مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام جواد علیه السلام

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح امام‌جواد(ع) -(من از ازل گدایم و او از ازل جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد قاسمی
49
2 متن شعر در مدح حضرت امام جواد(ع) -(امام مستجاب الدعوه،دلها را هوایی کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
احمد حسین پور علوی
58
3 متن شعر غزل امام جواد علیه السلام ولادت -(در هر قنوت؛ تا پدرت یاجواد(ع) گفت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
مرضیه عاطفی
66
4 متن شعر ِمدح حضرت امام جواد علیه السلام -(مشکلاتِ همه را با نظری حل می کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محسن راحت حق
47
5 متن شعر مدح حضرت امام جواد علیه السلام -(مشکلاتِ همه را با نظری حل می کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محسن راحت حق
45
6 متن ترجیع بند امام جواد علیه السلام -(من از اون روز که شدم گدایه تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
بهنام‌ نعمتی
91
7 شعر امام جواد(ع) -(بر شعله ی جگر، نم باران می آورند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد شیرازی
86
8 شعر امام جواد(ع) -(من گدای توام امام جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد حبیب زاده
78
9 شعر امام جواد(ع) -(سلام معنیِ توحید یا امام جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا باقریان
105
10 شعر امام جواد(ع) -(پشت در آه میکشی ای وای) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد حبیب زاده
73
11 شعر امام جواد(ع) -(دوباره آسمان را غم گرفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا ترابی گیلده
78
+2
12 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(مولای جود ، حضرت ابن الرضا سلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
کمیل کاشانی
105
13 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(تمام حجره ی غم در برابرم می سوخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
96
14 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(از صداي نفس نفس زدنت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
ناشناس ؟؟؟
76
15 شعر امام جواد(ع) -(سلام ای گلِ گلشن حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
91
16 غزل امام جواد علیه السلام -(بابا رضا بیا نَفَسِ آخرِ من است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
66
17 غزل امام جواد علیه السلام -(شد عطش غالب و از تو جگری باقی نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
79
18 ترکیب بند امام جواد علیه السلام -(روزی که روی نفسِ خودم پا گذاشتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
87
19 کعبه کرامت -(امروز به خانه ی امامت جمع اند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
85
20 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(تویی که جود و عطا بر امام ها داری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عظیمی
109
21 متن شعر مدح منقبت امام جوادالائمه(ع) -(مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
علیرضا خاکساری
182
22 یا حضرت جواد علیه السلام -(بايد از روضه گفت سربسته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محسن صرامی
111
23 غزل غربت هدیه به امام جواد ع -(آن چار گلدسته دو گنبد صحن زیبایش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
136
24 یا جواد الائمه -(کنجِ حجره چو حسن هِی جگرت سوخت...جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
88
25 نذر امام جواد(ع) -(گل رویت ....عجب...بوییدنی شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
83
26 به خاک پای حضرت جواد الائمه علیه السلام -(امام مستجاب الدعوه،دلها را هوایی کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
احمد حسین پور علوی
149
27 چاره ساز -(محبوب خدای بی نیازاست جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
121
28 جان دوجهان -(شیراست اگرچه درقفس افتاده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
99
29 غزل مرثیه پاره تن امام رضا ع -(به نام آنکه نظر جانب گدا دارد، ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا آهی
198
+1
30 متن شعر امام جواد(ع) -(تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
مجتبی خرسندی
279
31 جوادالائمه ... -(بود جان جانان جوادالائمه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
عباس داداش زاده
114
32 شعر امام جواد(ع) -(ز لطف آقا امام رضا،با اشک جاریِ از دو عین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
94
33 شعر امام جواد(ع) -(کلام تو کلام حق،پیام تو پیام عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
125
34 شعر امام جواد(ع) -(عالَم نور از تو دارد ای خورشید معظم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
94
35 نوحه امام جواد(ع) -(یا امام رضا جان گلت شد پژمرده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
122
36 مدح و مرثیه امام جواد(ع) -(نورحی کبریائی یا جواد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا یعقوبیان
78
37 مدح و مرثیه امام جواد(ع) -(ایا ای مظهر نور خدایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
رضا یعقوبیان
78
38 یا حضرت جواد -(جانم فدای جان تو یا حضرت جواد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
مرتضی اسکندری
132
39 متن غزل امام جواد علیه‌السلام -(...که پرسش همۀ خلق را مجاب کنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
سودابه مهیجی
126
40 متن شعر غزل امام جواد علیه‌السلام -(لطف تو بی‌واسطه، دریای جودت بی‌کران) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد الهی پور
149
41 امام جواد علیه‌السلام شعر توحیدی -(در بادیه، گام تا خداوند بزن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
105
42 شعر رباعی امام جواد علیه‌السلام امام عصر علیه‌السلام -(مگذار اسیر اشک و آهت باشیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
104
43 شعر قصیده‌واره امام جواد(ع) -(ای ریخته نسیم تو گل‌های یاد را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
حسین منزوی
150
44 شعر غزل امام جواد(ع) -(شکسته‌اند قلم‌ها و بسته‌اند دهان‌ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
سید جواد میرصفی
124
45 شعر غزل امام جواد(ع) -( جنس درد تو از جنس روضهٔ حسن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
سید جواد میرصفی
96
46 شعر رباعی امام جواد(ع) -(از دوست اگر دوست تمنا نکنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
104
47 شعر رباعی امام جواد علیه‌السلام -(با خلق اگرچه زندگی شیرین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
148
48 ترکیب بند امام جواد علیه‌السلام -(در ساحل جود خدا باران گرفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
یوسف رحیمی
143
49 مربع ترکیب امام جواد علیه‌السلام -(عشق گاهی در جدایی گاه در پیوندهاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
محمد علی بیابانی
138
50 شعر مربع ترکیب امام جواد علیه‌السلام -(شمیم عشق می‌رسد دوباره بر مشام ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید رضا موید
171
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد