مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 تقدیم به امام باقرعلیه السلام -(پسر حضرت زهراست؛گل یاسمن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
قاسم نعمتی
150
2 میلاد امام محمد باقر علیه السلام -(مژده ای دل عالمی امشب چراغانی شده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
هستی محرابی
117
3 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمود یوسفی
1234
+3
4 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
1809
5 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
حامد اهور
1664
6 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
رضا اسماعیلی
1881
7 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمد حسین انصاری نژاد
1765
+1
8 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2063
9 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمود ژولیده
2760
+1
10 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
2229
11 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1936
12 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1971
+2
13 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
وحید قاسمی
2316
14 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1947
15 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1969
16 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1923
17 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2047
18 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2163
19 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2043
+1
20 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2059
21 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2664
22 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1894
23 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1876
24 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1972
25 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1846
26 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2023
27 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2160
28 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2712
29 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2164
+1
30 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1912