مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد تقی (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی مدح حضرت جواد (ع) -(دردون دواسی واردی جواد الائمه ده ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حاج محمود رهبری
24
2 متن شعر ترکی در شهادت حضرت امام جواد علیه السلام -(ای گوز آغلا حضرت موسی الرضا آغلار بوگون ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حافظی تبریزی
86
3 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(اگر مجنون سنی گورسه، کچر لیلادن آد اولماز ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
علی پور آقا
87
4 متن شعر ترکی شهادت امام جواد (ع) -(ظلمیله جواد الائمه نی، ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامعلی شعاع
114
5 متن شعر ترکی شهادت امام جواد (ع) -(ظلمیله جواد الائمه نی، ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامعلی شعاع
95
6 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام جواد علیه السلام -(منم ابن الرضا آلالۀ باغ رسولم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
146
7 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام جواد علیه السلام #گریز به #قتلگاه -(رضانی ئولدوره نین نسل نحسی اُمّ الفضل ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
113
8 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام جواد علیه السلام -(منه محرمیم ایتدی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
صادق تائب
104
9 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(یتوب موسم حزن و حسرت ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
97
10 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(سم ویردیلر جواده یا ثامن الائمه ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرتضی اسکندری
118
+1
11 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(تسلیت ای اهل عالم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج روح الله رمضانی
85
12 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام گریز به شام غریبان -(یاندی اورگیم سینه ده اودلاندی الهی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مجید قلعه بیگی
100
13 متن شعر ترکی و فارسی شهادت امام جواد علیه السلام -(جان داده جواد ابن رضا بی کس و تنها ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج داود بیدق داری
183
14 متن شعرترکی زبانحال حضرت امام جواد علیه السلام -(گل اوغول عازم اولور عالم عقبایه جواد ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
کربلائی صالح سیفی سرابی
134
15 متن شعر ترکی در شهادت امام جواد علیه السلام -(گیت عرض ایله باد صبا خیرالنسایه ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمد حسن تابع دین
90
16 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام جواد علیه السلام -(من جوادم یادگارِ ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
احمد پوریا
86
17 متن شعر ترکی زبانحال حضرت جواد علیه السلام -(بو غربت ئولکه ده من زار و ناتوان ئولورم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم وافی تبریزی
70
18 متن شعر ترکی در مدح و شهادت حضرت امام جواد علیه السلام -(تقی آقا امام المتقیندی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
93
19 شام غریبان حضرت امام جواد علیه السلام گریز به شام غریبان -(یالقوز ایوده ویرورم حسرتیله جان آناجان ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم نجمی تبریزی
80
20 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(هر کیمون تکیه بیر یاره واری ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
اکبر پورآقا
101
21 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(ای شیعه بو عزاده، گل نی مثالی داده ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج روح الله رمضانی
121
22 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(اشکیم آخار ئوزه گئنه شعر عزا یازار ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
96
23 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(اولوب جبراً امامِ محمد تقی مسموم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج علی جعفری
65
24 متن شعر ترکی درمنقبت حضرت جواد (ع) -(معرفت پیکرینه جاندی رضانون بالاسی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمد علی منتظری شریف آباد
110
25 متن شعر ترکی توسل و شهادت امام جواد علیه السلام -(یابن‌ موسی الرضا شیعیه احسان ائله ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
رحیم فیضی
108
26 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(ای گؤزوم بولوط کیمین بو مجلس عزاده آغلا ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
93
27 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(ای گوزوم توک اشک چشمون ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
73
28 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(امّ فضلین ستمی قلبمی قان ایتدی آنا ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمد هدایتی
118
29 متن شعرترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(کینه زهریندن جواد بو گونده افغان ایلوری ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج اصغر فرشچی
71
30 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(باش گوتور بیر قبریدن یا فاطمه بغداده گل ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی
83
31 متن شعر ترکی شام غریبان امام جواد علیه السلام -(آغلور بو گون ارض و سما بی کس جواد ئولدی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
کربلایی رحیم شایان
86
32 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام جواد علیه السلام -(اودلاندی قلبیم ال گوتور ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
87
33 احوالات امام جواد علیه السلام -(وار گینه فکریمده شور معنوی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج تقی جابری تبریزی
104
34 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(ای دل گوزوم دولوردیینده آدین ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج روح الله رمضانی
112
35 متن شعر ترکی شهادت حضرت جواد علیه السلام -(ای دلیم یان غم سراده ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج شیراله حیدری زنجانی
103
36 متن شعر ترکی شهادت امام جواد علیه السلام -(قلبیم آلیشوب زهرجفادن آتا یاندیم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
117
37 متن شعر ترکی نوحه شهادت امام جواد (ع) -(گل اوغول هادی ئوزون امداده اوغلوم جان ویروم ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
88
38 متن شعر ترکی در عزای حضرت جواد الائمه (ع) -(آغلا گوزوم جهاندا جوادالائمیه ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حاج محمود رهبری
76
39 متن شعر ترکی در شهادت امام جواد علیه السلام -(صبا خبر ویر – خیرالنّسایه ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج اصغر فرشچی
84
40 متن شعر ترکی یاجواد الائمه ادرکنی -(یا ابا جعفر ای امام هدی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
حاج علی پور علی
93
41 متن شعر ترکی یا جواد الائمه ادرکنی -(ای عزیز جناب پیغمبر ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ابوالفضل فرهنگی
84
42 متن شعر ترکی یا جواد الائمه ادرکنی -(خون شد از غم، دل خدا جویم) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
استاد سید رضا موید
269
43 متن شعر ترکی یا جواد الائمه ادرکنی -(ای ‌وجودی ‌اولان ‌عیار سخا ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
صادق تائب
86
44 متن شعر ترکی مدح امام جواد علیه السلام -(یا امام جواد ای گلِ باغ رضا ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
112
45 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام جواد علیه السلام -(منه محرمیم ایتدی ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
صادق تائب
81
46 متن شعر ترکی ولادت امام جواد (ع) -(پیچیده درعالم این بانگ منادی است) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
160
47 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه امام جواد (ع) -(سرزدخورشیدکرامت) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
105
48 متن شعر میلادیه حضرت امام جواد علیه السلام فارسی و ترکی -(مژده بده پیک سحری) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
ودود آذرین خلخال
114
49 مدح امام جواد (ع) -(نه زاهدم نه ده جاهد، نه عزوجاهیم وار) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
136
50 متن شعر ترکی مدح حضرت جواد (ع) -(دردون دواسی واردی جواد الائمه ده ) اشعار ترکی
امام محمد تقی (ع)
مرحوم حاج محمود رهبری
234
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد