مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام موسی کاظم (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی مدح حضرت امام کاظم علیه السلام -(ای حامیان قرآن قرآنه زیورم من ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرتضی اسکندری
135
2 متن شعر ترکی میلاد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام -(گلدی صادق بالاسی جهانه ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج اصغر فرشچی
623
+3
3 شعر ترکی زبانحال و راز و نیاز حضرت امام کاظم علیه السلام در زندان هارون گریز به راز و نیاز حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در قتلگاه -(بارالها تنگ اولوب زندان منه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم انور اردبیلی
230
4 متن شعر ترکی وقایع مجلس هارون و تشییع جنازۀ حضرت امام کاظم علیه السلام -(نه وقته دین ایشیداخ آه یا امام زمان) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
125
5 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(غزال دشت صیّادم الهی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم خالق فکری
151
6 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(اولوب گر چه یریم زندان الهی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج محمد حسین جنتی مقام
143
7 متن شعر ترکی زبانحال امام کاظم(ع) -(بالامدان ای حق منان بیلورسن انتظاریم وار) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
164
8 متن شعر ترکی شهادت امام کاظم علیه السلام -(ایا موسی ابن جعفر ای گل باغ پیمبر) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
رضا ماه پری زنجانی
499
9 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی بن جعفر (ع) -(گل گوزومده اولوب گوزیاشیم القان رضا جان ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج روح الله رمضانی
151
10 شعر ترکی شهادت امام کاظم علیه السلام -(بغدادیده جان اوستیم من ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
رضا ماه پری زنجانی
111
11 متن شعر ترکی شام غریبان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام -(یابن الحسن جدون بوگون اسلامه قرباندی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج اصغر فرشچی
205
12 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(گوزلورم گل ، دم ِ هجراندا آنا یازهرا) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
محمد علی مصیبی
148
13 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(سالوب قضا منی سیزدن کناره معصومه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم انور اردبیلی
124
14 زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(حضرت موسی بن جعفر قبلۀ حاجات و احسان) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
204
15 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(گؤزلریم یوللاردادی اوغلوم گله بو محبسه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
106
16 متن شعر ترکی زبانحال امام کاظم(ع) -(ئوزون رحم ایتگلن یارب) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
117
17 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(نه وار ایاقیمدن آچان) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
118
+1
18 یاباب الحوائج -(گل باغ حیدر یاموسی بن جعفر) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
318
19 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) -(دلبندحیدرم من) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
131
+1
20 زبانحال حضرت موسی بن جعفر(ع) -(ای صبا اوغلوم رضایه ،) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج مجید بدایعی
76
21 متن شعر ترکی احوالات حضرت امام کاظم (ع) با ذکر توسل به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس (,) گریز به قتلگاه -(اولوب یارالی گوگل جام عشق مخموری) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
110
22 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(مدّتدی یریم گوشه ی زنداندی الهی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم میرزا یوسف شهاب تبریزی
88
23 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(بارالها نه گوزل دارالعبادتدور بو یر) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم سیّد حسین کهنمویی
76
24 متن شعر ترکی زبانحال امام کاظم(ع) -(ای صبا گیت یثربه ابلاغ ایله مندن سلام) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
87
25 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی بن جعفر(ع) -(گل آنا زهرا سسیمدن نالیه زندان گلور) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مهدی قلندری اردبیلی
120
+1
26 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) -(گل اوغول قتلیمده هارون ایلین تدبیره باخ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حسین شانی تبریزی
69
27 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) گریز به قتلگاه -(الله الله تنگه گلدی محبسینده پیر عشق) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
یوسف معزی
90
28 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(گل اوغول زندان بغداده یوبانما ئولورم) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
90
29 متن شعر ترکی زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) -(گلسون منی گورمکلیگه بغداده یوبانما) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حاج قدرت اله نادری
90
30 زبانحال حضرت موسی بن جعفر (ع) -(یاعلی موسی الرضا) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
رضا محمدی
85
31 خطاب به حضرت فاطمه (س) در عزای حضرت موسی بن جعفر(ع) -(خانم یا فاطمه بغداده گل آشوب محشردی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم میرزا جواد واقف سرابی
69
32 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(بو رایی ایلمیشم اوزلیقیمدا من تصویب) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
86
33 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(زهر کین ایتدی اثر موسی بن جعفر حالینه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
میرزا احمد سهیلی
94
34 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(گوشه ی محبسده یارب گرچه زحمت وار منه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج مهدی باغبان باشی
63
35 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(سینوب قفسده شهپریم) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
104
+1
36 متن شعر ترکی حضرت امام کاظم علیه السلام -(جان وئروب موسی بن جعفر شیعه لر قان آغلوری) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج رحمان شاجری زنجانی
78
37 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(یافاطمه دور قبریدن ، بغداده گل غوغایه باخ) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم وافی تبریزی
68
38 متن شعر ترکی حالات حضرت امام کاظم علیه السلام گریز به اکبریه_شهادت -(کیمدی موسی یوسف زندانی آل عبا) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج اصغر فرشچی
72
39 زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام فارسی و ترکی -(الهی خلوتی در راز دارم) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج نادر بابایی
66
40 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(ای گوزومون نوری رضا داده گل) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
78
41 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(ظاهرده غریبم منی یاد ایتموری بیر کس) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حاج بیوک اعظمی تبریزی
84
42 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(ای خدا عشقونده زندان باغ جنّتدور منه) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
صادق تائب
87
43 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(او دردمند که تاپمور علاج دنیاده) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
91
44 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(سندین شقاوتیندن) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
زعفر آزادمهر شیخ درآبادی
71
45 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(کربلا ظلمیندن اهل کینه تقلید ائتدیلر) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم غلامرضا اسماعیل پوران
84
46 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(اون بیر ایلدی اولموش) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
حاج اصغر فرشچی
116
47 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(ای غم گونی غم دیده لرون پشت و پناهی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
اصغر الماسی اهری
95
48 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام #گریز به #وداع امام حسین (ع) -(زندان ستمی سالدی منی جاندان الهی) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
71
49 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام #گریز به #قتلگاه -(یا رب سن ئوزون کاشف هر درد و بلاسن) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
اصغر الماسی اهری
77
50 متن شعر ترکی شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(دولاندور شیعه بیر قلبون کنار جسره گل داده) اشعار ترکی
امام موسی کاظم (ع)
مرحوم حسین شانی تبریزی
59
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد