مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر نوحه شهادت امام رضا (ع) -(حجره گشته قتلگاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی صمدی شهاب
142
+1
2 شعر زمينه شهادت امام رضا(ع) -(غريب الغربا امام ارض و سما) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی صمدی شهاب
137
3 شعر غزل مصيبت امام رضا(ع) -(همه ديديد شدم شمع و شدم خاكستر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی صمدی شهاب
75
+2
4 شعر زمينه شهادت امام رضا(ع) -(لحظه هاي آخره جون رسيده رو لبام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی صمدی شهاب
84
5 متن شعر امام رضا (ع)سبک سنتی زنجیر زنی -(ای ولای تو شرط ایمانم – ای حریم تو قبله¬ی جانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج محمد نعیمی
0
6 نوحه امام رضا علیه السلام -(زیارتِ مخصوصِ و،دلم رو بردم تا حرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
164
7 شعر امام رضا(ع) -(جوادم،بیا به بالین ِ پدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
90
8 زمینه شهادت امام رضا (ع) -(السلام آقا باز گدا اومد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد زنجانی
123
+2
9 زمینه شهادت امام رضا علیه السلام -(غریبی تو رو میفهمم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مظاهر کثیری نژاد
127
10 شهادت امام رضا (ع) نوحه )به سبك منم آواره بین کوفه( -(سلام ای سلطان خراسان ، نگاهی کن سوی گدایان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
222
+2
11 نوحه امام رضا به سبک سردار غریب -(باتوشدحسینی.رنگ و بوی ایران) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
137
12 دوبیتی زبانحال امام رضا(ع) -(هر زائراوغرق صفا می گردد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
95
13 زبانحال امام رضا(ع) -(باز دل کرده هوای تو رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
117
14 نوحه امام رضا(ع) -(درگلستان ولا،نوردل،حضرت طاهایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
93
15 نوحه امام رضا(ع) -(ای نور چشم آل طاها یا رضا جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
111
16 نوحه امام رضا(ع) -(نور حی مبین یا رضا جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
81
17 نوحه امام رضا(ع) -(ای نور دل پیغمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
89
18 نوحه امام رضا(ع) -(گل باغ ولایی تو عزیز مصطفایی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
82
19 نوحه امام رضا(ع) -(ای گل گلزاردین، حق الیقین حصن حصین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
90
20 نوحه امام رضا(ع) -(ای گل باغ ایمان مظهرحی یزدان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
67
21 نوحه امام رضا(ع) -(هشتم گل بستان دینی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
52
22 نوحه امام رضا(ع) -(بنموده دلم ای گل زهرا به شما رو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
68
23 نوحه امام رضا(ع) -(خراسان از سوز غم شد ماتم سرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
80
24 نوحه زبانحال امام رضا(ع) -(تو گلبن ولایی علی موسی الرضایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
59
25 نوحه زبانحال امام رضا(ع) -(ای پاره قلب نبی اکرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
67
26 شعر مدح امام رضا(ع) -(الاای گلبن باغ ولایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
58
+1
27 شعر شهادت امام رضا(ع) -(دوباره عاشقان دلها غمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا یعقوبیان
72
+1
28 (غزل)نعل کهنه/نفسهایم ز سوز زهر کینه گشته کم مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
137
29 -(فریاد غربت دارد و چشمش به در بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
206
30 نوحه امام رضا به سبک سردار غریب -(باتوشدحسینی.رنگ و بوی ایران) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
279
31 شهادت امام رضا (ع) نوحه به سبك منم آواره بین کوفه -(سلام ای سلطان خراسان ، نگاهی کن سوی گدایان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
267
--1
32 السلام علیک یا علی‌بن موسی‌الرضا(ع) -(رو زدم به تو ای شاه کرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسین برازنده
308
33 یا غریب الغربا (زهر جفا کرده اثر بر پیکر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
246
34 (نوحه)علی موسی الرضا بسته بار سفر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
228
35 سبک 9 شهادت امام رضا ع ـ ذکر / شور ـ حرم -(دلم در حرم بال و پر می زنه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
281
+2
36 سبک ۸ شهادت امام رضا ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ انیس النفوس -(یا انیس النفوس حضرت سلطان رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
306
+1
37 سبک ۷ شهادت امام رضا ع ـ ذکر / واحد ـ جواد(ع) -(جواد من بیا برس به دادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
232
38 شهادت امام رضا ع -(السلام ای چشمه ی فیض و سعادت السلام!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هستی محرابی
258
+2
39 (نوحه)گشته عزای هشتمین نور هدایت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
237
40 سفر -(ماه صفر گذشت بيا تا سفر كنيم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
285
41 آقای خراسان -(گرچه چشمان مرا اشک غمت پر می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
282
42 چشم های تر -(گرفتم اشک بخواباند آتش جگرم را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد علی بیابانی
217
43 بغض و ناله -(آسمان مدینه در سینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
238
44 انگور -(از شاخه ی نیرنگ تا شد واژگون انگور) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عالیه رجبی
171
45 زمزمه ونوحه شهادت امام رضا (ع)_مهرت مولا باشد بر دل اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
314
46 (نوحه)بیا جوادم ای قرص ماهم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
301
47 (زمزمه)بیا ز ره ای نور چشمانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
214
48 (قطعه)عبای مولا/وقتی رسید از راه،نور چشمت آقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود اسدی
192
49 سبک 6 شهادت حضرت امام رضا(ع)ـ ذکر / شور ـ محبت -(بچه بودم خدا به من محبتِ زياد داده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
320
+1
50 شهادت امام رضا ع -(سرمه ی چشام کنم خاک پای زائرات!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هستی محرابی
263
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد