مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید سعید فطر

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 فطر وجمعه -(امسال که عید فطر باشد جمعه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
166
2 عید فطر مبارک -(تقارن دو عید فطر و جمعه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
مرتضی محمودپور
180
+2
3 زیباترین عید -(زیباترین عید خدا فطر سعید است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
116
4 عید فطر مبارک باد -(فطر آمد و فطر آمد....) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
مرتضی محمودپور
180
5 عید فطر -(مبارک باد عید روزه داران) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
128
+1
6 فطر سعید -( عیدی که برما رحمت حق را نوید است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
983
+2
7 اشعار مناجات با خدا در عید سعید فطر -( خواهم به چشمه سار دو چشمم وضو كنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد سید هاشم وفایی
849
8 فطرسعید -( طی شده ماه خدا برهمه عید آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1488
9 عید فطر -( رمضان چونکه به پایان آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1726
10 عید فطر -( ماه خدا رفته وعید آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1890
+1
11 عید فطر -( عید فطر آمده یاران تبریک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
1753
+2
12 شعر عید فطر -( صدهزاران شکر برگو کردگار پاک را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
اسماعیل تقوایی
2362
+3
13 عیدِ رمضان -( عیدِ رمضان آمده، یاران همه شادند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
سیروس بداغی
2352
+2
14 عید فطر -( عید فطر است و خدا عیدیِ جانانه دهد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
سیروس بداغی
2479
+5
15 اشعار وداع با ماه رمضان و عید فطر -( به پاى درد و دل بنده چاه کم آورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
 علی اکبر لطیفیان
2895
+4
16 اشعار وداع با ماه رمضان و عید فطر از محمد مبشری -( رفتی ای ماه خدا ماه جلی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
محمد مبشری
3355
+13
17 شعر عید فطر -( گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد حاج غلامرضا سازگار
3370
+6
18 شعر عید فطر -( عید فطر است و اول شوال ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
حبیب الله چایچیان
3322
+3
19 شعر عید سعید فطر -( گذشت ماه صیام و رسید عید صیام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
استاد حاج غلامرضا سازگار
3578
+5
20 عیدصیام-(رسیده عیدصیام ونیامدی آقا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
3271
+7
21 مثنوی بسیار زیبا در ارتباط با عید فطر-(نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
3996
+5
22 اشعار کوتاه و پیامک های به مناسبت عید فطر-(چه شبهایی ز دست این گدا رفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
38023
+24
23 غزل زیبا از مولوی در ارتباط با عید فطر-(بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
10786
+2
24 شعری زیبامرتبط به شبهای قدر وعید فطر-(دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید سعید فطر
3550
+1