مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر مدح حضرت علی اکبر(ع) -(در رثا و مدحِ تو باید تو را زیبا نوشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
96
+1
2 ذکر شور ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(خوش آمدی پیغمبر حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
38
3 ذکر شور ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(خوش آمدی آرام جان حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
31
4 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(سوره ی کوثر مدد،جلوه ی داور مدد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
29
5 سرود مسجدی ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(وقت شعف آمد،دلها منوّر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
28
6 متن شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(آسمان امشب چراغانی ز ماه و اختر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا شمس
28
7 شعر حضرت علی اکبر -(ستون خشک،تاکستان شود باز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد کابلی
32
8 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -(بياكه عيدي دهدبرهمه عالم اربابم حسين2) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
داود تیموری
36
9 متن شعر حضرت علی اکبر(ع) -( شیعیان بادا بشارت موسم هجران سرآمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسنعلی بالایی
31
10 متن شعر حضرت علی اکبر(ع) -(تو نور آمدي و شب ز خواب خوش پا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن عرب خالقی
65
11 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -(اومده شبهِ پيغمبر،اومده ثانيِ حيدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
داود تیموری
53
12 حضرت علی اکبر(ع) -( شیعیان بادا بشارت موسم هجران سرآمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسنعلی بالایی
30
13 سرودجدید ولادت_حضرت علی اکبر (ع) -(منادی باز خبر داده گل هستی ثمر داده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی تقی پور
25
14 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(به نام علی و خدای علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
41
15 مدح ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(مَلَک‌خادم،مَلَک‌سائل،مَلَک‌دربان؛علی‌اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد قاسمی
42
16 متن شعر سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(در مدینه شور و غوغایی دگر برپا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
24
17 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب از لطف خالق سرمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
25
18 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(ای عاشقان فصل حضور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
31
19 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب گل به چمن واشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
35
20 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب دوباره نور خدا جلوه گر شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
26
21 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(یازدهم از مه شعبان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
30
22 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(حسین ابن علی راهدیه از سوی الاه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
27
23 سرود ولادت حضرت علی اکبر_ علیه السلام -(مدینه دوباره شده غرق نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
35
24 ولادت حضرت علی اکبر ع -(با سلامی به شبه پیغمبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
52
25 متن شعر سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(گلی از گلزارولا در مدینه واشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
35
26 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب جهان گلشن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
54
27 متن شعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(یازده از ماه شعبان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
26
28 متن شعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(شوری امشب بر دلم افتاده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
36
29 دوبیتی های ولادت حضر علی اکبر علیه السلام_ -(گل گلزار پیغمبر رسیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
26
30 شور ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(پا هیات تو می مونیم ... / بدون تو نمی تونیم ... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین برزی
40
31 سرود شور ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(ای جوون ارباب علی علی 2) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین برزی
40
32 سبک سرود و شور میلاد پر نور شاهزاده حضرت علی اکبر حسین علیه السلام -(به به،چه قد رعنایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
40
33 سبک سرود ولادت شاهزاده حضرت علی اکبر حسین علیه السلام به سبک (شبه توسله_شبه نوره) -(اومده رو زمین/دوباره ماه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
28
34 دوبند سرود و شور میلاد شهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام -(پسر سالاره،دلبرو دلداره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
33
35 دوبند سرود میلاد شهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام (به سبک:امام عشق) -(نگارِ عشق اومده تا که بشه بهارِ عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
30
36 سبک سرود یا شور شاهزاده حضرت علی اکبر حسین علیه السلام -(وصله ی جونِ حسین و یوسف لیلایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
30
37 سبک سرود میلاد شاهزاده حضرت علی اکبر حسین علیه السلام -(بده مژده در کرم خانه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
41
38 سبک سرود میلاد شهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام -(دیگه غم و غصه ها سر اومد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
21
39 سبک سرود ولادت شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام -(شبه میلاده مهتابه_دلا تو سینه بی تابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیرحسین سلطانی
30
40 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(ای نور عالمتاب ای زاده ی ارباب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
34
41 ولادت حضرت علی اکبر علیه‌اسلام -(علی را ذاتِ ایزد می‌شناسد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
41
42 ولادت حضرت علی اکبر علیه‌اسلام -(علی را بارها از بَر نوشتند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
48
43 شعر ولادت حضرت علی اکبر علیه‌اسلام -(نگاهش کرد و حیدر گفت الله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
45
44 ولادت حضرت علی اکبر علیه‌اسلام -(اگر از روش روپوشَش بگیرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
50
45 متن شعر در مدح حضرت علی اکبر علیه السلام -(جام مرا لبریز کن از باده ی عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حبیب زاده
37
46 متن شعر در مدح حضرت علی اکبر علیه السلام -(رسیده فصل اذان تمام ماذنه ها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حبیب زاده
29
47 میلاد علی اکبر ع -(آب زنید راه را‌ لاله ی احمر رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا توحیدی
43
48 میلاد علی اکبر ع -(باز مگر گلستان لاله احمر گرفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا توحیدی
34
49 رباعی میلادحضرت علی اکبر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
44
50 پیشکش به محضر حضرت ام لیلا سلام الله علیها: -(آفتاب خدا نمایان شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عباس گروسی
44
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد