مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام جعفر صادق (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ولادت امام صادق علیه السلام -(امشب مدینه عرش خداوند اکبر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد مبشری
63
2 متن شعر سرود امام صادق -(اومده آقایی که کند دلبری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
پیمان امجدی
61
3 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -(باز دوباره امشب مدینه گشته گلشن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
88
4 متن شعر و سرود ولادت حضرت امام صادق(ع) -( عاشقان امشب از الطاف خالق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
81
5 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -(گلی از گلشن دین واشد امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
49
6 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -(هفده ماه ربیع آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
58
7 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -(امشب ازلطف خداوندسرزده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
56
8 متن شعر و سرود ولادت حضرت امام صادق(ع) -(از سپهر دین سرزده نوری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
50
9 متن شعر وسرود ولادت حضرت امام صادق(ع) -(شهر یثرب شده همچون وادی طور ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
66
10 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -( بار دیگر عاشقان فصل شکوفایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
52
11 متن شعر و سرود ولادت امام صادق(ع) -(به به عجب مدینه زیباست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
58
12 متن شعر ولادت حضرت امام صادق(ع) -(مدینه بار دیگر در سرور است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
46
13 نظر علمای اهل سنت در مورد امام صادق(ع) -(امام مذهب مالكیه مى گوید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
52
14 متن فضائل حضرت صادق(ع) -(حضرت ظاهری آراسته داشت. قامتش نه کوتاه بود و نه بلند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
51
15 متن فضائل حضرت صادق(ع) -(عبدالحلیم جندی از عالمان معاصر اهل سنت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
36
16 سبک 3 ـ سرود / شور ـ زیارت -(دلم مي‌خواست كه امشب و مدينه مهمونش بودم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
74
17 سبک 2 ـ سرود / واحد ـ آیینه -(آيینه و شمعدون، گل و گلاب دون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
80
18 سبک 1 ـ سرود / شور واحد ـ بهار -(شبِ میلادِ بهاره، شبِ عشقه، شبِ یاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
87
19 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(شبِ مهمانیِ یاس و شقايق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
72
20 شعر ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(دلا امشب سبو را پر ز مي كن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
65
21 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(امروز که عمرِ دشمنان کوتاه ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
81
22 دوبیتی ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) -(لطفِ یزدان همچو باران رو به صحرا آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
87
23 متن شعر ولادت حضرت امام صادق(ع) -(به زمستان دلم فصل بهار آمده باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد مبشری
75
24 متن شعر ولادت حضرت امام صادق(ع) -(وقتی بیانجامد به وصل یار مقصد دیدنی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
علیرضا خاکساری
86
25 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(امشب که به دست ما خدا داده برات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
205
26 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(ای حجت و نورِ حیّ و سرمد! صادق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
115
27 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(معشوق، برای دل، قرار آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
117
+1
28 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(رهبر و مالکِ دیبای تشیّع آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
86
29 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(با نازِ قدومش دلِ هستی وا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
111
30 دوبیتی میلاد حضرت امام صادق(ع) -(امشب شبِ شادمانی و ذکرِ جلی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
حسن ثابت جو
73
31 میلاد امام جعفر صادق ع -(مکتبِ او پایدار و شیعه ی او رستگار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
هستی محرابی
194
32 یا حضرت صادق (ع)_بازهم شهرمدینه باز میلادی دگر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
اسماعیل تقوایی
123
33 متن شعر ولادت امام صادق(ع) -(به زمستان دلم فصل بهار آمده باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد مبشری
179
+1
34 میلاد امام صادق(ع) -(بر اهل ولا مژده ی سرمد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
وحید زحمتکش شهری
157
35 سرود جشن میلاد نبی اکرم(ص)و امام صادق(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
184
+1
36 ترکیب بند ولادت امام صادق علیه السلام -(در گرگ و میش صبح پر از ظلمتی که باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
محمد علی بیابانی
204
+1
37 متن شعر ولادت امام صادق علیه السلام -(عرش را با ریسه های نور آذین بسته اند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرضیه عاطفی
221
38 سرود جشن میلادپیامبر اسلام(ص)و امام صادق(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرتضی محمودپور
189
+2
39 ولادت موسی بن جعفر(ع) -(حاجتش را خواست و یکبارِ دیگر نذر کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
مرضیه عاطفی
138
40 متن شعر ولادت امام صادق علیه‌السلام -(اى نفس صبحدم! دعاى که دارى؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
استاد سید رضا موید
225
41 ترکیب‌بند ولادت امام صادق (ع) -(رسانده‌ام به حضور تو قلب عاشق را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
یوسف رحیمی
185
42 گلواژه نور -(امشب از لطف خداوند،سرزده شمس حقایق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
43 گل با قرالعلوم -(گلی از گلشن دین وا شد امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
31
44 لطف حی سرمد -(امشب مدینه شادمان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
5
45 قدر رفیع -(هفده ما ربیع آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
46 ثمر نخل ولایت -(امشب دوباره نور خدا جلوه گر شده (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
5
47 خورشید بی قرینه -(هفدهخ ماه ربیع الاوّل آمد عاشقان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
257
48 شمس حقایق -(از سپهر دین سر زده نوری آمده شمس حقایق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
29
49 علم نبیّ -(نوری ز خدای اعظم آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
4
50 غرق تمنّا -(باز دلم غرق تمنّا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام جعفر صادق (ع)
رضا یعقوبیان
3
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد