مطالب صفحه اختصاصی اشعار محمود اسدی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (غزل)تا که پایم به در خانه ی دلدار رسید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
محمود-اسدی
47
2 (غزل )ماه علی/به زیر خاک نهان گشته ای پناه علی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
46
3 (غزل )چکنم/رفتی و مانده ام از هجر تو آخر چکنم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
50
4 (غزل )برگرد/روز من بی تو شده چون شب تارم برگرد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
39
5 (غزل)نبش قبر/وقتی به قبر تو نگهی ای قمر کنم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
52
6 (غزل)بمان/ای آشنا به درد علی در وطن بمان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
116
7 (غزل)زهرای من/نشود باز دگر چشم تر زهرایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
80
8 (غزل)ارث مادر/میان شعله گل پرپری زمین میخورد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
70
9 (غزل)خون پیراهن/غرقم به موج غصه و درد و محن علی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
70
10 (غزل)فریاد حسین/در این مدینه بیا و ببر ز تن سر من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
77
11 (غزل)غنچه چیده/به مثل فاطمه هرگز نباشد کس ستم دیده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
67
12 (مرثیه)خدا گواست خدایی است روی فاطمه ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود-اسدی
88
13 (نوحه) شد رضا در عزای خواهرش خونجگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
122
+1
14 (غزل)غم دلبر/دلم از هجر برادر چکنم ریخت به هم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
108
15 (نوحه ) داغ دو فاطمه را،دارم به سینه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
86
+1
16 (زمینه) معصومه چون زهرا در جوانی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
76
17 (غزل)درد هجر/هر چند درد هجر به شانه کشیده ای اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
71
18 (نوحه) حضرت معصومه،چون گل پژمردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
50
19 (زمینه ) ای برادر گر چه بی تاب و غمینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
70
+1
20 (غزل)سوز جدایی/معصومه،نور چشم عزیز پیمبرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود-اسدی
74
21 (سرود)دربین ملائکه عجب عید عظیم است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی
محمود-اسدی
33
22 (نوحه)حسن عسکری کشته شد از زهرکین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود-اسدی
59
23 (زمینه)مولا یامهدی سرت سلامت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود-اسدی
43
24 (غزل)/به مثل زهر،درد دوری ات در پیکرم باشد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن عسکری
محمود-اسدی
69
25 (نوحه)آتش کین شد از خانه ام شعله ور اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
49
26 (نوحه)بین دیوار و در فاطمه از پا فتاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
75
27 (زمزمه)پشت در یک لشکر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
63
28 (زمینه)پشت در انبار هیزم گشتـه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
84
29 (قطعه)حال. مادر/زهرا نشد که محسن خود را بغل کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
84
30 (غزل)غریبی علی/مولای عالم بی کس و تنها و یار است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت محسن بن علی (ع)
محمود-اسدی
54
31 (نوحه)علی موسی الرضا بسته بار سفر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود-اسدی
91
32 (نوحه)گشته عزای هشتمین نور هدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود-اسدی
123
33 (نوحه)بیا جوادم ای قرص ماهم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود-اسدی
174
34 (زمزمه)بیا ز ره ای نور چشمانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود-اسدی
112
35 (قطعه)عبای مولا/وقتی رسید از راه،نور چشمت آقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود-اسدی
90
36 (زمزمه)در این دم آخر باچشم ازخون تر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود-اسدی
75
37 (نوحه)زهر جفا آتش زده بر قلب و جانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود-اسدی
120
38 (نوحه)ای دخترم جان پدر بادا فدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود-اسدی
97
+2
39 (زمینه)شد عزای حضرت محمد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود-اسدی
51
40 (نوحه)بسته بار سفر خاتم الانبیا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود-اسدی
212
41 (غزل)عطر جنت/ازغمت خالق دادار به هم می ریزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
محمود-اسدی
113
42 (مثنوی)درد دل با مادر/مادر رسیده ام ز سفر خسته و حزین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
بازگشت کاروان به مدینه
محمود-اسدی
89
43 (زمزمه)من ازسفر رسیدم ای جانان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
216
44 (غزل)مدد فاطمه/الله جمال پنج تن را که کشید اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
200
45 (شور)خیز و ببین اخا برگشتم از سفر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
277
46 (زمزمه)از قافله ات امسال جاموندم ای آقا اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
266
47 (زمینه)آمدم از ره ای نور دیده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
106
48 (غزل)آسمان از غمت ای یار به هم ریخت حسین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
93
49 (نوحه)خیزو ببین زینب از ره رسیده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
147
50 (زمزمه و نوحه)خیزو ببین که آمدم برادر من اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود-اسدی
118