مطالب صفحه اختصاصی اشعار محمود اسدی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (مرثیه)نام ونامه/معصومه،نور چشم عزیز پیمبرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
13
2 (سرود)دربین ملائکه عجب عید عظیم است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی
محمود اسدی
17
3 (نوحه)حسن عسکری کشته شد از زهرکین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
18
4 (زمینه)مولا یامهدی سرت سلامت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
16
5 (غزل)/به مثل زهر،درد دوری ات در پیکرم باشد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
28
6 (نوحه)آتش کین شد از خانه ام شعله ور اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
20
7 (نوحه)بین دیوار و در فاطمه از پا فتاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
35
8 (زمزمه)پشت در یک لشکر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
22
9 (زمینه)پشت در انبار هیزم گشتـه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
42
10 (قطعه)حال. مادر/زهرا نشد که محسن خود را بغل کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
45
11 (غزل)غریبی علی/مولای عالم بی کس و تنها و یار است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
30
12 (نوحه)علی موسی الرضا بسته بار سفر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
54
13 (نوحه)گشته عزای هشتمین نور هدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
87
14 (نوحه)بیا جوادم ای قرص ماهم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
135
15 (زمزمه)بیا ز ره ای نور چشمانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
81
16 (قطعه)عبای مولا/وقتی رسید از راه،نور چشمت آقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
63
17 (زمزمه)در این دم آخر باچشم ازخون تر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
45
18 (نوحه)زهر جفا آتش زده بر قلب و جانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
73
19 (نوحه)ای دخترم جان پدر بادا فدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
44
20 (زمینه)شد عزای حضرت محمد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
28
21 (نوحه)بسته بار سفر خاتم الانبیا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
171
22 (غزل)عطر جنت/ازغمت خالق دادار به هم می ریزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
90
23 (مثنوی)درد دل با مادر/مادر رسیده ام ز سفر خسته و حزین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
بازگشت کاروان به مدینه
محمود اسدی
61
24 (زمزمه)من ازسفر رسیدم ای جانان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
204
25 (غزل)مدد فاطمه/الله جمال پنج تن را که کشید اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
171
26 (شور)خیز و ببین اخا برگشتم از سفر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
267
27 (زمزمه)از قافله ات امسال جاموندم ای آقا اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
246
28 (زمینه)آمدم از ره ای نور دیده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
86
29 (غزل)آسمان از غمت ای یار به هم ریخت حسین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
75
30 (نوحه)خیزو ببین زینب از ره رسیده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
135
31 (زمزمه و نوحه)خیزو ببین که آمدم برادر من اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
101
32 (غزل)حدّ تربت/یک اربعین چو کاسه ی خون هر دو دیده شد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
52
33 (نوحه)تنهایم و بی یاور و حبیبم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
217
34 (زمینه)بر دردو غم شد اجل طبیبم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
163
35 (زمزمه)مادر رسیده جان من برلب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
270
36 (غزل)گیسوی سپید/طایر قدسم و بشکسته ز کین بال و پرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
136
37 (نوحه)آمدی ای پدر کنج ویرانه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محمود اسدی
185
38 (زمزمه وشور)يتيم گيرآوردنت/با صدای کربلایی سید علی مومنی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محمود اسدی
378
39 (غزل)گوش پاره/سينه ام سوخته و از نفسم آيد دود اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محمود اسدی
173
40 (غزل)درد کمر/پروانه ام که بال و پرم تیر می کشد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محمود اسدی
187
41 (زمزمه و نوحه)ای بی حیا چوب جفا مزن بر این لب اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مجلس یزید
محمود اسدی
70
42 (غزل)بس کن یزید/بس کن یزید شعله به هفت آسمان مزن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مجلس یزید
محمود اسدی
43
43 (زمزمه و نوحه)ای شامیان ما زاده ی خیرالنساییم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود اسدی
173
44 (غزل)ظلم شامیان/شاميان خون به دل خون شده ي ما نكنيد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
محمود اسدی
435
+1
45 (زمزمه)دیدم هر آنچه چشمی ندیده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
89
46 (زمینه)کس نبیند آنچه من دیده ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
94
47 (زمزمه)ازغصه های تو ندارم خواب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
75
48 (غزل)اشک شیرخواره/من چهل سال غم و غصه مکرر دیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
155
49 (زمزمه)آندم که به روی نیزه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کوفه
محمود اسدی
137
50 (زمینه)از غمت ای یار افسرده حالم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کوفه
محمود اسدی
97