مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت محمد (ص)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) -(آمده ساقی آمده ساغر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مجتبی صمدی شهاب
26
+1
2 شعر سرود ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) -(غم از دلم پر کشیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مجتبی صمدی شهاب
30
3 شعر سرود ولادت حضرت محمّد (ص) و امام صادق (ع) -(اومد از راه صاحب گنبد خضرای مدینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مجتبی صمدی شهاب
127
4 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(ای نور حیّ سرمدی یا رسولَ الله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
65
5 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(شده زمانِ عاشقی،با نزولِ رحمت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
40
6 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(دل با صفا شد،پر از نور خدا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
34
7 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(نور حیّ سرمدی یا رسولَ الله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
32
8 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(اومده سَروَرِ همه عالَم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
31
9 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(ولادتِ پیغمبر ما بر هَمِگان ‌مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
27
10 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(رَبیعُ الاول و میلاد دلبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
25
11 شعر سرود یا شور میلاد حضرت محمد و امام‌ جعفر صادق سلام الله علیهما -(آبروی عالَمین خوش آمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
22
12 سرود مسجدی میلاد پیغمبر(ص) و امام صادق(ع) -(ماه روی دلبر مبارک مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
65
13 نوحه سنتی برای تجمعات در اعلام انزجار از جنایت آل سعود -(به دست اهل فتنه اعدام شد) -(به دست اهل فتنه اعدام شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
62
--1
14 شعر غزل مثنوی پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله -(چهره انگار... نه، انکار ندارد، ماه است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
محمد حسین ملکیان
76
15 شعر قصیده ولادت پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله -(تو آمدی و در رحمت خدا وا بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
عباس شاه زیدی
56
16 غزل پیوسته ولادت حضرت رسول (ص) -(پیراهن سپید ستاره سیاه بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مهدی زارعی
58
17 سبک 8 ـ سرود شور/ تک ـ نبینا(ص) -(عالم از یُمن مقدمش به شور، ذکر و همهمه است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
113
18 سبک 7 ـ سرود / شور ـ رسول الله(ص) -(ای دل رسیده درمان و مرهم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
82
19 سبک 6 ـ سرود شور / تک ـ صلی الله -(دل من هواي دیگر داره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
101
+1
20 سبک 5 ـ سرود / تک سنتی ـ شب -(شب نعمت، شب رحمت، شب لطف و برکات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
104
21 سبک 4 ـ سرود / شور ـ حاجت -(یک نظری کن به ما، ای پسرِ آمنه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
88
22 سبک 3 ـ سرود تک ـ عازم -(این دلِ مجنون شده ام عازمِ كوي احمدست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
77
23 سبک 2 ـ سرود / شور ـ حنا -(به روي بالِ ملك حناي سرمدي است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
80
24 سبک 1 ـ سرود تک ـ زمزمه -(بر لبِ اهلِ آسمان زمزمه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
82
25 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(آمد به زمين نوای پژواک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
72
26 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(هر دلي پروانه در كوي محمّد مي‌شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
75
27 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(عرش را آذين كنند و فرش را جارو زنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
83
28 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(«بلغ العلي بکماله» نمی از خروشِ کرامتش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
74
29 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(دو چشمِ آمنه بر روي احمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
76
30 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(نبیِ رحمت و راز و نیاز است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
72
31 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(شب عشق و سرور عاشقان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
65
32 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(ساکنان نه فلک در شور و حالي ديگرند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
74
33 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(امشب همه از وجود احمد گوییم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
78
34 بهار دلها -(امشب به مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
35 بهار دلها -(امشب به مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
164
36 آرزو -(مهر و حبّ تو به سینه دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
37 شیفتگان -(ای شیفتگان پیمبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
2
38 لطف الاه -(در شب هفده ربیع الاوّل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
1
39 انوار سرمد -(هفده ماه ربیع است ، آمده انوار سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
132
40 میلاد گل -(هفدهم از ماه خوب ربیع الاوّل رسیده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
2
41 نور ارشاد -(امشب دو گل واشد به دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
4
42 خاتم پیغمبران -(هفده ماه ربیع الاول آمد عاشقان (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
0
43 صفای عالم -(امشب صفای عالم هستی رسیده است (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
1
44 عید امّت -(امشب از لطف و عطای خالق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
221
45 دو میلاد -(در هفدهم ربیع الاوّل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
46 شعر میلاد حضرت رسول اکرم -( شهر مکّه گشته چون وادیّ طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
5
47 رباعی های میلاد پیغمبر -(گلی از گلشن ولا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
545
+1
48 سرود مسجدی ولادت پیغمبر و هفته وحدت -(آمده جلوه حیّ سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
175
+2
49 سرود مسجدی ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام -(صلّ علی محمد ختم رُسُل خوش آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
165
+1
50 سرود ولادت پیامبر و امام صادق علیهم السلام -(آبروی عالم آمد جشن شادی شد به پا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسین رئوفی
144
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد