اشعار ابوالفضل عباسی معروفان

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(عالم شده گلشن چشم حسین روشن) اشعار ترکی
اشعار ویژه حضرت علی اکبر علیه السلام - انواع اشعار مذهبی
ابوالفضل عباسی معروفان
299
2 حضرت رقیه (س) اوخشامالار - بیاتی لار -(رقیه ام غم گولونه بوداقام) اشعار ترکی
اشعار حضرت رقیه(س) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
294
3 ورد حسینی -(حسین امیر شهیدان) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
170
4 حضرت علی اصغر(ع) -(سن حسینون صودامر سربازیسان) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
304
5 شهادت حضرت اباالفضل(ع) -(دایان ای تیر روان اولما دایان) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
296
6 سرود میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شد رمضان نیمه یاران) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
236
+1
7 درد و دل حضرت علی(ع) -(بو شهرین گورمدیم الله صفاسین) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابوالفضل عباسی معروفان
334
+1
8 نوحه شهادت حضرت علی(ع) -(فی شهر رمضان فی محراب عبادت) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابوالفضل عباسی معروفان
364
+1
9 شهادت حضرت علی(ع) -(علی ترک ائتدی دنیانی باشیندا یاره یا الله) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابوالفضل عباسی معروفان
202
+1
10 خروج از مدینه -(مدینه دن آی بابا گوزلرین دولا دولا) اشعار ترکی
اشعار خروج از مدینه - انواع اشعار مرتبط با مدینه
ابوالفضل عباسی معروفان
305
11 حضرت اباالفضل(ع) -(نهر اوسته خسته قارداش یاتما یاتما) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
904
+7
12 حضرت علی اصغر(ع) -(ای کرب و بلا غنچه سی گللر سنه قربان) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
313
+2
13 سرود امام زمان(عج) -(یا صاحب الزمان بیا_ای منجی جهان بیا) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
ابوالفضل عباسی معروفان
291
+3
14 ورود ماه عزا -(گینه بزم ماتم قورولدی یا زهرا) اشعار ترکی
اشعار ویژه استقبال از محرم - انواع اشعار محرم
ابوالفضل عباسی معروفان
283
+1
15 طشت گذاری -(دولانین طشت عزانین باشینا) اشعار ترکی
اشعار ویژه استقبال از محرم - انواع اشعار محرم
ابوالفضل عباسی معروفان
322
16 ارباب(ع) -(نگاهم از ازل سوی حسین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
236
17 نوحه حضرت اباالفضل(ع) -(دور ای وزیر دلاوریم ساقی حرم یاتما) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
926
+2
18 ماه محرم -(قلبیم گینه دولدی غمیلن) اشعار ترکی
اشعار ویژه استقبال از محرم - انواع اشعار محرم
ابوالفضل عباسی معروفان
247
+2
19 ورد حسینی -(حسین امیر شهیدان) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
195
20 محرم می آید -(باز زنگ جرس شور و نوا می آید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اشعار استقبال از محرم
ابوالفضل عباسی معروفان
277
21 نوحه حضرت علی اکبر(ع) -(دور ای ماه حجاز و شیر میدان علی جان) اشعار ترکی
اشعار ویژه حضرت علی اکبر علیه السلام - انواع اشعار مذهبی
ابوالفضل عباسی معروفان
375
+2
22 حضرت اباالفضل(ع) -(اسدی گینه قرا علم اباالفضل) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
302
+1
23 آغاز ماه ماتم -(دولاندی آیلار محرم اولدی) اشعار ترکی
اشعار ویژه استقبال از محرم - انواع اشعار محرم
ابوالفضل عباسی معروفان
328
+2
24 در مدح حضرت علی اصغر(ع) -(غافل مشو دمی از ذکر مدام اصغر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اصغر (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
225
25 در وصف حضرت اباالفضل(ع) -(هر دلده مسلمدی که احساس اولا بیلمز) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
335
26 زبانحال حضرت رباب(س) در فراق علی اصغر(ع) -(حریم عشقین کبوتری لایلای) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
