مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 -(فریاد غربت دارد و چشمش به در بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
54
2 نوحه امام رضا به سبک سردار غریب -(باتوشدحسینی.رنگ و بوی ایران) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
88
3 شهادت امام رضا (ع) نوحه به سبك منم آواره بین کوفه -(سلام ای سلطان خراسان ، نگاهی کن سوی گدایان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
65
4 السلام علیک یا علی‌بن موسی‌الرضا(ع) -(رو زدم به تو ای شاه کرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسین برازنده
91
5 یا غریب الغربا (زهر جفا کرده اثر بر پیکر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
91
6 (نوحه)علی موسی الرضا بسته بار سفر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
91
7 سبک 9 شهادت امام رضا ع ـ ذکر / شور ـ حرم -(دلم در حرم بال و پر می زنه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
67
8 سبک ۸ شهادت امام رضا ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ انیس النفوس -(یا انیس النفوس حضرت سلطان رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
80
9 سبک ۷ شهادت امام رضا ع ـ ذکر / واحد ـ جواد(ع) -(جواد من بیا برس به دادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
85
10 شهادت امام رضا ع -(السلام ای چشمه ی فیض و سعادت السلام!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هستی محرابی
128
11 (نوحه)گشته عزای هشتمین نور هدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
123
12 سفر -(ماه صفر گذشت بيا تا سفر كنيم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
160
13 آقای خراسان -(گرچه چشمان مرا اشک غمت پر می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
141
14 چشم های تر -(گرفتم اشک بخواباند آتش جگرم را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
102
15 بغض و ناله -(آسمان مدینه در سینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
104
16 انگور -(از شاخه ی نیرنگ تا شد واژگون انگور) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عالیه رجبی
82
17 زمزمه ونوحه شهادت امام رضا (ع)_مهرت مولا باشد بر دل اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
163
18 (نوحه)بیا جوادم ای قرص ماهم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
175
19 (زمزمه)بیا ز ره ای نور چشمانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
112
20 (قطعه)عبای مولا/وقتی رسید از راه،نور چشمت آقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
90
21 سبک 6 شهادت حضرت امام رضا(ع)ـ ذکر / شور ـ محبت -(بچه بودم خدا به من محبتِ زياد داده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
172
+1
22 شهادت امام رضا ع -(سرمه ی چشام کنم خاک پای زائرات!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هستی محرابی
140
23 شور امام رضا علیه السلام. با صدایی کربلایی_سیدرضانریمانی -(همه دلخوشیه/نوکرای بی سر پناه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
روح الله پیدایی
149
24 شور امام رضا علیه السلام -(در خونه ی رءوفم/بازم اومدم گدایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
روح الله پیدایی
166
25 واحد سنگین شهادت امام رضا(ع) -(دیگه آقا زهر جگر نذاشته برا تنِ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب نیازی
135
26 سبک واحد شهادت امام رضا -(باز شبِ پروازِ این دلم تا طوسه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب نیازی
115
27 زمینه شهادت امام رضا -(عبا رو سرت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب نیازی
177
28 مرثیه شهادت امام رضا(ع) -(دل داده ایم تا که پریشانتان شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل پور جهانی
107
29 مرثیه شهادت امام رضا (ع) -(ایکه باشد لطف تو از ماسوا هم بیشتر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل پور جهانی
139
30 مدح ومناجات با امام رضا (ع) -(سلام ای ماه خوبی ها!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عظیمی
148
31 نوحه(امام رضا ع) -(سوزد زمین ز آهت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
277
+1
32 زمینه شهادت امام رضا ع -(بر سر عبا کشیدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
165
33 نذر ساحت مقدس حضرت_علی_بن_موسی_ٱلرضا_ع -(از دستهای تو گرفتم حاصلم را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مرضیه عاطفی
87
34 سبک 5 شهادت حضرت امام رضا ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ پسر -(پسرم ميوه دل من تو بیا همه حاصلِ من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
162
35 سبک 4 شهادت حضرت امام رضا ع ـ ذکر / واحد ـ شمع -(آمدم شمعِ شبِ تارِ تو باشم ای پدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
193
36 سبک 3 شهادت حضرت امام رضا ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ پرستو -(باز دلم مثلِ پرستو شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
150
37 سبک 2 شهادت حضرت امام رضا ع ـ ذکر / واحد ـ حجره -(در ميانِ حجره من مرغِ بي بال و پرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
193
38 سبک 1 شهادت حضرت امام رضا ع ـ ذکر / واحد ـ مضطر -(اي كه عالم بوَد مضطر تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
123
39 مدح امام رضا(ع) -(مظهر رحمـت خداونـدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
139
40 شهادت_حضرت_علی_ابن_موسی_الرضا_علیه_السلام -(امان نداد مرا این غم و به جان اُفتاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
162
41 غزل شهادت حضرت امام رضا(ع) -(بال ملك كنايه از گنبد و بارگاه توست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
95
42 غزل شهادت حضرت امام رضا(ع) -(من كه اين صحن و سرايم را نمايان كرده‌ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
90
43 غزل شهادت حضرت امام رضا(ع) -(در گوشه‌ي اين حجره چون مرغِ پريشانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
172
44 غزل شهادت حضرت امام رضا(ع) -(حجره را با تارِ مژگان، آب و جارو مي‌كنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
101
45 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(شرار زهر، کاری داد دستم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
72
46 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(خدا در حجره‌اي در بسته‌ام من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
89
47 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(خدا داند که دردم بی شمار است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
99
48 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(به لب دارم نوایی نینوایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
90
49 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(امان از زهر مأمون زهر کینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
53
50 دوبیتی شهادت حضرت امام رضا(ع) -(دلم ديوانه‌ي روي رضا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
81