مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 عید غدیر خم -(در هر نفسی روح و روان هاست علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
هستی محرابی
83
+1
2 عید غدیر خم -(به نام خداوند نیکو سرشت، که نام علی را به عزت نوشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
هستی محرابی
116
+2
3 عید غدیر خم -(در هر نفسی روح و روان ها علیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
68
4 عید سعید غدیر خم -(باغبان دست گل که بالا برد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
69
+1
5 من از اهل غدیرم -(من از اهل غدیرم خونه تو توی رگام جاری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد دهدارزاده
123
6 شعر عید غدیر -( نشانه ی ولایت از ریشه ی یقین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
هستی محرابی
244
+2
7 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( موجای دریاهم علی علی می خونن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
378
+1
8 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( در که بزنی در وا می کنه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
287
9 دانلود متن و سبک سرود حضرت علی (ع) -( دنیا علی علی عقبا علی علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
427
+1
10 دانلود متن وسبک سرود امیرالمومنین -( میزنه بارون توی دل شب آروم آروم روی سقف خونه دلم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
409
--1
11 عید غدیر -( غدیر خم طلایه دار نور است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
276
12 تولی و تبری -( بغض و کین در سینه ما جمع شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
348
13 عید غدیر -( سررشته ماسوا غدیراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین رئوفی
355
14 شعر عید غدیر خم -( یارب به ولایت علی خرسندم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
374
+1
15 شعر عید غدیر -( با یک جهان امید تمنات میکنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
338
16 شعر عید غدیر خم -( به بارگاه خیالم جمال منظر توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
286
17 شعر عید غدیر خم -( نام علی ورد زبان من است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
401
+1
18 شعر عید غدیر خم -( ی عروه الوثقی دین حیدر امیرالمومنین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
377
19 شعر عید غدیر خم -( صفای این حرم از صاحب حرم پیداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
325
20 عید غدیر -( سر چیست اگر در آستان بگذارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
301
21 شعر عید ولایت حضرت علی(ع) -( بُود آن کسره زیرِ نقطه ، زینب ! جان به قربانش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
278
22 شعر عید غدیر خم -( بگو حیدر مدد ذکر علیٌ افضل الاعمال ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
آرش براری
379
+2
23 شعر عید غدیر خم -( ساکن عرش و فلک،لوح و قلم،طاق علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
351
24 شعر عید غدیر خم -( زیرا که فردا برایِ مستی از این باده دیر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
315
25 شعر عید غدیر خم -( جز به اشاره ات علی ، درِ بهشت باز نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مبشری
359
26 شعر عید غدیر خم -( این قبله به هر سو متمایل شدنی نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
288
27 شعر عید غدیر خم -( حد گناهکار اگر به دست تو باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
آرش براری
307
28 شعر عید غدیر خم -( به خود باب خیبر نمی بیند اصلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد جواد شیرازی
277
29 شعر عید غدیر خم -( از همان روز که باب الحرمش سوخته شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
264
30 شعر عید غدیر خم -( نشوم لحظه ای از مهر عزیزت دل کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
342
31 شعر عید غدیر خم -( هلاک نام خدایی `حیدرت `هستم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسن بیات لو
324
32 شعر عیدغدیر خم -( علی نیست آن و علی نیست این ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
332
33 شعر عید غدیر خم -( خطبه خواندی! خواندم از هر سطرِ شقشقیّه ات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرضیه عاطفی
262
34 شعر عید غدیر خم -( عید غدیر خم پس از حج معنی اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
320
+1
35 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( یا حضرتِ حیدر تپشِ سینه ی زهراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
227
36 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( تا کلّ جهان عاشقِ این عشق شوند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا قاسمی
239
+1
37 امیرالمومنین(ع)عید غدیر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن ناصحی
263
38 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( اي غزل خوان چشم تو حافظ... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی روشن روان
228
39 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( مشتاق ولايت اميريم هنوز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مهدی عبدالهی
222
40 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( صد و ده نفس ذکر هو میکشم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
193
41 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( سیراب دیو و دَد همه...طفلِ صغیر نه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
150
42 رباعی غدیر -( عید آمد و جمله می سرایند علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مریم موسوی
234
43 امام علی(ع)عید غدیر -( یا استخوانی در گلویش باشد عمری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
قاسم نعمتی
282
44 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( همه دیدند عشق در کار است، دست بالای دست بسیار است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
378
45 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( از پشت ، بسته میشود روزی همین دست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
 علی اکبر لطیفیان
274
+1
46 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( روی دستش بگرفت او همهٔ هستی را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
فاطمه نانی زاد
262
47 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( «میثم» به مهر حیدر کرّار منجلی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد حاج غلامرضا سازگار
345
48 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( بهر شالم نخی از کُنج عبا می خواهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی نظری
343
49 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( گويی"سحر بلبل حکايت با صبا کرد" ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی جهاندار
177
50 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( کز بر حق سفیر آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ولی الله کلامی زنجانی
292