377
27 مدح و جلالت امام حسین(ع) به سبک (شهریاریمسن آقا...) -(یا حسین فخر ائدرم نوکر دربارم آقا) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
355
28 زبانحال امام حسین(ع) -(سو اوسته دیلسیز بالام قانه باتدی آی باجی) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
257
29 الدخیل یا اباالفضل(ع) -(ئورک اولدی محنتیندن غمه مبتلا اباالفضل) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
642
30 زبانحال حضرت رباب(س) هنگام وداع با طفل شش ماهه -(رباب اصغریندن کئچر یا حسین) اشعار ترکی
انواع اشعار حضرت رباب (س) - انواع اشعار مربوط به حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
371
31 نوحه حضرت اباالفضل(ع) -(یاور حرم قارداش) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
302
+2
32 استمداد حضرت اباالفضل(ع) -(ییخیلمیشام تپراقا یتیش هرایه آقا) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
268
33 قتلگاه -(آماندی گل مقتله قامتی کمان ننه) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
327
+1
34 شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) -(یاندیم آنا یا زهرا_گل شام غریبانه) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
305
+1
35 حضرت علی اصغر(ع) -(ای منیم همسفریم بال و پریم قارداشوی یوخلا باجی) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
221
36 کوچ از قتلگاه -(کبوتران حرم را شکسته پر نبرید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
220
37 کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب(س) -(دور ای بلالر عاشقی بلالی زینبون گئدور) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
262
+1
38 نوحه دفن شهدا -(قبیلۀ بنی اسد منه حمایت ایلیون) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
ابوالفضل عباسی معروفان
364
39 ورود به کوفه -(این چه رسمی است که در شهر شما می بینم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کوفه
ابوالفضل عباسی معروفان
230
40 دیر راهب -(روشن از نور رخت دیر مسیحاست حسین) اشعار ترکی
اشعار ترکی دیر راهب - انواع اشعار مرتبط با دیر راهب
ابوالفضل عباسی معروفان
226
41 کاروان کوفه و شام -(ای باشیما سایه سالان حسینیم حسینیم) اشعار ترکی
اشعار مرتبط با کوفه - انواع اشعار مذهبی
ابوالفضل عباسی معروفان
225
42 نوحه حضرت اباالفضل(ع) -(ای علمدار حسین بن علی) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
1054
+2
43 راه شام -(لطف ایلیوب بیر آز زمان ساخلا قطاری ساربان) اشعار ترکی
اشعار راه شام - انواع اشعار مرتبط با شام
ابوالفضل عباسی معروفان
226
44 راه شام -(ائللریندم آرالی_گزور حسین مارالی) اشعار ترکی
اشعار راه شام - انواع اشعار مرتبط با شام
ابوالفضل عباسی معروفان
187
45 حضرت رقیه(س) -(ای سه ساله سالک عرفان سلام اولسون سنه) اشعار ترکی
اشعار حضرت رقیه(س) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
ابوالفضل عباسی معروفان
485
+1
46 اربعین -(دور ای یارالی حسینیم) اشعار ترکی
اشعار ویژه اربعین - انواع اشعار مرتبط با اربعین
ابوالفضل عباسی معروفان
254
47 اربعین -(رسیده از ره قطار زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ابوالفضل عباسی معروفان
259
48 اربعین -(دور حسین شعله عشقه آلیشدیر منی) اشعار ترکی
اشعار ویژه اربعین - انواع اشعار مرتبط با اربعین
ابوالفضل عباسی معروفان
217
49 در جلالت امام رضا(ع) -(از طلا بودن پشیمان گشته ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام رضا علیه السلام
ابوالفضل عباسی معروفان
141
50 سرود میلاد پیامبر اکرم(ص) -(قویدی دنیایه قدم خاتم مرسل) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت محمد(ص) - انواع اشعار مرتبط با امامان
ابوالفضل عباسی معروفان
163
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد