مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید سعید فطر

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 فطر وجمعه -(امسال که عید فطر باشد جمعه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
167
2 عید فطر مبارک -(تقارن دو عید فطر و جمعه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
مرتضی محمودپور
178
3 زیباترین عید -(زیباترین عید خدا فطر سعید است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
114
4 عید فطر مبارک باد -(فطر آمد و فطر آمد....) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
مرتضی محمودپور
171
5 عید فطر -(مبارک باد عید روزه داران ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
120
6 شعر عید فطر -(عید ما روزی بود مهدی بیاید از سفر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
مرتضی محمودپور
157
7 فطر سعید -( عیدی که برما رحمت حق را نوید است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1193
+2
8 اشعار مناجات با خدا در عید سعید فطر -( خواهم به چشمه سار دو چشمم وضو كنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد سید هاشم وفایی
1050
9 فطرسعید -( طی شده ماه خدا برهمه عید آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1709
10 عید فطر -( رمضان چونکه به پایان آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1966
11 عید فطر -( ماه خدا رفته وعید آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
2104
+2
12 عید فطر -( عید فطر آمده یاران تبریک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1902
+2
13 شعر عید فطر -( صدهزاران شکر برگو کردگار پاک را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
2578
+3
14 عیدِ رمضان -( عیدِ رمضان آمده، یاران همه شادند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
سیروس بداغی
2547
+2
15 عید فطر -( عید فطر است و خدا عیدیِ جانانه دهد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
سیروس بداغی
2702
+4
16 اشعار وداع با ماه رمضان و عید فطر -( به پاى درد و دل بنده چاه کم آورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
علی اکبر لطیفیان
3163
+4
17 اشعار وداع با ماه رمضان و عید فطر از محمد مبشری -( رفتی ای ماه خدا ماه جلی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
محمد مبشری
3623
+12
18 شعر عید فطر -( گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد حاج غلامرضا سازگار
3619
+6
19 شعر عید فطر -( عید فطر است و اول شوال ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
حبیب الله چایچیان
3587
+3
20 شعر عید سعید فطر -( گذشت ماه صیام و رسید عید صیام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد حاج غلامرضا سازگار
3853
+4
21 عیدصیام-(رسیده عیدصیام ونیامدی آقا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
3469
+7
22 مثنوی بسیار زیبا در ارتباط با عید فطر-(نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
4233
+4
23 اشعار کوتاه و پیامک های به مناسبت عید فطر-(چه شبهایی ز دست این گدا رفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
36231
+22
24 غزل زیبا از مولوی در ارتباط با عید فطر-(بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
11286
+2
25 شعری زیبامرتبط به شبهای قدر وعید فطر-(دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
3810
+1