مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های مدایح و مراثی امام حسین

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سبک شور امام حسین (ع) -(جواز نوکری و صادر کن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
177
+2
2 سبک شور امام حسین (ع) -(تا که رقص پرچمت شروع میشه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
292
+3
3 سبک شور امام حسین (ع) -(باده عشقت طالب داره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین بابانیا
159
+1
4 مناجات با امام حسین (ع) -( مهر حسین آمد خزان رفت و بهار آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
348
5 حضرت رباب (س) -( در آفتاب به رویت بزن نقاب رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
322
+1
6 وقایع کوفه و نظم خطبه حضرت زینب سلام الله علیها -( وارث حق پیمبر شد علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
آرش براری
250
+1
7 وصف کوفیان -( روضه خوان بصيرت آفريد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد جواد پرچمی
254
8 مدح و مناجات -( چه کسی توان که به مدحتت سخنی سزا به لب آورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
239
+1
9 مدح کربلا -( ارزش کرببلا را چه کسی می داند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
116
10 داغ یاس -( از بسکه ز هر داس زمین پر شده از یاس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
132
11 مدح کربلا -( ارزش کرببلا را چه کسی می داند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
150
12 ذبیح الله -( اگر آب را دجله نایاب کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
جواد کلهر
146
13 سید الشهدا -( با حال زار و مضطرم بوسه گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد جواد شیرازی
347
14 مدح امام حسین (ع) -( حسین امام من است و امام نوکرها ـ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
430
+1
15 مناجات با امام حسین (ع) -( ‍ بی عشقِ تو شعر٬ اوج مهمل بافی ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
مرضیه عاطفی
228
16 مناجات باامام حسین(ع) -( به دامِ غیر ، گرفتار می‌شوم گاهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
رضا قاسمی
355
17 مرثیه امام حسین (ع) -( گودال میبرند که قربانی ات کنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
317
+1
18 شور امام حسین(ع) -( ارباب دلم،عمری سائلم،تودریای عشقت شن ساحلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
222
19 زمینه امام حسین(ع) -(باز هوای کربلا و شبای جمعه ها و) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین روشنازاده
322
+3
20 زمینه امام حسین(ع) -( ممنونم که،رام دادی به خیمه گات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
230
21 شور امام حسین(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید یاسر حسینی نسب
456
+1
22 شور امام حسین(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علیرضا بشارتی
256
+1
23 شور امام حسین(ع) -( با روضه های تو ، خورده گره هر هفتم آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
پیمان امجدی
196
24 شور امام حسین(ع) -( پاي روضه ها ، زمين گيرم كن... ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
عباس میرخلف زاده
243
25 امام حسین(ع)مناجات -( صد زخم دارد این دل و مرحم تمام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
239
+1
26 مناجات امام حسین(ع) -( شالوده عالم اگر از غصه و رنج است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محسن غلامحسینی
186
+2
27 مناجات با امام حسین (ع) -( ای کاش مرا تا به رواقی برسانید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حمیدرضا محسنات
248
28 غزل امام حسین علیه السلام -( نیزه ها پاسخ آن ناله ی آب تو نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
278
+1
29 غزل امام حسین علیه السلام -( دل چون حرم و دفتر و دیوان حسین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
313
+2
30 غزل امام حسین علیه السلام -( عمری است که بر عشق تو ای یار اسیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مبشری
346
31 دیر راهب راهب نصرانی -( چه روضه اى که مقرم، مفید و شیخ صدوق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
پیمان طالبی
411
32 دیر راهب راهب نصرانی -( الا که تا سر نی بال و پر درآوردی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین صیامی
290
+1
33 شعر اهل بیت -( از ما مگیر هرگز تمنای دعا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
محمد مهدی نسترن
261
34 امام حسین (ع) -( روضه تو گریه را در دیده مهمان می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
اصغر چرمی
217
35 امام حسین(ع) -( هستی خواهرت آتیش گرفت حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
205
+1
36 زمینه وداع -( حسین من می سپارمت به ریگ داغ صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
221
+1
37 شور قتلگاه -( پیکری که بی سر افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
615
+4
38 واحد شور امام حسین(ع) -( وَلَنا فِی الْآخرةِ شفاعة الحُسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
203
+1
39 واحد کربلا امام حسین(ع) -( دنیا برام بدون حسین مثل یک مزاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
بهمن عظیمی
241
40 شعر مناجات و مرثیه امام حسین(ع) -( با گریه داریم از تو می خوانیم انگار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
حسین ایمانی
301
41 شعر مرثیه امام حسین(ع) -( هم‌سنگر من سنگرت را پس گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
269
+1
42 مدح و مرثیه امام حسین (ع) -( چه خوب شد به غلامی اش انتخاب شدیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علیرضا خاکساری
219
43 شعر مرثیه امام حسین (ع) -( راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علی اصغر یزدی
314
44 شور امام حسین(ع) -( کاری بکن که مخلص شم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
سید امیر حسین خوشرو
302
+1
45 زمینه امام حسین(ع) -( این دل بازم تنگه واسه صحن وسرات آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
323
+1
46 شور امام حسین(ع) -( قطره ی اشکی که میاد از چشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
امیرحسین سلطانی
320
+4
47 شور امام حسین(ع) -( میبخشی هرجا هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
228
+1
48 شور امام حسین(ع) -( به همه سینه زنات، من ارادت دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
305
49 شعر مناجات امام حسین(ع) -( به قطره قطره خونت که در زمین گل شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
231
50 شعر امام حسین(ع) -( در قتلگاه رسم مِنا را به هم زدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
عماد بهرامی
290