مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امیرالمومنین علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شهادت حضرت علی (ع) -( یارب طبیب از زخم او مأیوس گشته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
198
2 مسجد کوفه -( گرفته مسجد کوفه دوباره حال و هوایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
184
3 شهادت امام علی (ع) -( علی دیگر ز غم های جهان راحت شدی راحت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
190
4 اولین مظلوم -( رهبر انس و جان ز پا افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
180
5 مرثیه حضرت امیر -( خستگی تنت از بال و پرت معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
علیرضا خاکساری
293
6 گفت و گوى اميرالمومنين(ع) با حضرت زينب(س) در بستر بیماری -( باز هم لخته‌ى خون روى سرت مى‌بينم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
آرمان صائمی
267
7 شعر شهادت حضرت علی (ع) -( بابا....مرو به سوی مسجد امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
238
8 شهادت حضرت علی(ع) -( ز جنان ناله زهرای جوان میاید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
279
9 شعر حضرت علی (ع) -( نعره‌ی مستی در ایوان نجف باید زدن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
303
10 شعر حضرت علی (ع) -( در میان بسترم من یاد زهرا میکنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
266
11 شهادت مولاناأسدٱلله ٱلغالب علی بن أبیطالب(ع) -( از داغ تو شد قران یکباره دچار تب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرضیه عاطفی
180
12 ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام -( شعر و شجر برای علی گریه می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسین رئوفی
184
13 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج محمد رضا طاهری -( هرقدر غصه در بر تو جمع میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
366
14 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( پدرم مرد با خدایی بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
276
15 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای سیدمهدی میرداماد -( وقتی که با نان و نمک افطار می کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
288
16 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( اُم البنین و زینبین خدانگهدار،حسن خدا نگهدار،حسین خدانگهدار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
215
17 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( سحر بود و غم و درد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
455
18 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی -( نخل طوفان زده آخر ثمرش میریزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
247
19 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج منصور ارضی -( سمت مسجد میرود امشب بدون فاطمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
262
20 نوحه حضرت علی علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( علی یارمه کس و کارمه علی آبرو و اعتبارمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
401
21 شب ۱۹ ماه رمضان -( بشکند دستی که تیغش زد شرر برجان همه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
302
--1
22 شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام -( حسین من غریب‌است‌و شود تنهـا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
294
23 شام غریبان حضرت علی علیه السلام -( از بدن جدا شد/ فداشد / دستش کنار علقمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
317
+1
24 امیر المومنین (ع)ضربت خوردن -( علی می‌خواست دریابیم معنای سعادت را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن ناصحی
225
+1
25 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( ديدم آن روز كه يك مُشت مُهَيّا شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسن لطفی
197
+1
26 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( بر غريبي حسين و حسن و زينب خويش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
215
+1
27 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( تا صبح گرد بسترت آرام می پرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسن لطفی
196
28 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( گشته به سوگ علی کون ومکان در عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
205
29 امیرالمومنین(ع)شب شهادت -( مثل این کاسه‌های پشت در ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد بختیاری
215
30 امیرالمومنین(ع)شهادت -( علي حقيقت عدل است و تا ابد زنده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
229
31 امیر المومنین(ع)بستر شهادت -( زینب صبور، در همه غمهاست روز و شب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
233
32 امیر المومنین(ع)بستر شهادت -( وای اگر باز شود پای عدو سمت حرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی مقیمی
244
33 امیر المومنین(ع)شهادت -( در ظلمت جهل، نور مهتاب علی است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
197
34 امیر المومنین(ع)مدح و شهادت -( وی یاد تو «سابغُ النّعَم» یا مولا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد جواد غفورزاده
201
35 امیر المومنین(ع)شهادت -( -به جان فاطمه- شرم از نگاه سائل داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
غلامرضا شکوهی
263
36 امیر المومنین(ع)شب شهادت -( امشب طبیب هم به علی گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
226
37 امیر المومنین0ع)شهادت -( با رُخی غرق به خون مهمان زهرا می شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
قاسم نعمتی
205
38 امیر المومنین(ع)شهادت -( هر روز به حیله ایی علی را کشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
سید محمد میرهاشمی
197
39 امیرالمومنین(ع)شام غریبان -( پهلو شکسته یاور قلب شکسته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
194
40 امیرالمومنین(ع)شام غریبان تدفین -( دست بشکسته به پیشانی بشکستۀ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
223
41 اشعار فاطمیه -( همان کسی که به او حوریه خطاب شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن حنیفی
203
42 اشعار شهادت امیرالمومنین(ع) -( به خانه برده اند از سوی مسجد جان زینب را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد جواد شیرازی
285
+1
43 اشعار شهادت امیرالمومنین(ع) -( ام المصایب شد به هر تقدیر، زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
243
44 اشعار شهادت امیرالمومنین(ع) -( جان من اینقدر ، از رفتن نگو رحمی بکن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا قاسمی
272
45 اشعار شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) -( تو نفس میکشی و من زنفس می افتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد حسین رحیمیان
256
46 اشعار ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین(ع) -( هی فرو خورد و فرو خورد و به هر بار شکست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا قاسمی
291
47 اشعار ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین(ع) -( بشکاف سَرَم که سینه‌ام خون رنگ است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسن لطفی
227
48 اشعار ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) -( آسمان بود و علی بود و شب و غمهایش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مسعود اصلاني
222
+1
49 اشعار ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) -( وقتِ رفتن ز درِ خانه به خود میگوید: ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
178
+1
50 اشعار ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) -( مردی که هرچه داشت به کف وقف عام کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
موسی علیمرادی
171