مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 در مدح و منقبت مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب (ع) -(ای ساقی کوثر علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مجید امینی
1
2 مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(مستی عالم همه از چشم مست حیدر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
0
3 در مدح و توسل به حضرت امیرالمومنین (ع) -(حاجتگهی است کعبه ی درگاه او که نیست ،) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حکیم ملا محمد فضولی
9
4 ای ساقی کوثر ... -(ای شاه که فریادرس روز حسابی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج داود بیدق داری
7
5 خاتم بخشی حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(به جز مهر علی در دل ندارم دلبر دیگر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
6
6 علی ای همای ... -(به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمود شریفی
5
7 متن شعر عربی و فارسی در مدح و توسل به حضرت علی علیه السلام -(ماه شبهای تابان علیٌّ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید کاظم ملکی
7
8 حضرت نور -(لطفِ پروردگار را خواهم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
4
9 در مدح حضرت علی علیه السلام -(روز ایجاد که حق خلقت دنیا می کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
صامت بروجردی
25
10 در مدح و منقبت علی ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه -(در دو عالم شیر حق فرمان رواست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمود وزنه
17
11 روح ابجد در مدح حضرت علی علیه السلام اشاره به واقعۀ غدیر ( موشّح به حروف ابجد ) -(ای به جهان آیت حّی ودود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس داداش زاده
12
12 در مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(نه مراست قدرت آنکه دم، زنم از جلال تو یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
فواد کرمانی
17
13 در مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(دلا تا کی در این عالم غم و جور و محن بینی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم میرزا اسماعیل نیّر
16
14 مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) -(قسم بذات کبریا قسم به ختم انبیا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
33
15 علی ای همای ... -(گذرم چو من به هرجا، شنوم بس آشکارا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
ابوالقاسم مردمی
17
16 مدح حضرت علی (ع) -(دری که بیت شریف خدا بُود صدفش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم ناصر اردبیلی
12
17 مدح حضرت علی (ع) -(علی ای مظهر حق دین حق را اولین قائد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
14
18 مدح حضرت علی (ع) -(دل در گرو یار است ، تا باد چنین بادا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج محمد رونقی مازندرانی
16
19 نابینایِ مادر زاد ! -(بیا در گلشن پُر بارِ مولا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سیمین میرآفتاب
9
20 بگو یا علی ... -(چو خواهی شوی ایمن از هر بلا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
کربلایی حسن آخوندی
14
21 متن شعر عربی و فارسی مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(«ها عَلی بَشرٌ کیفَ بَشَر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم سلیمان امینی تبریزی
8
22 متن شعر عربی و فارسی مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(ها عَلی بَشَرٌ کیفَ بَشر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم آیت الله میرزا محمّد باقر فقیه ایمانی
9
23 متن شعر عربی و فارسی مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(ها عَلی بَشَرٌ کیفَ بَشر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم ملا مهر علی خویی
5
24 قصیده در مدیحه حضرت امیرالمؤمنین صلوات اللّه علیه که در هربیتی تضمین شده با مدیحه حضرت خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله -(باقر فقیه ایمانی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم میرزا محمد صادق کاتب اردبیلی
11
25 در مدح علی(ع) -(زبان را گفتمش مدح علی کن شمّه ای شد لال) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
12
26 یاامیرالمؤمنین(ع) -(علی مولا علی سلطان دین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
میرزا حسین کریمی مراغه ای
14
27 در وصف مولای متقیان علی(ع) -(ای دل ار حبّ مرتضی داری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم انور اردبیلی
13
28 سرود ملی شیعه -(زبان شاعران شمشیر عشق است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سیدبشیر حسینی میانجی
12
29 در مدح مولای متقیان علی علیه السلام -(ساقی بده به رنگ لب یار می مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمود وزنه
11
30 یاعلی -(یاعلی یعنی که عشق آغاز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حجت مرتضایی
24
31 ‹‹ ماهت غلام هست و بود بنده آفتاب ›› -(ای از فروغ روی تو شرمنده آفتاب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج محمد رونقی مازندرانی
8
32 در مدح اسداللّه الغالب حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام -(کس را چه زور و زَهره که وصف علی کند؟!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی شیرازی
9
33 مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) -(ای بلند از عرش جایت یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
9
34 مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم ميرزا داراب بيگ
7
35 یاامیرالمومنین -(آشكارا مست او بوديم و پنهان نيزهم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
14
36 یاامیرالمومنین -(ساقي نشسته دور او باده زياد است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
14
37 مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) -(ز سر به در نموده ام خیال خوب و زشت را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد عابد
11
38 مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) -(به اوج سعادت همائی علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
9
39 مظهرالعجائب(عربی) -(یاهادی‌الأُمة،یاعلی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید کاظم ملکی
11
40 غدیریه گریز به مدح امام رضا علیه السلام -(ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم محمد تقی بهار
5
41 ترکیب بند در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام -(السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم محتشم کاشانی
7
42 مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(خورشید جاویدان ما مولا مولا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج حسین غفاری
9
43 در مدح و منقبت نباء عظیم و امام علیم حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(اگر دست علی دست خدا نیست؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
7
44 سودای عشق -(ای خوش آن قلبی که بهرعشق یکتا بشکند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج داود بیدق داری
7
45 یا علی -(گوهر انگشتر خلقت علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد هدایتی
7
46 زبانحال زائر نجف -(آمدم بر درگهت با چشم گریان یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
25
47 یا علی ... -(ز جور و فتنه دنیای دون ملالی نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مهدی فرقانی
5
48 یاامیرالمومنین -(عكس ميل باطن خود ناخدا خواندم تو را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
12
49 یا فاطمه بنت اسد سلام الله علیه -(چون راه و رسم عشق بازی را بلد بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
5
50 ياحضرت ابوطالب عليه السلام -( ابوطالب شدي و دست حق در آستين داري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
8