مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 رباعی -(ماه لیلایی ودرقلب حسین جا داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
136
2 مربع ترکیب بند ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(وقت دعا ، وقت فرج ، وقت گدایی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسین رحیمیان
152
+1
3 سرود سنتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي مه وش زيبا و دل آرا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
149
4 سرود سنتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(خانه ی مولا حسين گشته غرقِ شادي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
102
+1
5 سرود تک ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(به عشقِ همنام علي دلا به شيدا اومده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
81
6 مهرتابان حسین -(در گلستان علی تازه گلی روییده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
88
+1
7 شور ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(نوه ی حیدر اومده نوه ی زهرا اومده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
80
8 سرود مسجدی میلاد حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي شيعيان تبريك ميلادِ نور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
54
+1
9 سرود تک / شور ولادت حضرت علی اکبر(ع) + سبک -(اي همه هستي حسين، يا علي اكبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
65
10 سرود ولادت حضرت علی اکبر -(شب شب جوونای شیدا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
76
+2
11 سرود میلاد امام حضرت علی اکبر -(اسوه و یار جوانان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
65
+2
12 شعر میلاد شهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام -(که گویا حضرت حیدر دوباره بین میدان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا نادعلیان
63
13 سرود مسجدی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(نور چشم حسین جلوه اش شد عیان نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رسول میثمی
56
14 شعر مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( یا که گوهری زیر قدم های تو باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
آرش براری
74
15 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(برهم زدی بساط دل بی قرارها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
احمد شاکری
71
16 میلاد حضرت علی اکبر -(صدای بانگ تکبیر از سما آید به گوشم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
131
+4
17 غزل ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(امشب از هر سو دلم مرغ علي اكبر شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
106
18 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(علي كه خندان علي اكبر ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
74
19 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(به جمالت پسرم هر چه بگویم ماهی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
76
20 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(چهره بگو نبی و پیغمبری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
66
21 دوبیتی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(در غريبي چون حسين ست و غريبِ كوثرست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
50
22 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(باز بر آل محمّد مصحفی مُسند رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
53
23 سرود ولادت آقا علی اکبر (ع) -(زاده ی لیلا ، نوه ی مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
108
24 جان لیلا -(ای جان ودل لیلا عشق ابی عبدا... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
84
25 سرود میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام -(دنیا به چشم زهرا زیبا شد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
86
26 شور یا سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(پسر ارباب محشری محشر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
93
27 نوه ی حیدر -(شور وحالی در مدینه گشته بر پا یا حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
120
+1
28 یا علی اکبر -(آل علی را ماه منیری آمده دنیا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
157
+1
29 ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام سرود مسجدی -(این پسر سر تا به پا شد آینه دار محمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
90
+2
30 متن مولودی حضرت علی اکبر(ع) -(دوباره نور و برکات آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
86
--1
31 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( از سر گلدسته ها عطر و بوی گل پاشید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
79
32 رباعی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(از خانه ی ارباب خبر می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
131
+1
33 رباعی ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(می بارد از این جمال دلجو صد ماه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
77
34 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -( شب نور و شب مهتابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
112
35 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(امشب آسمون چه زیبا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
114
36 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -(ستاره بارون شده باز عالم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
86
37 ولادت حضرت علی اكبر (ع) سرود -(جوونا همه شهید یک نگاتن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مبشری
70
38 سرود میلاد حضرت علی اکبر -(چشام پر از بار شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
60
+1
39 شعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(باید شنید از دو لبت یا حسین را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
99
40 یوسف لیلا -(یازدهم از مه شعبان رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
78
+1
41 میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(مست مستم امشب ای دردی کشان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
61
42 سرود جشن میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) با سبک مسجدی -(ای بلند بالای بابا سرو باغ حیدری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
128
43 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب، دلامون شاده، شب مراده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
158
+1
44 سرود میلادحضرت علی اکبر -(مدینه امشب چه غوغایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جعفر خدری
65
45 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( از دل آسمون داره میباره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا رسولی
79
46 شهزاده اکبر -(آمده دنیا علی ابن الحسین ابن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
125
47 رباعی صلوات میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(تا صبح قیامت به قیامت صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
270
48 بحرطویل میلاد حضرت علی اکبر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
102
49 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(ای علی اکبر ، تویی دلبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
123
50 شعر ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(دلم سوی مدینه میزند پر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
116