مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 رباعی حضرت علی علیه السلام -(عالَم هَمه زیرِ پای زَهرا و عَلی است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
4
2 رباعی حضرت علی علیه السلام -(گُفتیم به ظاهِر و به باطِن: "حِیدَر") اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
2
3 رباعی حضرت علی علیه السلام -(تَفسیرِ فُرات، اَلبَیان، اَلمیزان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
6
4 رباعی حضرت علی علیه السلام -(اِی شاهِ نَجَف، بیا و دِلشادَم کُن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
3
5 در مدح حضرت امیرالمومنین (ع) -(اگر انگشتری در دست شه بانوی دین بوده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مهدی رستمی
12
6 مدح حضرت امیرالمومنین (ع) -(بر بلندای فلک ذکر ملائک یا عیلست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید حسن خوشزاد
22
7 مدح حضرت امیرالمومنین (ع) (الهام از خوشه انگور های تعبیه شده درضریح حرم آنحضرت ) -(امیرالمؤمنین حیدر به مهرت پای بستم من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حاج اصغر فرشچی
4
8 مدح حضرت امیرالمومنین ،مولی الموحدین علی (ع) -(به اوج سعادت همائی علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
15
9 غزل حضرت علی علیه السلام -(بی علی خانه ی حق این همه اسرار نداشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
15
10 رباعی حضرت علی علیه السلام -(شَمسُ الاَرَضین، ماهِ سَماوات، عَلی است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
15
11 در مدح حضرت علی (ع) -(من ذکر بسم الله رحمن الرّحیمم تصویر اسماءِ خداوند کریمم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمود ژولیده
14
12 متن شعر در مدح مولا علی(ع) -(غزلی بخوان بشوَد عیان ، که امیرِ روزجزا علیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن کاویانی
11
13 مدح مولا علی (ع) -(حیدر شیر خدا صفدر از همه دنیا سر ماهِ جهان گستر مهر تو جان پرور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
72
14 متن شعر مدح حضرت علی(ع) -(مولام علی باشد و الله پرستم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
73
+1
15 مدح مولا علی (ع) -(برای ثنا خوانی چون تو مولا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
45
16 متن شعر در مدح امام علی(ع) -(نامت به جان دشمن، مو سیخ کرده یعنی.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رسول رشیدی راد
37
17 متن شعر قصیده مولا امیرالمومنین -(پیچیده بین میدان، هوهوی ذوالفقارت.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رسول رشیدی راد
32
18 شعر بر گرفته شده از کلام حضرت علی(ع) -(مرگ است تولدی دگر، خوش مضمون.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رسول رشیدی راد
17
19 متن شعر امام علی(ع) -(ائو کی محراب عبادتده ائورک قبله سیدی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
16
20 متن شعر مدح مولا علی (ع) -(از نغمه سرایانِ غمِ یارِ قدیمم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
21
21 متن شعر مدح مولا امیرالمؤمنین علی (ع) -(من که بودم که به این میکده راهم دادند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
21
22 متن شعر مولا علی (ع) -(رااز و نیاز من ذکر نماز من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسنعلی بالایی
25
23 رباعی حضرت علی علیه السلام -(جَنگ آوَرِ صَفِّین و حُنِین است علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
29
24 غزل حضرت علی علیه السلام -(ای قبله گاهِ مسلمین، مولا امیرالمومنین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
36
25 غزل مدح حضرت امام علی (ع) -(پس از خلق علی حال خدا یکباره بهتر شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد صادق باقی زاده
20
26 مدح امیرالمؤمنین علیه السلام -(هر آن مجنون که مُهر مِهر حیدر خورده تقدیرش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرضیه نعیم امینی
60
+1
27 در وصف حضرت علی(ع) -(مرتضی عرش خدا را لنگر است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
63
28 در مدح علی علیه السلام -(جلوه حق را بچشم دل توان دید آشکار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
ضامن اصفهانی
42
29 مدح حضرت امیرالمؤمنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(جلوه ی نور ازلی یاعلی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سیدبشیر حسینی میانجی
53
30 مدح حضرت امیرالمومنین (ع) -(علی ای پرتو ایمان که همه نور و صفائی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عبدالعلی ادیب برومند
31
31 در مدح و منقبت علی ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه -(در دو عالم شیر حق فرمان رواست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمود وزنه
21
32 علی ای همای ... تضمین ازغزل بیادماندنی زنده یاد استاد شهریار . -(علی ای همای رحمت توچه آیتی خدا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
جواد حسینی
35
+1
33 علی ای همای ... تضمین ازغزل بیادماندنی زنده یاد استاد شهریار . -(علی ای همای رحمت توچه آیتی خدا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
جواد حسینی
31
34 در وصف و نعت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام -(علی ای میر پهلوان عرب! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرحوم حسین منزوی
23
35 سرود مدح مولا امیر المؤمنین علیه السلام -(ای نور همه دنیا،ای آرامش زهرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
38
36 مدح مولا اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عبدالحسین میرزایی
42
+1
37 یاامیرالمومنین -(با وجودی که در این میخانه هستم تازه کار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
62
38 متن شعر در مدح مولا علی(ع) با نوای جواد مقدم -(در بندگیش شبیه حق واحد شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
اصغر چرمی
98
+1
39 زمزمه مسجدی عید مباهله -(بیست و چهارِ ماهِ ذی الحجّه زِ رحمت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
32
40 زمزمهٔ مسجدی عید مباهله -(با شور تولّیٰ بخوان نور و تبارک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
23
41 سرود مسجدی عید مباهله -(در همه ارض و سما شادی و هلهله شده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
28
+1
42 زمزمه مسجدی با موضوعیّت خاتم بخشی امیرالمؤمنین علیه السلام -(نور خدا از،بی کران دمید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
27
43 متن شعر حضرت علی(ع) -(تازمین قدم برداشت آسمان نوشت علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رحمان نوازنی
79
44 غزل حضرت علی علیه السلام -(همیشه جوششِ عشقِ علی ست در کارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
35
45 غزل حضرت علی علیه السلام -(شبها کویرِ مَحضم و بارانم آرزوست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
رضا رسول زاده
23
46 براساس آیه ی ۵۴ و ۵۵ سوره مائده که در وصف امیرالمومنین(ع) و محبان و عاشقان اوست... -(بازهم بعد از نمازِ خود شدم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن کاویانی
39
47 شور امیرالمومنین(ع) -(علی شاهه ماهه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین برازنده
23
48 مدح امام علی -(با خطبه اش تسخیر کرده قلب منبر را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
احسان نرگسی رضاپور
55
+1
49 متن شعر مدح حضرت علی(ع) -(عـــــلی...معیارِ برحقِّ گزیـــنش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
38
50 متن شعر حضرت امام علی(ع) -(یقیناً ... جایِ امّا و ولـی نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
37
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد