مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 تقدیم به امام باقرعلیه السلام -(پسر حضرت زهراست؛گل یاسمن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
73
2 میلاد امام محمد باقر علیه السلام -(مژده ای دل عالمی امشب چراغانی شده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
هستی محرابی
69
3 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود یوسفی
1101
+3
4 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1724
5 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
1581
6 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
رضا اسماعیلی
1801
7 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمد حسین انصاری نژاد
1691
+1
8 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1978
9 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2660
+1
10 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2158
11 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1872
12 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1902
+2
13 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2251
14 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1887
15 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1871
16 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1777
17 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1981
18 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2087
19 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1935
+1
20 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2011
21 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2561
22 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1814
23 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1826
24 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1925
25 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1792
26 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1929
27 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2057
28 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2588
+1
29 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2083
+1
30 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1822