مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت ام کلثوم (س)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (غزل)صد داغ/ام کلثومم و صد داغ به پیکر دیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمود اسدی
26
2 متن شعر غزل مرثیه حضرت امّ کلثوم سلام الله علیها -(سالیان سال من هم سایه‌ی سر داشتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمد قاسمی
24
3 زمینه وفات حضرت ام‌کلثوم(س) -(نَحنُ النّائِحات عَلى اَخینا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
حمید رمی
34
4 متن شعر شعر مدح و مرثیه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ای نخل کوثر را ثمر یا ام کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
وحید محمدی
34
5 متن شعر سبک شور وفات شهادت گونه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دخت شه مردانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
امیرحسین سلطانی
72
+1
6 متن شعر وفات حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(كيست او؟ خواهرِ امام حسين) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمد قاسمی
26
7 یادم نمی رود سفر آخر حسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
عبدالحسین میرزایی
112
8 متن شعر حضرت ام کلثوم س -(هرچند از خورشیدها کم مینویسیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
سید پوریا هاشمی
95
+1
9 حضرت ام کلثوم س مدح و مصائب -(وقتی که عالم با وجودت آبرو داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
مهدی مقیمی
68
10 زبانحال رحلت حضرت ام کلثوم -(دختر حیدر ام کلثومی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
144
11 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دخت علی رشیده ام کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
58
12 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ای گل گلشن خاتم المرسلین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
95
13 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر زهرا کلثوم تویی پاک و معصوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
65
14 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ای نور دل زهرا(دخت علی کلثومی)۲) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
53
15 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر حیدر پاک و مطهر یا ام کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
40
16 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر پاک و معصوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
54
17 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(تو دخت حیدری کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
35
18 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر حیدر ام کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
36
19 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(همه جا غرق ماتم همه در غصه و غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
43
20 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر مولا تویی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
44
21 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ام کلثوم برفت از دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
32
22 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(پاره ی قلب حیدری کلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
27
23 متن شعر نوحه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ام کلثوم رفته از این دار دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
31
24 متن شعر زبانحال رحلت حضرت ام کلثوم -(گل خیرالنسایی ام کلثوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
33
25 دوبیتی های رحلت حضرت ام کلثوم سلام_الله علیها -(زینبی خصلت وزهرا جلوات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
رضا یعقوبیان
80
26 متن شعر زمینه حضرت أم کلثوم -(خطابه ی کوفه منم خون گریه کرده آسمون از ماتمم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
خادم زینب
68
27 سبک شور حضرت امّ کلثوم علیهاالسلام -(السّلام علیکِ یا بنت الزّهرا امّ کُلثوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمد علی قاسمی
149
28 حضرت ام کلثوم علیهاالسلام کاروان اُسرا -(تمام همهمه‌ها غرق در سکوت شدند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمد مهدی خانمحمدی
139
29 شعر غزل مرثیه حضرت ام کلثوم علیهاالسلام -(کمتر کسی‌ست در غم من انجمن کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
جواد هاشمی
133
30 شعر مرثیه حضرت ام کلثوم علیهاالسلام -(ای مرهم زخم دل و غم‌خوار پدر!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
استاد سید رضا موید
158
31 شعر مربع ترکیب حضرت ام کلثوم علیهاالسلام -(چه خوب آموختی تحت لوای مادرت باشی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
مجید تال
189
+1
32 شعر غزل حضرت ام کلثوم علیهاالسلام -(هرچند درک‌ ناقص ‌تاریخ کافی نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
سید ابوالفضل مبارز
94
33 دختر خیرالنسا -(زینب صُغراست او؟ یا مادر کلثوم بوده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
مهدی جهاندار
133
34 تو زینبی -(ای که وجود پاک تو آیینۀ زهراست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
حسین صیامی
178
35 متن شعر ترکی و فارسی وفات حضرت ام کلثوم (ع) -(خاندان علی و ذلت بیعت؟ هیهات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
حاج روح الله رمضانی
156
36 حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(از حسن هرچه که در مرثیه کمتر سخن است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محسن ناصحی
183
37 تقديم به حضرت ام كلثوم عليهاسلام -(پرورده‌ي‌زهراست‌ از اين‌رو رشيده‌ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محمد قاسمی
156
38 حضرت‌‌ ام کلثوم سلام الله علیها -(مانند پدر ،مفسّر آیاتی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
عالیه رجبی
399
+1
39 حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(هرچند از اهل بیت طاها هستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
عالیه رجبی
245
40 وفات حضرت ام کلثوم س -(ای صبا بگذر ز لاله زارِ من لاله افشان لاله بر گلزارِ من!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
هستی محرابی
173
+1
41 وفات حضرت ام کلثوم س -(کربلا همرهِ زینب تو قیامت کردی!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
هستی محرابی
591
+1
42 شور ، هروله بي بي ام كلثوم صلوات الله عليها -(اين شبها بارونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
عباس میرخلف زاده
222
43 زمينه شهادت حضرت ام كلثوم سلام الله عليها -(توي اين مدينه ،از غمت پريشونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
عباس میرخلف زاده
221
44 آینه ی تطهیر -(از این که دختر شیر است و خواهر شیر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
مجتبی خرسندی
171
45 يا حضرت ام كلثوم سلام الله عليها -( از روز اول در كنار خواهرش بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
محسن صرامی
183
46 نوحه سنتی عزای حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(دختر شهید و خواهر شهیدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
میثم مومنی نژاد
178
47 شور وفات شهادت گونه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها (زبانحال حضرت با حضرت عباس علیه السلام) -(تو لحظه های آخر،میگم با چشم خونبار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
امیرحسین سلطانی
263
+1
48 زمینه وفات شهادت گونه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(ای اسوه ی حیا و عفت،ثانی زهرا در نجابت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
امیرحسین سلطانی
197
49 زمینه حضرت ام کلثوم سلام الله علیها -(وارث ِ عاشورایی ای وای ای وای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
قاسم نعمتی
243
50 نوحه حضرت امّ کلثوم سلام الله علیها -(امّ کلثومم و ،جان شده بر لبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام کلثوم (س)
امیر عباسی
182
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد