مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مقتدای جوانان -(یازدهم از مه شعبان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
2 تبار آل محمّد(ص) -(مدینه دوباره شده غرق نور(2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
3 هدیه ی الهی -(حسین ابن علی را هدیه از سوی الاه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
4 دردانه ی حسین(ع) -(یثرب ز یمن مقدم او شور محشر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
5 گل امّ لیلا -(گلی از گلزار ولا در مدینه واشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
6 ثانیّ حیدر -(امشب جهان گلشن شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
7 فصل شکوفایی -(آمده در دنیا نور دل لیلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
8 مولود عشق -(یازده از ماه شعبان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
9 نو گل عروس فاطمه(س) -(ای عاشقان از لطف خاص کبریایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
10 ولادت حضرت علی اکبر علیه السّلام -(اشبه النّاس رسول دو سرا آمده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
0
11 گوهر خورشید -(نام زیبا ونکویت گرعلیّ اکبراست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
72
12 هدیۀ خداوند -(آیتی دیگر ز رحمان ورحیم آورده اند جلوه ای از جلوۀ خُلق عظیم آورده اند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
45
13 شب رویایی -(چون گشودند زهم دفتر دانایی را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
37
14 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(كسي كه شُغل او گوهرشناسي ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد قاسمی
81
15 میلاد حضرت علی کبر(ع) -(برگونه ی گلفام علی خال علی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
66
16 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(خدا به نخل ولا باز برگ و بر داده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا باقریان
65
17 رباعی -(ماه لیلایی ودرقلب حسین جا داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
237
18 مربع ترکیب بند ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(وقت دعا ، وقت فرج ، وقت گدایی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسین رحیمیان
277
+1
19 سرود سنتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي مه وش زيبا و دل آرا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
240
20 سرود سنتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(خانه ی مولا حسين گشته غرقِ شادي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
187
+1
21 سرود تک ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(به عشقِ همنام علي دلا به شيدا اومده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
169
22 مهرتابان حسین -(در گلستان علی تازه گلی روییده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
155
+1
23 شور ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(نوه ی حیدر اومده نوه ی زهرا اومده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
145
24 سرود مسجدی میلاد حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي شيعيان تبريك ميلادِ نور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
127
+1
25 سرود تک / شور ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي همه هستي حسين، يا علي اكبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
149
26 سرود ولادت حضرت علی اکبر -(شب شب جوونای شیدا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
142
+2
27 سرود میلاد امام حضرت علی اکبر -(اسوه و یار جوانان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
160
+1
28 شعر میلاد شهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام -(که گویا حضرت حیدر دوباره بین میدان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا نادعلیان
193
29 سرود مسجدی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(نور چشم حسین جلوه اش شد عیان نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رسول میثمی
181
30 شعر مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( یا که گوهری زیر قدم های تو باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
آرش براری
191
31 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(برهم زدی بساط دل بی قرارها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
احمد شاکری
168
32 میلاد حضرت علی اکبر -(صدای بانگ تکبیر از سما آید به گوشم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
240
+4
33 غزل ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(امشب از هر سو دلم مرغ علي اكبر شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
156
34 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(علي كه خندان علي اكبر ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
141
35 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(به جمالت پسرم هر چه بگویم ماهی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
125
36 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(چهره بگو نبی و پیغمبری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
126
37 دوبیتی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(در غريبي چون حسين ست و غريبِ كوثرست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
92
38 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(باز بر آل محمّد مصحفی مُسند رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
103
39 سرود ولادت آقا علی اکبر (ع) -(زاده ی لیلا ، نوه ی مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
188
40 جان لیلا -(ای جان ودل لیلا عشق ابی عبدا... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
150
41 سرود میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام -(دنیا به چشم زهرا زیبا شد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
152
42 شور یا سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(پسر ارباب محشری محشر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
170
43 نوه ی حیدر -(شور وحالی در مدینه گشته بر پا یا حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
181
+1
44 یا علی اکبر -(آل علی را ماه منیری آمده دنیا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
239
+1
45 ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام سرود مسجدی -(این پسر سر تا به پا شد آینه دار محمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
178
+2
46 متن مولودی حضرت علی اکبر(ع) -(دوباره نور و برکات آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
174
--1
47 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( از سر گلدسته ها عطر و بوی گل پاشید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
131
48 رباعی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(از خانه ی ارباب خبر می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
323
+1
49 رباعی ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(می بارد از این جمال دلجو صد ماه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
289
50 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -( شب نور و شب مهتابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
214