مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امیرالمومنین علی (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نوحه بیست و یکم/ای مسجد کوفه دگر خدانگهدار اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
20
2 نوحه شب نوزدهم/فزت و رب الکعبه بر روی لب دارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
9
3 زمزمه شب نوزدهم/تا ضربه ی شمشیر بر سر مولا خورد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
7
4 زمینه شهادت حضرت علی (ع) -(با من شدی غریبه ای اشنای زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
امیر حسین الفت
65
5 رباعی مدح حضرت امیر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
52
6 زمینه زیبای شهادت حضرت علی (ع) با صدای حاج مهدی رسولی -(یا علی و یاعظیم یا علی و یاعظیم یا غفور و یا رحیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
121
+1
7 شهادت امیرالمومنین ع -(امشب قمر دو تا شد یا فرق پاک مولا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا توحیدی
69
8 شهادت امیرالمومنین ع -(امشب ز عرش اعلا باران خون روانست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا توحیدی
75
9 شهادت امیرالمومنین -(ناله جبریل حق عالم و آدم گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا توحیدی
53
10 حضرت علی علیه السلام -(در عرش کنار حق نشسته ست... علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
منصوره محمدی مزینان
41
11 میشوم زائر ایوان طلایت شب قدر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرضیه عاطفی
158
+1
12 شام غریبان مولا علی -(امشب به کوفه ماتم و فریاد و افغان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
امیررضا فرجوند
156
13 شام غریبان علی -(مولا ، رفته از هوش ای خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
امیررضا فرجوند
70
14 نوحه شهادت حضرت علی (ع) _رفته زدنیا مرتضی امشب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
233
+1
15 جای خالی امیرالمومنین علیه السلام در خانه (خدا جای علی در خانه خالی است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عادل لاله چینی
216
16 نوحه‌ی شهادت امیرالمومنین(ع)سبک (به سمت گودال از خیمه دویدم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
396
--1
17 نوحه وزمزمه شب شهادت حضرت علی (ع) _درکنار بسترش بستگانش بیقرار اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
411
18 در منقبت حضرت امیرالمومنین(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
184
19 نوحه شهادت مولاعلی (ع) _ندای قد قتل آید ز آسمانها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
290
20 احوال بچه های امیرالمومنین علیه السلام در کنار بستر بابا (کنار بستر مولا است زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عادل لاله چینی
259
21 شیرخدا امیر دلاور شهید شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرضیه عاطفی
140
22 روضه ی شب قدر -(زینب امشب بر پدر مادر شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا ترابی گیلده
276
+3
23 امیرالمومنین -(کوفه در اندوه و واویلاست واویلا علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عبدالحسین میرزایی
300
+1
24 یا حیدر کرار(ع) _نبوده در عرب اندر مصاف او هماوردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
160
25 واحد شهادت حضرت علی (ع) با صدای سید رضا نریمانی -(به فدای گرد عبایت به فدای نور دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حمید رمی
384
26 نوحه شهادت حضرت علی (ع) _رفته ز دنیا حضرت حیدر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
488
+3
27 نوحه‌سینه‌زنی شهادت امیرالمومنین(ع)سبک سنتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
379
28 زینب وغم پدر_بازهم زینب وغمی دیگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
272
+1
29 شهادت امیرالمومنین ع -(خون می چکد ز مسجد یا فرق پاک مولا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا توحیدی
268
+3
30 دو دمه‌های شهادت حضرت علی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
209
+1
31 نوحه شب نوزدهم ماه مبارک رمضان قد قتل المولا -(این ندا میرسد به گوش اهل ولا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
امیررضا فرجوند
130
32 نوحه شب نوزدهم ماه مبارک رمضان -(امشب ز چه رو بابا حیران و پریشانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
امیررضا فرجوند
175
33 نوحه شهادت حضرت علی (ع) -(گل گلشن مصطفایی علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
313
+1
34 رباعی ضربت خوردن مولا_شق القمر رخ داد با یک ضرب سنگین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
172
+1
35 نوحه ضربت خوردن حضرت علی (ع) _سرو بلند دین واژگون شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
اسماعیل تقوایی
324
36 نوحه شهادت امیرالمومنین علیه السلام -(یارب کوفه را ماتم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر خواجه زاده
526
37 شعر ضربت خو.ردن مولا علی از حاج محمود ژولیده -(رکعت اول، نمازش با سلامت ختم شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
359
38 شعر شب ضربت خوردن حضرت علی -(سهل تر ساده تر از قافیه ای باختی اش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
سید حمید رضا برقعی
385
39 -(آهسته تر قدم بزن و پشت سر ببین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
277
40 نوحه شهادت حضرت علی علیه السلام (یارب زجور و کینه، فرق علی شکسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عادل لاله چینی
390
41 نوحه شهادت مولا امیرالمومنین علیه السلام/نوحه دسته عزاداری (فرق تو چرا گشته دوتا از سر کینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عادل لاله چینی
246
42 امیرالمومنین -(کس نمی داند چها بر قلب مولا میگذشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
عبدالحسین میرزایی
306
+1
43 به مناسبت شب شهادت شاه مردان ، مولای خوبان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) -(دیگر رسید لحظه ی فردای بی علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن کاویانی
398
+10
44 فزت و ربّ الکعبه -(از داغِ تو شد قران یکباره دچار تب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرضیه عاطفی
220
+1
45 نوحه شهادت امیرالمومنین -(واویلا ،مسجد کوفه در غم امام خود غرق عزا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
علی اصغر خواجه زاده
417
+1
46 شب شهادت امیرالمومنین شب بیست ویکم رمضان -(لحظه ای سخت و جانفرساست بابایِ غریب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن راحت حق
288
47 شعر امام علی(ع) -(آخر سر تو هم زمین خوردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسین واعظی
559
+5
48 شعر امام علی(ع) -(اشکِ من خیراتیِ روزِ مبادا می‌شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا قاسمی
402
49 شعر امام علی(ع) -(ناگهان دریای خون محراب و منبر را گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
آرش براری
504
+2
50 شعر امام علی(ع) -(باز کن چشم ترت را که تنم میلرزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد کیخسروی
399
+4
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد