مطالب صفحه اختصاصی اشعار محمود اسدی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر حضرت زهرا(س) -(ای یوسفم زمان جدایی رسیده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
89
+1
2 (مبرید)کوچه و گودال/دیده ای اشکبار دارد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
199
3 چهار پاره(گریه بر حسین)به مناسبت سردار سلیمانی/ناگهان رفتی و ز هجرانت سایر موضوعات
سایر اشعار
محمود اسدی
50
4 (زمزمه)از پا نشسته ام کنار بسترت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
366
+2
5 (غزل)دعای فاطمه سلام الله/هستم غریب و هست علی آشنای من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
155
6 (غزل)درد دل با سلمان/آن لاله ام که برگ و برم را شکسته اند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
128
7 (غزل)حامی علی/مادر به سختی از جلوی در بلند شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
84
8 (غزل)سوختم/غصه،به غصه ی دل من گریه می کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
126
9 (غزل)ذکر علی مدد/تو چشم بستی و چشم علی ز غصه تر است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
80
10 (ترکیب بند)میخ و گل/بیت حق را ناکسان آذر زدند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
86
11 (غزل)لباس محسن/بنشین تا که بگویم غم دلبر سخت است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
155
12 (غزل)نفس زدن محسن/بین کوچه گل نیلوفر من افتاده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
68
13 (غزل)لگد ممتد/ظلم و کینه به حق فاطمه ام بی حد شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
58
14 (غزل)غریبی علی/ای روی تو بهشت من،ای آسمان من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
61
15 (غزل)خدا به خیر کند/رسید لحظه ی آخر خدا به خیر کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
78
16 (غزل)به جای شیر/یاسم ولیک، برگ و برم درد می کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
123
17 (غزل)یاس علی/عزیز من وسط شعله از نوا افتاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
50
18 (زمزمه)اگر چه سینه ام زخمی ز داغ توست اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
35
19 (زمزمه)زد شرر دشمن بر دلم ای یار اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
27
20 (نوحه و زمینه)بیا رضا جان که من چشم انتظارم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
محمود اسدی
13
21 (مثنوی)نامه ی برادر/غریب شهر خراسان بیا برادر من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
17
22 (نوحه)از داغ عسکری ماتم به پا شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
42
23 (غزل)بی صدا سوختن/از سوز زهر تاب ز پا تا سرت نبود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
51
24 (زمزمه)ای پسرم بیا بنشین کنار من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
48
25 (غزل)لرزه ی دست/آه از زهر ز پا تا به سرت می لرزید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود اسدی
44
26 (زمزمه)من دختر شاه مدینه ام ای دل اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت سکینه(س)
محمود اسدی
107
27 (غزل)گلبوسه ی عمو/من دختر حسین،سکینه،مطهرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت سکینه(س)
محمود اسدی
79
28 (نوحه)اولین حامی فاطمه و حیدرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
70
29 (غزل)اول حامی ولایت/آن لاله ام که از ستم خار پرپرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود اسدی
63
+1
30 (زمزمه)از ره بیا جواد رو سوی من نما اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
102
+1
31 (نوحه)همچو زهرا جگر گوشه ی پیغمبرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
85
32 (زمینه)زهر مامون زد شرر بر جسم و جانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
76
33 (غزل)یاد مادر/ز سوز زهر شراری به حنجرش افتاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
74
34 (زمزمه)عزیز برادرم گریه مکن حسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
73
35 (غزل)تیر کشیدن ها/چشم من تر ز غم کعبه ی آمال شود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
94
+1
36 (غزل)هم سخن/قلب اسیر در محنم تیر می کشد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
61
37 (غزل)جگر سوخته/خواهر،از زهر جفا بال و پرم می سوزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
75
38 (زمزمه)کنار بسترت نشسته فاطمه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
54
39 (نوحه)زهر کینه زده شرر به جان و تنم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
66
40 (نوحه)ماتم جانسوز ختم المسلمين است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
55
41 (غزل)وقت احتضار/بابا مدام در بر تو می زنم به سر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود اسدی
65
42 (شور)خیز و ببین اخا برگشتم از سفر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
36
43 (زمزمه)اربعینی رنج اربعینی درد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
68
44 (زمزمه)به لب لبیک یا ثارالله و دل در تب و تاب اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
72
45 (نوحه)ای برادر ببین که آمدم از سفر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
73
46 (زمزمه)ای همسفر ببین زینب رسیده است اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
90
47 (نوحه)یا اخا یک اربعین بر سر و سینه زدم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
71
48 (زمزمه)لبیک یا حسین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
90
49 (غزل)بد زد/این چهل روز عدو سنگ به ما زد بد زد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
110
50 (غزل)یاد کوچه/یک اربعین ز داغ،دل مضطرم شکست اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود اسدی
111
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد