مطالب صفحه اختصاصی اشعار میثم مومنی نژاد در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(عرش معلا ز غمت گریه کرد (حسن جان)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
90
2 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ناله ها زد حسین آن شه بی کفن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
84
3 دوبیتی امام سجاد علیه السلام -(شب شادی شب غم گریه می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
55
4 دوبیتی ائمه بقیع -(نه گنبد نه حرم نه آستانی) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
میثم مومنی نژاد
5
5 دو بیتی ائمه بقیع -(دلم آیینه گریان بقیع است) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
میثم مومنی نژاد
7
6 مصائب زینب کبری سلام الله -(تویی که از شمیم تو بهشت جان گرفته است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
53
7 مصائب زینب کبری سلام الله علیها -(ای کوه صبر ، محمل تو نور طور داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
31
8 واحد)زینب کبری سلام الله علیها -(بر تن من لباس اسارت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
57
9 نوحه)زینب کبری سلام الله علیها -(خون میگرید قرآن و زبور) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
42
10 واحد)زینب کبری سلام الله علیها -(ای چراغ محملم ای سایه ی سر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
63
11 (نوحه)مصائب زینب کبری سلام الله علیها -(ای هلال بر نیزه خورشید بر بام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
میثم مومنی نژاد
52
12 شهادت امام سجاد علیه السلام -(ای دل شرار زهر شد میهمان من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
124
13 شهادت امام سجاد علیه السلام -(من باغبانم اما) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
159
14 شهادت امام سجاد علیه السلام -(من علی ابن حسینم زاده ی حبل المتین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
130
15 امام علی بن الحسین علیه السلام -(خدایا وارث خون خدایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
94
16 امام سجاد علیه السلام -(ای خدا شد خزان گلشن من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
129
17 _امام علی بن الحسین علیه السلام -(زهر کین عاقبت دادی از غصه نجاتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
66
18 حضرت علی اکبر(ع) -(رود همرهت اشک من از بصر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
976
19 حضرت علی اکبر(ع) -(ای امان از دل مادر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
1076
20 حضرت علی اکبر(ع) -(پیکرت آسمانی پر از اختر شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
639
21 حضرت علی اکبر(ع) -(یوسف من می بویم پیراهنت را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
560
22 حضرت علی اکبر(ع) -(ای که صد قافله دل به همراه توست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
677
23 حضرت علی اکبر(ع) -(پریشانم نمودی تو ای سلسله گیسو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
392
24 حضرت علی اکبر(ع) -(خلیل الله داغی چون من ندیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
351
25 حضرت علی اصغر(ع) -(لب ها هلاک آب، دل ها ز غصه آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
233
26 حضرت علی اصغر(ع) -(با چشم گریان رفتم پریشان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
557
27 حضرت علی اصغر(ع) -(از من جدا شدی ای پاره ی تنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
430
28 حضر علی اصغر(ع) -(با چشم گریان رفتم پریشان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
318
+1
29 حضرت علی اصغر(ع) -(من از نگاهت شرمنده هستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میثم مومنی نژاد
358
+1
30 وردیه محرم -(امام زمان العجل ، الامان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
میثم مومنی نژاد
335
31 ورودیه محرم -(چشمی شده زمزم و چشمی فرات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
میثم مومنی نژاد
330
32 وردیه محرم -(یا الله یا الله آورده ام به همراه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
میثم مومنی نژاد
249
+2
33 شهادت حضرت مسلم -(در کوچه های کوفه شد نوحه سرا مسلم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
161
+2
34 شهادت حضرت مسلم -(السلام السلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
127
35 دوبیتی حضرت مسلم -(فلک جنگید تا مهمان بمیرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
92
36 دوبیتی حضرت مسلم -(میان واژه ها تردید آمد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
60
+1
37 رباعی حضرت مسلم -(در شهر دلی ، به شوق پرواز نبود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
134
38 حضرت مسلم -(در شجاعت ، منم ابوطالب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
82
+1
39 حضرت مسلم -(صید نیمه جانم در کوفه مهمانم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
99
40 حضرت مسلم -(شانه کشیدند بر زلف ماتم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
میثم مومنی نژاد
63
41 امام حسین (ع) -(نسیم کربلا مسیحای دلم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
میثم مومنی نژاد
136
42 حضرت رقیه(س) -(رسم مهمانی نبود ای سوره ی نور) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
میثم مومنی نژاد
116
43 حضرت رقیه(س) -(چه مهمان عزیزی به ویرانه ام آمد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
میثم مومنی نژاد
191
+1
44 حضرت رقیه(س) -(شب است و در خرابه مرا مهمان رسیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
میثم مومنی نژاد
97
+1
45 حضرت رقیه(س) -(از چه شد گیسویت رنگ خاکستری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
میثم مومنی نژاد
170
46 محرم -(پسر فاطمه آمده در منا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
میثم مومنی نژاد
192
+2
47 نوحه ویژه جوانان شهادت امام حسین -(ما تشنه ایم تشنه سقای کودکان کو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
میثم مومنی نژاد
245
48 شور ویژه جوانان شهادت امام حسین -(مادرم یادم داده هر کجا نوشیدم آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
میثم مومنی نژاد
297
+2
49 نوحه ویژه نوجوانان شهادت امام حسین -(امام سوم منی یا حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
میثم مومنی نژاد
214
+2
50 ولادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -(بر خنده ی خورشید مشارق صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام موسی ابن جعفر الکاظم (ع)
میثم مومنی نژاد
129