مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد حضرت علی اکبر ع -(و من موندم و شانِ تو تا کجاست، که پایینِ پای تو عرشِ خداست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
20
--1
2 رباعی در مدح مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام -(شهرنبوی غیرتودروازه ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد خرم فر
15
3 تک بیتی فتح خیبر با دستان مولا علی -(مِیل اگر داشت با درِ خیبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن لطفی
21
4 مولا علی -(آزاد شد دلی که شده صید دام عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
33
5 دو بیت بداهه در مدح مولا علی -(نیست در دنیا مثالت یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
افشین منصوری فر
25
6 بحر طویل مدح مولا علی با 110 بار تکرار نام مبارک علی (ع) -(قلمی آمده در دست همین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
22
7 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(واسطه ی فیضِ خدایی علی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
18
8 شعر مدح حضرت امام علی علیه السلام -(گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد حسن بیات لو
24
9 شعر مدح و میلادیه مولا علی علیه السلام -(خواندن از محبوب خود منبر ندارد احتیاج ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
23
10 میلاد حضرت علی ع -(چشمه ی فیّاضِ خدایی علی (ع)) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
46
11 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(علی رحمت است و گلستانِ عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
28
12 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(علی دریای علم و بابِ عرفان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
27
13 ترکیب بند در مدح مولا علی -(من همان زائری که می‌دانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
یوسف رحیمی
20
14 دوبیت شعر برای شیعه -(آبرویی اَگَرم هست برای شیعه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اکرم سبزعلی
21
15 مدح مولا امیرالمومنین علیه السلام -(کعبه از شوق علی یک صد و ده بار شکافت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
86
16 شعر مدح مولا علی (ع) -(اهل زمین هستی ولی بالانشینی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد زوار
56
17 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(در حقیقت معنی دین جلوه ی ایمان علی ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
56
18 شعر مدح مولا علی از حسن کردی -(اولین بار علی گفتم و جانم دادند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن کردی
23
19 شعری در مدح مولا علی علیه السلام از لطیفیان -(از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
30
20 در مدح مولا علی (ع) -(سر مست می شویم که با ذکر یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید امیر میثم مرتضوی
71
+2
21 شعر در مدح حضرت ابوتراب امام علی بن ابی طالب (ع) -(خاک خندید , بوتراب رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حمیدرضا محسنات
61
22 میلاد باسعادت حضرت علی علیه السلام -(بیا ساقی که عید اکبر آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
32
+1
23 ولادت امیر المومنین -(حیدر و ما حیدر و ما ادراک ما حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
احسان نرگسی رضاپور
81
+2
24 میلاد حضرت علی علیه السلام -(این قبله گه که بینی اینگونه بر فراز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
31
25 میلاد حضرت علی علیه السلام -(بانگ سرور و شادی از کعبه آمد امشب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
30
26 میلاد حضرت علی علیه السلام -(ای آنکه رخش آینه ی حضرت داور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
35
27 میلاد حضرت علی علیه السلام -(ای شیر خدا حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
31
28 مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(برو ای صبای رحمت خبری کن آشنا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
114
+1
29 شعر مدح امیرالمومنین علیه السلام -(باید به پای قامت ایوان سجود کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
210
+4
30 شاه نجف -(از ساقی الست شراب کهن خرید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
109
+3
31 اشعار مدح حضرت علی(ع) -(وضوی اشک و کمی مُشک ناب می خواهم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
94
+1
32 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(ایوان تو قرارِ دِلِ بی قرار ها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
73
33 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(حکم تقدیر بر این است که حیدر باشی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
100
+1
34 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(بروی ماه تو باید علی حجاب کشید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی مشهوری
73
35 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(دست بالای تمام دست ها دست علی است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
موسی علیمرادی
97
+1
36 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(هرکس که بی حب تو سمت حق به راه افتاد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
احمد جواد نوآبادی
83
37 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(ساقی نشسته دور او باده زیاد است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن صرامی
75
38 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(هر آنچه غیر تو را در جهان سراب نوشتند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
63
39 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(حال بی سامان من از عشق تو سامان گرفت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
رضا قاسمی
125
+1
40 شعر مدح امیرالمؤمنین(ع) -(تا تیغِ زلفت ای پدر خاک! خورد تاب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مسعود یوسف پور
91
41 اشعار مدح امیرالمومنین(ع) -(به یُمن حضرت دلبر خدا بر من کرامت کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه نعیم امینی
98
42 مدح امیرالمومنین(ع) -(احمد(ص) تو را همیشه به عنوان یار خواند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
73
43 یاعلی -(کعبه کند تا به ابد افتخار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
391
44 مدح حضرت علی(ع) -( علی ای رمز و رازِ ملکِ هستی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
257
+1
45 شعر مدح حضرت علی (ع) -( صاحبِ لوح و قلمی یا علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
277
+1
46 شعر مدح امیر المومنین -( بیا ساقی که عیدِ اکبر آمد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
293
47 متن شعر مدح حضرت علی (ع) -( مصداقِ قرآنِ خدایی در فضائل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
298
48 مدح مولا علی (ع) -( به نامِ خداوندِ نیکو سرشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
189
+2
49 دانلود متن و سبک مدح امیرالمومنین -( آغاز می کنم با نام حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن طالبی پور
526
50 لیله المبیت -( امشب علی مرتضی خود را فدایی می کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
309