(تقسیم کن یک بار دیگر آنچه داری را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
سید ابوالفضل مبارز
142
43 شعر غزل حضرت خدیجه علیهاالسلام -(در روزگاران غریبی، آشنا بودى) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
فاطمه بیرامی
232
44 غزل حضرت خدیجه -(به یار زل زده ای در میان سجاده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
حسین جعفری
139
45 حضرت خدیجه س -(ره یافت در آسمان قلبش خورشید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
حسین جعفری
100
46 متن شعر حضرت خدیجه س -(خورشید شده منور از رخسارش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
حسین جعفری
98
47 حضرت خدیجه ام المومنین سلام الله علیها -(در همنشینی با نبی دیدی کمالت را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن صرامی
117
48 حضرت خدیجه ام المومنین سلام الله علیها -(ركاب آفرينش را درخشنده نگين هستي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن صرامی
137
49 فاطمه پرور -(تو فقط زمزمی و پاکی کوثر داری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن صرامی
160
50 ام المومنيني -(شد زندگي دشوار ابرو خم نكردي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
حضرت خدیجه سلام الله علیها
محسن صرامی
129
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد