اشعار حاج اصغر فرشچی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 در مدح حضرت علی(ع) -(عشقون ایدوب شیدا منی مولا علی مولائیم) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
8
2 در مدح حضرت علی(ع) -(کرم ایله خدای من بو طبعیم تا اولا گویا ) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
6
3 در مدح حضرت علی(ع) -(سن جمیع خلقه مولا سن علی ) اشعار ترکی
اشعار ترکی امیرالمومنین علی(ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
6
4 زبانحال حضرت امام علی النقی هادی علیه السلام به حضرت فاطمه علیها سلام -(بقیعده یاتما مزاریده سامرایه گل زهرا) اشعار ترکی
اشعار مخصوص امام علی النقی - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
3
5 در مدح حضرت زهرا(س) -(عصمت کبرایِ حق ، محبوبۀ داور منم ) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
9
6 در مدح حضرت زهرا(س) -(گنجینۀ خلقته معنای بقا دور فاطمه) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
4
7 انتظار فرج -(صورت نا دیده گر تصویر اولا مشکلدی بو) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
7
8 حضرت ام البنین(ع) -(نالۀ جانسوزی كيمدی دل پريشان ايلوری) اشعار ترکی
اشعار حضرت ام البنین ( س ) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
3
9 شهادت حضرت زهرا(س) -(زهرای معصومه ترک ایلیوب جهانی) اشعار ترکی
اشعار ترکی حضرت فاطمه زهرا(س) - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
53
10 حضرت علی اصغر(ع) زبانحال حضرت زباب(س) -(گوزوم نوری یوخدی سو منده) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
21
11 کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب(س) -(مقصوده چاتان شاهد جانانینه قربانیم) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
29
12 طفلان حضرت مسلم(ع) -(الله عشقينده يانور گور نجه بال و پريميز) اشعار ترکی
اشعار طفلان حضرت مسلم (ع) - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
31
13 تمنای دل -(یوسف گم گشتنی تز یـولاّ کنعانه خدا ) اشعار ترکی
اشعار ویژه مناجات با خدا - انواع اشعار مذهبی و خدا
حاج اصغر فرشچی
39
14 زبانحال حضرت زینب(س) در حال احتضار -(كربلاني ترك ايله شامه گل جان ويرور بو غربتده زينبون) اشعار ترکی
اشعار گلچین حضرت زینب(س) - انواع اشعار امامان
حاج اصغر فرشچی
28
15 بهشت من حسین است -(گل خوشرنگ و بوی من حسین دور) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
28
16 راز و نیاز با خدا -(ای عشقی منیم هر دل شب راز و نیازیم) اشعار ترکی
اشعار ویژه مناجات با خدا - انواع اشعار مذهبی و خدا
حاج اصغر فرشچی
25
17 مناجات -(برخیز به هنگام اذان وقت نماز است) اشعار ترکی
اشعار ویژه مناجات با خدا - انواع اشعار مذهبی و خدا
حاج اصغر فرشچی
35
18 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(جلوه ی جمال و حسنون من ائدم اگر حکایت) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
21
19 عشق حسینی -(حسین عشقی اولا مطرح می و میخانه لازم دور) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
25
20 مدح حضرت مهدی(عج) -(عمریست آوارۀ عشق تو ام من به روز وشب) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
22
21 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(عاشقم بير دلبره چون چهرة زيباسي وار) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
25
22 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(امتحان ایلور بیزی سندن خدای ممتحن) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
16
23 حضرت مهدی(عج) و گریز به کوفه -(ای حُجّت حق عالِم و عالَم سنه مایل) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
19
24 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(دوشموشم ديلدن نظردن بی وفادور روزگار) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
18
25 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(من كيمم دلداده و شوريده سر) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
25
26 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(ساقيا دولدور پياپی جام وير اولدی بهار) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
16
27 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(نیلیوم عشقونده بو دل عاشق و دیوانه دی) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
20
28 مدح و میلاد حضرت مهدی(عج) -(عزّت گولی آچوب جان گلدی گللره) اشعار ترکی
اشعار ترکی مخصوص امام زمان - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
17
29 حضرت علی اصغر(ع) -(عاشق کیمی عشق عالمینی درک ایدن اولماز) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
21
30 درخواست مادر وَهَب و شهادت آن جوان در روز عاشورا -(روز محشر اولماسون الله بو شیعه شرمسار) اشعار ترکی
سایر موضوعات
حاج اصغر فرشچی
21
31 مدح و میلاد حضرت امام رضا(ع) -(برابر کعبیه حج رضادی) اشعار ترکی
اشعار مخصوص میلاد امام رضا - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
33
32 مدح و میلاد حضرت امام رضا(ع) -(بو گجه گلدی رضا اولسون جهانه شهریار) اشعار ترکی
اشعار مخصوص امام رضا - انواع اشعار مرتبط با امامان
حاج اصغر فرشچی
20
33 احوالات حضرت علی اصغر(ع) -(اصغری تا اکبر مردان عشق) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
29
34 زبانحال امام حسین(ع) بر بالین حضرت اباالفضل(ع) -(عباس؛دور ای بو چولده سر سپاهیم) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
26
35 احوالات حضرت علی اصغر(ع) -(نخله دینه هسته گلمدی سینم اوسته) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
18
36 حضرت علی اصغر(ع) -(نخل دینه هسته سن هم سوسوز هم خسته سن) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
35
37 زبانحال امام حسین(ع) -(باجی زینب لشکر عشقه آخرین سرباز قانینه باتدی) اشعار ترکی
اشعار حضرت علی اصغر علیه السلام - انواع اشعار مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
20
38 بزم عشق -(آغلا بو بزمیده گوزوم گوزیاشیون بهاسی وار) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
23
39 زبانحال حضرت اباالفضل(ع) -(گوزلورم يولیوی داده گل قارداشيم) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
22
40 زبانحال امام حسین(ع) بر بالین حضرت اباالفضل(ع) -(یاتما بو ایستی یرده سینم گلوبدی درده) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
29
41 زبانحال امام حسین(ع) بر بالین حضرت اباالفضل(ع) -(دور ای ویرن کوی عشقیده ) اشعار ترکی
اشعار حضرت ابالفضل(ع) - انواع اشعار مذهبی و مرتبط با حضرات
حاج اصغر فرشچی
29
42 نوحه روز عاشورا -(کرب و بلا چولونده طوفاندی یا محمد) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
37
43 شب عاشورا زبانحال امام حسین(ع) -(آغلاما بو قدرصبر ایت توکمه اشک آلی زینب) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
32
44 وداع امام حسین(ع) -(کئچور وقت شهادت ای اولان درد آشنا زینب) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
18
45 کوچ از قتلگاه -(اي منه گونده گونوم هر گجمه ماه اولان) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
28
46 قتلگاه و کوچ از قتلگاه -(ايلدون دشت بلانی سن حسين ملك منا) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
25
47 قتلگاه و کوچ از قتلگاه -(تاپدي قارداشون گوروب زينب كه پور بو تراب) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
16
48 مصائب کربلا -(بسان بلبلم گل اوسته جور باغبان گوردوم) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
21
49 کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب(س) -(آيرولوب سندن حسين ديده سي گريان گيديرم) اشعار ترکی
اشعار ترکی امام حسین (ع) - انواع اشعار ویژه امام حسین
حاج اصغر فرشچی
24
50 اربعین زبانحال حضرت زینب(س) -(بو قبرون اوستونه باجون هم شاد و هم نالان گلوب) اشعار ترکی
اشعار ویژه اربعین - انواع اشعار مرتبط با اربعین
حاج اصغر فرشچی
17
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد