مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (سرود)از یمن شکفتن علی اکبر لیلا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود اسدی
10
2 (سرود)جلوه ای دیگر ز رحمان و رحیم آمد مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود اسدی
8
3 سرود میلاد حضرت علی اکبر (در گلستان علی تازه گلی روییده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
58
4 سرود ولادت آقاعلی اکبرسلام‌الله‌علیه -(میگه ازآسمون خدای‌سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
بابک امامی
24
5 گلپسر آقا -(شبِ خوشِ ، رويامه رويامه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عباس میرخلف زاده
23
6 میلاد حضرت علی اکبر ع -(جلوه ی سیمای احمد گر که در تمثالِ اوست یعنی اینکه مثلِ جدش هر دو عالم مالِ اوست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
22
7 ولادت حضرت علی اکبر علیه‌السلام -(عشق در سينه‌ى كبوترهاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
آرمان صائمی
20
8 میلادیه حضرت شاهزاده علی اکبر سلام الله علیه -(واژه ها در هیجان اند علی گفتن را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن کردی
27
9 مدح ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(آسمان و زمین پر از نور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر فرخنده
19
10 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(به خدای حرم به صفای حرم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
37
11 سرود فوق العاده زیبا ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(تپش دلِ لیلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حبیب زاده
36
12 میلاد حضرت علی اکبر ع -(مثنوی ، قطعه ، قصیده ، چارپاره یا غزل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی مقیمی
20
13 یا علی اکبر (ع)_دومین ماه بنی هاشمیان آمده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
35
+1
14 رباعی صلوات میلاد حضرت علی اکبر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
281
+3
15 نذر نور چشمان سیدالشهدا(ع) حضرت شهزاده علی اکبر علیه السلام -(دل از ما بُرد و او را حضرتِ دلبر تصوّر کن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرضیه عاطفی
79
16 میلاد علی اکبر ع -( باز در شعر تو نوآوری ام گل کرده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی مقیمی
140
+1
17 شور میلاد حضرت علی اکبر -(آمد اذان آمد اذان شد برکت ایمان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مظاهر کثیری نژاد
62
--2
18 سرود میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام -(یا اکبر، پسر لیلا اکبر، اشبه الناسِ به ختم الانبیا اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مظاهر کثیری نژاد
78
19 میلاد حضرت علی اکبر علیه سلام -(شیعه وقتی که امامش شاد است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عظیمی
68
20 یا شاهزاده علی اکبر مددی -(هرجا که حرف ناز بیاید نیاز هست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
سید پوریا هاشمی
35
21 ترکیب بند ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(دل حرم می شود سحرگاهی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
39
22 سرود حضرت علی اکبرعلیه السلام سبک بازدوباره -(یابن لیلا جوونا همه شهید یک نگاتن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
36
23 میلاد حضرت علی اکبر (ع) -(آی جوونا به پا شده محشر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
30
24 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(یا علی اکبر مدد علی علی اکبر مدد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
67
25 سرود مسجدی ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(به دنیا آمده زیبا گل بُستانِ حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
46
26 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(ای شور دل شیدا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
47
27 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(دوباره از باغ بهشت بوی پیمبر اومده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد باغدار
36
28 سرود میلاد جگر گوشه ارباب -(قرار دلای بی تاب اومد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
47
29 نذر ولادت سراسر شعفِ حضرت شهزاده علی اکبر علیه السلام -(خبر رسیده که آقایمان پدر شده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرضیه عاطفی
56
30 یا شهزاده علی اکبر ع -(بر قامت دلربای دلبر صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی اکبر نازک کار
61
31 شور ولادت حضرت علی اکبر -(پسره ارباب علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر حسین الفت
40
32 سرود میلاد حضرت علی اکبر (ع) سروده برادر بزرگوارم سید امیر میر عظیمی -(عجب شبه مبارکی/فرشته ها یکی یکی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر حسین الفت
65
33 سرود میلاد حضرت علی اکبر (آمده دنیا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
82
+1
34 رباعی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(مژده ای دل در و گوهر آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
50
35 رباعی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(بر اهل ولا حیدر دیگر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
53
36 سرود و شور میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(اکبر لیلا دیده وا کرده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
47
37 رباعى بسيار زيبا ، ولادت حضرت على اكبر ع اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اصغر چرمی
109
+1
38 میلاد حضرت علی اکبر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عبدالحسین میرزایی
93
39 شور حضرت علی اکبر علیه السلام -(اومده قرصه قمر ارباب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عالیه رجبی
152
40 سرود جشن میلاد شبه پیمبر(ع) سبک شیرازی -(شام تیره چو مهتابی شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
155
+2
41 مولانا علی اکبر -(قدمش روح بهاره آخر عمر خزونه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
سعیده کرمانی
95
+1
42 در مدح حضرت علی اکبر (ع)ای به جوانان شده‌ای رهنما اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
101
43 سبک ولادت -(بگیر دستات و باز بالا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی غلامپور
103
+1
44 سبک ولادت حضرت علی اکبر -(بگیر دستات و باز بالا آخه ارباب شده بابا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی غلامپور
98
+2
45 میلاد حضرت علی اکبر -(نَبی خَلق و نَبی خُلق و نَبی سیما،علی اکبر) -(نَبی خَلق و نَبی خُلق و نَبی سیما،علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
عبدالحسین میرزایی
172
+1
46 گل خوشبوی حسین(ع)_ای گل خوشبوی گلزار حسین اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
143
+1
47 میلاد حصرت علی اکبر ع -(در رثای مدحِ تو باید تو را زیبا نوشت، با وضو نامِ تو را بوسید و بر دلها نوشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
121
+1
48 میلاد حضرت علی اکبر -(امشب قمری قمر به دامن دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
165
+1
49 سرود جشن میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) سبک سر کوه بلند فریاد دارم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
227
+2
50 سرود میلاد حضرت علی اکبر (در بیت حسین ابن علی جشن وسرور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
295
+2