مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی و فارسی زبان حال زائر امام رضا (ع) -(بر درگهِ تو آمدم ای حضرتِ سلطان) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حسنعلی بالایی
23
2 متن شعر ترکی در مدح حضرت امام رضا (ع) -(ای گلسِتان دینه ویرن رونق و صفا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ستار رزاقی
17
3 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مه ولاآمد یَم سخاآمد ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
19
4 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(شیعه نین هرمشکلین آسان ائدرموسی الرضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
جعفر صادقی مراغه ای
19
5 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(گلدی گل نجمه رضا دنیایه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
12
6 متن شعر ترکی یا علی ابن موسی الرضا (ع) -(اورگیم ملکنه ای صاحب فرمان عشقی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی منتظری شریف آباد
11
7 شعر ترکی مدح حضرت امام رضا علیه السلام -(شه ملک ایران امام رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
یوسف معزی
22
8 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ای دشت نجابتده گوزل لاله ی خوشبو! ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
18
9 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(عرشین اهلی گویدن اندی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
13
10 متن شعر ترکی میلاد حضرت امام رضا علیه السلام -(گوز آچدی عالمه گلدی امام رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج اصغر فرشچی
17
11 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(دنیایه گلدی بطحاده یاران ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
13
12 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(بر دل عشاق صفا آمده ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
ودود آذرین خلخال
28
13 متن شعر ترکی به بهانۀ میلاد امام هشتم سلام الله علیه -(هر یرده وار نگار؛ دل بیقرار وار ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مهدی فعال
20
14 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(هامی درد و بلایه دوا گلدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
24
15 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(شه ملک ارتضی سن ماه اسپهر ولاسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلایی رحیم شایان
20
16 شعر ترکی «شعارزائران حریم طوس» -(مست ائلیوب باده رحمت بیزی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
25
17 متن شعر ترکی میلاد آقاعلی بن موسی الرضا (ع) -(دیله شکرانه گلوب – جوششه پیمانه گلوب ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
23
18 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(السلام ای شاه ایران ضامن آهورضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حجت مرتضایی
25
19 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(قربان اولوم شان وشوکتوه ای امیر ایران ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
21
20 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(قربان اولوم مهربان آقا شأن و جلالتیوه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
26
21 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(بشارت بر شما ای اهل ایمان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
11
22 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ای عاشقلر مژده نور خدا گلدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلایی رحیم شایان
16
23 متن شعر ترکی میلادیه امام رضا (ع) -(مژده اولسون سیزه ای امت قرآن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
علی آقاپور
13
24 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ایا امام انس و جان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
12
25 مدح حضرت امام رضا علیه السلام گریز به قتلگاه . -(ای مقدّس بارگاهی عرش اعلادن گوزل ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم حاج حیدر شبگرد
25
26 متن شعر ترکی میلادیه امام رضا (ع) -(ولادت گونونده به لطف خدا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
واصف مرندی
14
27 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(شکسته دللره صفا گلدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حسین دلگیر
11
28 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(شهریار ملک ایران ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
کربلایی رحیم شایان
18
29 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ویردی یاران نخل طوبی بیرده بیرعالی ثمره ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
15
30 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده جماعت عید شاه خراساندی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
13
31 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(مژده یاران روح تقوا میرسد ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
13
32 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ای گل گلزار زهرا نور چشم ما رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج افشین بابک
15
33 متن شعر ترکی در مدح و توسل به حضرت امام رضا علیه السلام -(ای تاجدار مُلک خراسان رضارضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
17
34 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(عاشقان مژده بزم صفا بپادی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
13
35 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(عاشقان مژده بزم صفا بپادی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
17
36 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(اویان ای دل که شب رحمت اولوبدی ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا ماه پری زنجانی
13
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(گلدی امیرسرزمین ایمان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
11
38 -(عروق عشقیمه تزریق خون ایدر عشقون ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سامان فرد کانی (شمس شاب تبریزی)
9
39 شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(ویردی یاران نخل طوبی بیرده بیرعالی ثمره ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
19
40 زبانحال زائر حضرت امام رضا علیه السلام -(السّلام ای شه خراسان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
28
41 رضانین حرمینده ... -(به به نه جلا واردی رضانین حرمینده ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج روح الله رمضانی
14
42 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا (ع) -(رواقون جنت الاعلایه بنذر ای رضاجان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرتضی اسکندری
12
43 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام -(نجمه نون آچدی گوزلی ، گوزونی عالمه مولا رضا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رضا محمدی
35
44 شعر ترکی شاه خراسان -(آی شانه سینی مست ائلین زلفی پریشان ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
حاج داود بیدق داری
31
45 شعر ترکی یا اباالحسن -(ای افتخار کون و مکان یا اباالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمدرضا صادقی
34
46 شعر ترکی یا اباالحسن -(کیم سائل اولسا ساحتیوه یاابالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
محمد علی مصیبی
29
47 شعر ترکی التجاء به حضرت امام رضا علیه السلام -(ای ایدن خراسانی کربلا ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
36
48 شعر ترکی یا اباالحسن -(شهریاریسن شهر یاریده شاه ارتضی یا اباالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
رحمان جاهدی
29
49 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام یا اباالحسن -(ای جهان خلقتده مظهرِ نورِ ذاتِ حق یا ابالحسن ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
20
50 یا ثامن الائمه -(ای مایۀ اجلال و شرف خطّۀ طوسه ) اشعار ترکی
امام رضا (ع)
مرحوم حاج حیدر خسروشاهی
25
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد