مطالب صفحه اختصاصی اشعار محمود اسدی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (زمزمه)حسین من بیا بنشین کنار من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
61
2 (زمینه)حق مولایم به تیغ کین ادا شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
34
3 (غزل)هم آسمان هم ماه کوفه گریه می کرد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
46
+1
4 (غزل)دخترم اشک مرز و بنشین در بر من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
32
+1
5 نوحه)از غصه مولا بر لب رسیده جانش اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
385
+2
6 زمزمه)فزت و رب الکعبه می گویم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود-اسدی
405
+1
7 سرود)ماه خدا بادا مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود-اسدی
11
8 (سرود)نیمه ی ماه مبارک،آمده ماه مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود-اسدی
166
+1
9 (سرود)ای بحر ولایت گهرت باد مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود-اسدی
82
10 (سرود)مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
محمود-اسدی
28
11 (سرود)شد سامره از آمدنش خلد مخلد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
محمود-اسدی
49
12 (سرود)از یمن شکفتن علی اکبر لیلا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود-اسدی
31
13 (سرود)جلوه ای دیگر ز رحمان و رحیم آمد مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود-اسدی
27
14 (سرود)ماه زیبای حسین در آسمان سر زد خوش آمد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود-اسدی
80
15 (سرود)میلاد علی بن حسین آمده امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود-اسدی
245
16 (سرود)اختر برج حیا دردانه آورده مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
محمود-اسدی
62
17 از بهر علی ماه جبین آمده امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
محمود-اسدی
113
18 (سرود)ای اهل ولا مژده که سوم ولی آمد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
محمود-اسدی
93
19 (سرود)آمده ماه دل آرا تهنیت بادا به حیدر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
محمود-اسدی
82
+1
20 (غزل)خروج کاروان امام حسین از مدینه/اهل زمین بهر برادر گریه کردند اشعار مناسبت های ویژه
سایر
محمود-اسدی
36
21 (نوحه)آسمانی ها از این غم حزین اند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت ابوطالب (ع)
محمود-اسدی
34
22 (غزل)حامی قرآن/آسمان،از عمق دریا باز گوهر را گرفت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
حضرت ابوطالب (ع)
محمود-اسدی
46
23 (غزل)گریه اگر که من،به شب تار می کنم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
52
+1
24 (نوحه)موسی بن جعفر شد از غصه آزاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
45
25 (زمزمه)مادر بیا به دیدنم امشب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
55
26 (نوحه)در کنج زندان گر چه فرسوده گشتم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
58
27 (زمزمه)بابا بیا ببین افتاده ام ز پا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
69
28 (غزل)خرمای زهر آلود/هستی غریب و با تو کسی آشنا نشد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
68
29 (غزل)گلچین بی رحم/باب الحوائجم من و موسی بن جعفرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود-اسدی
40
30 بوَد یا اخا لحظه ی آخرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
55
31 (غزل)صفحه ی قرآن/چکنم مادر او ریخت به هم بس کن شمر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قتلگاه
محمود-اسدی
45
32 (غزل)لحظه ی جدایی/خواهر برو که یاس تو را خصم چیده است اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قتلگاه
محمود-اسدی
30
33 زمزمه -(بیا ببین ای ماه تابانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
37
34 (زمزمه)از کوچیکی من چه سختی هایی کشیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
32
35 (شور و زمزمه)بیا ببین که یا اخا ز پا فتاده ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
69
36 (زمزمه)ای یار و یاورم عزیز مادرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
58
37 امان از دل زینب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
90
+1
38 (نوحه)بیا برادر جان یکدم بر سر من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
70
+1
39 (نوحه )ای گل فاطمه،جان پیمبر بیا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
50
40 (زمزمه و زمینه)بیا بر سرم ای طبیبم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
36
41 (زمزمه و شور)غریب گیر آوردنت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
93
42 (رباعی )مهمان لب تشنه بود و تیر آوردند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
54
43 (نوحه ) کجایی ای مرا یاور حسین جان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
190
+1
44 (غزل ) چشمم بود به در که بیایی ز در حسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
115
45 (غزل ) از غمت قلب پر از شعله ورم می سوزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
113
+1
46 (غزل )از غم دوری ات ،ای یار به هم ریخته ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
97
47 (غزل )عزیز کرده ی زهرا ز بعد سوختنت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
محمود-اسدی
49
48 (نوحه)بانگ واويلتا می رسد از سما اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود-اسدی
35
49 (زمزمه )به دیدن پدر تا که رسد پسر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود-اسدی
37
50 (غزل)دشمن اگر چه زهر به من داد از جفا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود-اسدی
78