مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر امیرالمومنین علی(ع)، عید غدیر -(کسی نیامده او را علی جواب کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
3
2 شعر امیرالمومنین علی(ع)، عید غدیر -(تا زیارت‌نامه شد آغاز، غم پایان گرفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا قاسمی
9
3 شعر امیرالمومنین علی(ع)، عید غدیر -(این عیدِغدیراست و غدیراست وغدیراست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا ترابی گیلده
9
4 شعر عید غدیر -(«دُرِّ نجف» تَبَلوُر اشک یتیم هاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن کاویانی
14
5 شعر عید غدیر -(از آن شبی که علی گشت صاحب دل ما) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
غلامرضا فاتحی
10
6 شعر عید غدیر -(ﺷﺄﻥ تو در اندیشه ما جا شدنی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجید تال
14
+1
7 شعر عید غدیر -(ساقی بیا ز حیدر کراّر دم بزن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا باقریان
9
8 شعر عید غدیر -(نسیم باد صبا بی خبر چه فایده دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا باقریان
7
9 شعر عید غدیر -(تمامِ جمعیّت ، انگار مات و مبهوت است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
پوریا باقری
8
10 شعر عید غدیر -(جانم علی روحم علی، سرّم علی کویم علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ناشناس ؟؟؟
8
11 شعر عید غدیر -(چه غم دارم از لحظه مردنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا باقریان
11
12 شعر عید غدیر -(در آسمان شب سیزده، که ماه دوتاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
8
13 شعر عید غدیر -(هرکس به تو رسیده فرهمند می شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا باقریان
4
14 شعر غدیر رباعی و دوبیتی -(موسی جمال حضرت حق را بهانه کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید حسین میر عمادی
7
15 شعر عید غدیر -(غدیر با علی غدیر می شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجید تال
6
16 شعر عید غدیر -(نه اعتنا به می و نه خمار می کردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
پیمان طالبی
3
17 عید سعید غدیرخم -(قلب من نزدیکه بتو ، راه من دوره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
خادم زینب
30
18 سبک سرود میلاد عید غدیر -(ای قدر قدرت ،یل با هیبت ،شیر با غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ذاکری
36
+1
19 سبک تک زییا ولادتی مولاعلی علیه السلام -(ذکر آقا حیدره رو لبهامون فوق ثوابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
فرید آلبوغبیش
31
20 سبک سرود عید غدیر خم -(عشق ارباب و حسني ، علي بت شكني ٣) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
27
21 سبک سرود عید غدیر خم -(دل دیوونه ی من آقا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد رضا طالبی
47
22 متن شعر عید غدیر -(آنسان که دست گل سر دست بهار رفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی مردانی
9
23 متن شعر عید غدیر -(ره به مقصد نبرد هیچ رهی جز این راه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
37
24 متن شعر عید غدیر -(ماییم فقط گوش به فرمان غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
26
25 متن شعر عید غدیر -(بر اهل سقیفه تا قیامت لعنت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
24
26 متن شعر عید غدیر -(دستان خدا همین که بالا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
31
27 متن شعر عید غدیر -(تا ذات خدا هست ثناگوی غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
26
28 متن شعر عیدغدیر -(از حب علی اگر کسی غافل شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
32
29 متن شعر عید غدیر -(خواهید که عالم آسمانی گردد؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
26
30 متن شعر عید غدیر -(تا ابد عید خدا و عالم بالا غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
25
31 متن شعر عید غدیر -(ای شیعه نشان بده ارادت را باز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
22
32 یا علی مدد -(ای خوب ترین های جهان بنده تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
26
33 یا مرتضی علی -(ای قوم حلال زاده را شاهنشاه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین ملکیان
28
34 متن شعر عید غدیر -(شبِ اميد و رحمته ، علي يا علي علي ياعلي) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
31
35 متن شعرو سبک عید غدیر -(غديره ، دلا گلبارونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
24
36 متن شعر عید غدیر -(ذکر ضربان رگم، یاعلیه یاعلیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
23
37 متن شعر و سبک عید غدیر -(بارونه بارونه بارونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
29
38 متن شعر عید غدیر -(اين دلم داره بازم هواي نجف) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
22
39 متن شعر عید غدیر -(شبِ نورِ شبِ شور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس میرخلف زاده
26
40 عید غدیر -(زمین لبخند زد صد شاخه گل از خار بالا رفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرضیه عاطفی
25
41 عید غدیر -(درست وقت اذان بود ؛ وحی نازل شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
علی رضوانی
31
42 عید غدیر -(به دین محمد” به وحدت قسم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عماد بهرامی
35
43 عید غدیر -(ای آسمان مُبلِّغ عشق و کمال تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین ایمانی
34
44 مدح امیر المومنین -(غزلی بخوان بشوَد عیان ، که امیرِ روزجزا علیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن کاویانی
46
45 مدح امیر المومنین -(سر داده اند پای علی سر شناس ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
صادق میرصالحیان
20
46 مدح امیرالمومنین -( خاک خندید , بوتراب رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حمیدرضا محسنات
24
47 مدح امیرالمومنین -(خیالش باز، شعری بر لبم بی اختیار آورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
22
48 مدح امیرالمومنین -(سپاه پلکهایش چند لشکر را تکان می داد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
45
49 عید غدیر -(سرم به پای تو افتاد در رسای تو امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
احمد شاکری
22
50 عید غدیر -(نزنم دم ز کسی جز دم سلطان نجف) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
داریوش جعفری
17
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد