مطالب صفحه اختصاصی اشعار محمود اسدی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (نوحه)بنگر به مسلم ای قرص ماهم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
محمود اسدی
91
2 (غزل)دل بی تاب/چشمان من از آمدنت سخت پر آب است اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
محمود اسدی
42
3 (غزل)فکر آهنگران/در تاب و تب هستم گل زهرا کجایی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
محمود اسدی
40
+1
4 (غزل)چشم دل/از آه من،کبود دل آسمان بوَد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
محمود اسدی
24
5 (نوحه)باقرم من کشته ی جفایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
15
6 (زمزمه)زهر جفا زده آتش به پیکرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
17
7 (مثنوی)پنجمین نور خدای قادرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
112
8 (زمینه)آسمان تیره شده از دود آهم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
166
9 (نوحه)باقر علم دین کشته شد از زهر کین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
173
+1
10 (ترکیب بند)طایر بی پر/من ولی الله اکبر هستم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
84
11 (چهارپاره)پاره های پیراهن/باقر علم حق تعالایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
86
12 (غزل)غم چهارسالگی/ایندم آخر خود دیده چو دریا کردم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود اسدی
90
13 (نوحه)جواد اهل بیتم و هستی رضایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
16
14 (نوحه)در جوانی خزان شده بهارم رضا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
11
15 (زمینه)ای پدر از نفس فتادم من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
41
16 (زمزمه)به حجره یار جانی شده قاتلت آقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
21
17 (غزل)آتش زهر/گر چه از زهر به هم ریخته بال و پر تو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
145
18 زمزمه و نوحه)آتش گرفته عالمی از سوز آهت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
167
19 زمزمه)زهر قاتل بر،تن شرر می زد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
109
20 به چشم نیلی ات بنگر،به چشمان ترم مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
98
21 زمینه)ای خدا شد همسر من قاتل من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
109
22 زمزمه)یکدم بدیدنم بابا رضا بیا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
131
23 نوحه)الهی الهی دلتنگ بابا هستم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
93
24 غزل)یاد خدالتریب/سوخت در حجره ی در بسته همه بنیادم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود اسدی
93
25 (غزل)نعل کهنه/نفسهایم ز سوز زهر کینه گشته کم مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
78
26 (ترکیب بند)یابن شبیب.جلوه دوم/یابن شبیب یاد کن از پیکر حسین اشعار مناسبت های ویژه
سایر
محمود اسدی
69
+1
27 (غزل)مارابس/بوسه بر پای شه ارض و سما ما را بس اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
محمود اسدی
52
+1
28 (سرود)آمد به جهان دسته گل باغ پیمبر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمود اسدی
59
29 (سرود)روی تو روی خدا ای بضعه ی پاک پیمبر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
محمود اسدی
81
30 (سرود)خانه موسی بن جعفر از قدومش گشته گلشن اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود اسدی
76
31 (سرود)یا نجمه بخوان سوره ی کوثر و تبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود اسدی
57
+1
32 (سرود)دخت پیغمبری فاطمه منظری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
محمود اسدی
109
33 (زمینه و زمزمه)دشمن به جان و تن من شرر زد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
30
34 (زمینه)با تو سربسته گویم ای مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
39
35 (زمینه)زهر کین تنها نه آتش بر جگر زد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
31
36 (غزل)دویدن پشت مرکب/شبی که دشمن بی شرم با من روبرو می شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
95
+7
37 (زمزمه و نوحه)شرار غم ز قلب و دل مدینه خیزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
68
38 (زمزمه)دشمن بی شرم خون به قلبم کرد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
71
39 (زمزمه و نوحه)خصم ستمکار لعین بر من جفا کرد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
47
40 (نوحه)کس نداند چه آمد به سرم ای خدا/گوشه ای از مداحی حاج هادی اثنی عشری.شوال 1440 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
81
+1
41 مرا ز کینه شبانه بردند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
75
+1
42 (غزل)نوحوا علی الحسین/نوحوا علی الحسین چه رنجی کشیده است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
183
43 (غزل)ببین مادر که یاست را به سوی خار می بردند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
143
44 (قطعه)هتک حرمت/کاش آید اجل از راه و ببیند حالم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
183
45 (غزل)یادآور غمها/اگر چه سخت روز و شب چو ابری زار می گریم/گوشه ای از مداحی حاج حسن جمالی 1440 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
121
46 (زمزمه)شهر مدینه من نشرالحقایقم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
123
47 (غزل)قلبم از کینه ی دشمن چقَدَر ریخت به هم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
92
48 (غزل)هر کس که آشنا به ولایت شما نشد اشعار مناسبت های ویژه
شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی
محمود اسدی
25
49 (نوحه)در غمت شهر ری به شور و در زمزمه اشعار مناسبت های ویژه
شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی
محمود اسدی
27
50 (زمینه)ای عمو از غصه ی تو بی قرارم اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
42
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد