مطالب صفحه اختصاصی اشعار مجید رجبی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر و سبک شور تک محرم98 ورود به کربلا -(حی علی العزا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجید رجبی
0
2 متن شعر و سبک تک شور محرم 98 -(باز دوباره اومده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
0
3 متن شعر و سبک شور تک محرم 98 امام حسین(ع) -(با اشک دیده با دل محزون) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
0
4 متن شعر و سبک شور محرم98 حضرت عباس(ع) -(ای آرزوی دیرینه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مجید رجبی
0
5 متن شعر وسبک شور محرم 98 -( باز دوباره قلب زارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
0
6 متن شعر و سبک شور محرم 98 -(دوباره پرچم و علم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
0
7 متن شعر وسبک شور امام حسین(ع) -(همیشه روشنه ارباب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
0
8 نوحه زنجیر زنی محرم 98 حضرت مسلم ع -(در کوفه تک و تنها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
مجید رجبی
0
9 نوحه زنجیر زنی محرم 98 ورود -(یک قافله می آید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجید رجبی
0
10 نوحه زنجیر زنی محرم 98 حضرت رقیه (س) -(ویرانه شده روشن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید رجبی
0
11 نوحه زنجیر زنی محرم 98 ابنا الزینب ع -(ای همسفر زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مجید رجبی
0
12 نوحه زنجیر زنی محرم 98 حضرت عبداله بن حسن ع -(از خون عمو گشته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مجید رجبی
0
13 نوحه زنجیر زنی محرم 98 حضرت قاسم ع -(ای صید به خون خفته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید رجبی
0
14 نوحه زنجیر زنی محرم 98حضرت علی اکبر ع -(ای تازه جوان من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مجید رجبی
0
15 نوحهزنجیر زنی محرم 98 حضرت علی اصغر ع -(ای غنچه نشکفته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید رجبی
0
16 نوحه زنجیر زنی تاسوعا محرم 98 -(ای سرو به خون خفته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مجید رجبی
0
17 نوحه زنجیر زنی شب عاشورا محرم98 -(آمد شب هجران و ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
مجید رجبی
0
18 نوحه زنجیر زنی عاشورا محرم 98 -(از آه دل زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مجید رجبی
0
19 نوحه زنجیر زنی شام غریبان محرم 98 -(آتش میکشد شعله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
مجید رجبی
0
20 سردم زمینه نوحه -(ارباب غریب من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
مجید رجبی
1
21 شام غریبان سبک حاج اکبر ناظم دم سینه زنی مناسب برای دسته سینه زنی در خیابان -(شام غریبان حسین زهراست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
مجید رجبی
1
22 متن شعر شام غریبان و زنجیر زنی محرم 98 -(شد شام فراق و شام داغ و هجران) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
مجید رجبی
0
23 متن شعر شب عاشورا و سبک زنجیر زنی محرم98 -(می ریزم سرشک غم از هر دو دیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
مجید رجبی
0
24 متن شعر حضرت عباس ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(برخیز ای علمدار ای میرسپاهم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مجید رجبی
0
25 متن شعر حضرت علی اکبر ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(قامتم خمید از داغ ماتم تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مجید رجبی
0
26 متن شعر حضرت علی اصغر ع سبک زنجیر زنی محرم 98 -(گرید چشم عالم بهر کودک من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مجید رجبی
0
27 متن شعر حضرت قاسم ع سبک زنجیر زنی محرم 98 -(سرباز حسین و پور مجتبایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید رجبی
0
28 متن شعر حضرت عبدالله بن حسن ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(افتاده به مقتل با جسمی پر از خون) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مجید رجبی
0
29 متن شعر طفلان زینب س و سبک زنجیر زنی محرم98 -(ای سالار زینب خواهرت فدایت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مجید رجبی
0
30 متن شعر حضرت حر ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(چشمم می دهد از قلب من گواهی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مجید رجبی
0
31 متن شعر حضرت رقیه س و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(شد کنج خرابه غرق اشک وناله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید رجبی
0
32 متن شعر ورودیه و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(ای دیده بریز اشک ای سینه بکش آه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجید رجبی
0
33 متن شعر حضرت مسلم ع سبک زنجیر زنی محرم 98 -(در این شهر غربت تنها و غریبم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
مجید رجبی
0
34 نوحه زنجیر زنی محرم 98 هلال ماه -(فصل ناله و غم هنگام عزا شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مجید رجبی
0
35 نوحه ابنا زینب (س) زنجیر زنی محرم98 مرحوم ناظم -(ای کوکب اقبال آسمانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مجید رجبی
0
36 نوحه حضرت رقیه س سبک مرحوم ناظم زنجیر زنی محرم 98 -(خرابه گشته منزل دخترت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید رجبی
0
37 نوحه ورود سبک مرحوم ناظم زنجیر زنی محرم 98 -(یک کاروان با اشک و آه و ناله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجید رجبی
1
38 اشعار ولادت حضرت معصومه(س) -( شرافت قم زخاک پایت دلم هوایی شده برایت درآرزوی صحن وسرایت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مجید رجبی
3236
+6
39 شعر ولادت حضرت عباس(ع) -( ساقیا امشب ازآن باده گلنار بگو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مجید رجبی
3530
+2
40 شعر ورود کاروان به کوفه -( ای سری که سر نی منزل و ماوای تو شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کوفه
مجید رجبی
2550
+6
41 شعر مدح امام حسین(ع) -( اصلا حسین جنس غمش مثل کیمیاست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسین علیه السلام
مجید رجبی
1535
42 شعز شهادت امام حسین(ع) -( بر دل غمزدگان مرحم غم نام حسین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
مجید رجبی
141
43 شعر شهادت حضرت رقیه(س) -( زنده هستم به امیدی که بیایی بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید رجبی
1322
+5
44 شعر شهادت حضرت رقیه(س) -( شب ظلمانی ما را سحری در راه است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید رجبی
1163
+1
45 دانلود متن و سبک سرود زیبای عید غدیر -( شب عشقه شب شوره شب شب عیده غدیره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجید رجبی
5022
+8
46 شعر مرثیه حضرت مسلم -( سر سودایی من برسر دار است حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
مجید رجبی
1576
+3
47 شعر عید غدیر -( از آسمون میریزه گوهر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجید رجبی
1533
48 شعر روز عاشورا -( با سرشکت شد دلم دربین مژگانت اسیر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
روز عاشورا
مجید رجبی
1398
+3
49 دانلود سبک نوحه شام غریبان حضرت زهرا(س) -( با اشک دیده شسته ام شبانه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مجید رجبی
3195
+1
50 شعر ولادت امام رضا(ع) -( مرغ جان ها ساکن کوی شماست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مجید رجبی
3640
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد