مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن عسکری (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد امام زمان عج -(کاش همین جمعه ظهور تو بود!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
82
+1
2 شعر مدح امام حسن(ع) -(آئیـنه یِ تمام وُجـوهات حـیدریست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
حسین ایمانی
124
3 یکی از معجزات امام حسن عسکری علیه السلام -( معتمد مضطرب و بود چنین آوازش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
حسین رئوفی
328
4 امام حسن عسگری(ع) مدح -( ای مهر جهان‌پرور، از مات سلام‌الله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
497
5 امام حسن عسگری -( اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
محمد جواد شیرازی
670
6 به ترتیب حروف الفبابرای امام حسن عسکری علیه السلام -( از الف آوای بر لب تا به محشر عسکری است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
سیروس بداغی
1779
+4
7 مدح امام حسن عسکری (ع) -( سری که سجده کرده بر پای دل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
امیر عظیمی
1638
+1
8 شعر مدح امام حسن عسگری(ع) -( نگه به حال دلم کن که بابت تو فقط ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
یاسین قاسمی
1596
+1
9 مدح امام حسن عسگری(ع) -( عقل مجنون شود از این همه لیلایی تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
محمد بختیاری
1587
10 مدح امام حسن عسگری(ع) -( بارها بار با دو چشم دلم، دیده ام رسم دلبری تان را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
مجید لشگری
1312
+1
11 شعر ترکیب بند امام حسن عسگری(ع) -( ای حضرت معشوق ای لیلاترینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
علی اکبر لطیفیان
2685
+2
12 دانلود سبک سرود مناجات امام حسن عسگری(ع) -( آمده جان جهان جلوه حی ازلی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
امیر عباسی
1903
+1
13 شعر سینه زنی و شور امام حسن عسگری( دل كمونها كه گرفت نبودی بارون می اومد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1927
14 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(تسلیت یا مهدی منتظر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2250
+1
15 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(از زهــر کینه کُشتند امام عسگری را 2) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2061
+1
16 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(می سوزد از زهر جفا پا تا سر من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
1813
+1
17 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(عسکری از دار فانی دیده بسته ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2665
+2
18 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(ز شعله های زهر غم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2594
+1
19 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(عسکری شد کشته از زهر جفای معتمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2035
+1
20 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(شیعیان بر سر زنید ، شد عزای دیگری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2063
21 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(حجت الله یگانه پسرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2363
+1
22 شعر سینه زنی امام حسن عسگری(ای گل گلشن هستی پسرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2136
23 شعر مدح امام عسگری(پيوسته خيزد از نفسم روح پروري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2411
+1
24 شعر مدح امام عسگری(اي به فلک کرده ملک پروري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2297
+1
25 شعر مدح امام عسگری(ای به فلک کرده ملک پروری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2145
26 شعرمدح امام حسن عسکری (ع) ( از ازل آب و گلم گفت : که من کوثری ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
3251
+13
27 شعرمدح امام حسن عسکری (ع) ( ای خوش آن بنده که در آخرت و دنیایش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسن عسکری (ع)
2351
+2