مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام جواد علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر امام جواد(ع) -(بر شعله ی جگر، نم باران می آورند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد شیرازی
11
2 شعر امام جواد(ع) -(من گدای توام امام جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد حبیب زاده
6
3 شعر امام جواد(ع) -(سلام معنیِ توحید یا امام جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا باقریان
6
4 شعر امام جواد(ع) -(پشت در آه میکشی ای وای) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد حبیب زاده
8
5 شعر امام جواد(ع) -(دوباره آسمان را غم گرفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا ترابی گیلده
5
6 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(مولای جود ، حضرت ابن الرضا سلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
کمیل کاشانی
34
7 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(تمام حجره ی غم در برابرم می سوخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
24
8 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(از صداي نفس نفس زدنت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
ناشناس ؟؟؟
22
9 شعر امام جواد(ع) -(سلام ای گلِ گلشن حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
24
10 غزل امام جواد علیه السلام -(بابا رضا بیا نَفَسِ آخرِ من است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
18
11 غزل امام جواد علیه السلام -(شد عطش غالب و از تو جگری باقی نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
18
12 ترکیب بند امام جواد علیه السلام -(روزی که روی نفسِ خودم پا گذاشتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
33
13 کعبه کرامت -(امروز به خانه ی امامت جمع اند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
27
14 شعر مرثیه امام جواد(ع) -(تویی که جود و عطا بر امام ها داری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عظیمی
20
15 متن شعر مدح منقبت امام جوادالائمه(ع) -(مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
علیرضا خاکساری
67
16 یا حضرت جواد علیه السلام -(بايد از روضه گفت سربسته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محسن صرامی
31
17 غزل غربت هدیه به امام جواد ع -(آن چار گلدسته دو گنبد صحن زیبایش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
59
18 یا جواد الائمه -(کنجِ حجره چو حسن هِی جگرت سوخت...جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
33
19 نذر امام جواد(ع) -(گل رویت ....عجب...بوییدنی شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
28
20 به خاک پای حضرت جواد الائمه علیه السلام -(امام مستجاب الدعوه،دلها را هوایی کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
احمد حسین پور علوی
50
21 چاره ساز -(محبوب خدای بی نیازاست جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
58
22 جان دوجهان -(شیراست اگرچه درقفس افتاده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
44
23 غزل مرثیه پاره تن امام رضا ع -(به نام آنکه نظر جانب گدا دارد، ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا آهی
108
+1
24 متن شعر امام جواد(ع) -(تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
مجتبی خرسندی
107
25 جوادالائمه ... -(بود جان جانان جوادالائمه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
عباس داداش زاده
54
26 شعر امام جواد(ع) -(ز لطف آقا امام رضا،با اشک جاریِ از دو عین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
43
27 شعر امام جواد(ع) -(کلام تو کلام حق،پیام تو پیام عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
77
28 شعر امام جواد(ع) -(عالَم نور از تو دارد ای خورشید معظم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
58
29 نوحه امام جواد(ع) -(یا امام رضا جان گلت شد پژمرده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر عباسی
77
30 مدح و مرثیه امام جواد(ع) -(نورحی کبریائی یا جواد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا یعقوبیان
45
31 مدح و مرثیه امام جواد(ع) -(ایا ای مظهر نور خدایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا یعقوبیان
37
32 یا حضرت جواد -(جانم فدای جان تو یا حضرت جواد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
مرتضی اسکندری
43
33 متن غزل امام جواد علیه‌السلام -(...که پرسش همۀ خلق را مجاب کنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
سودابه مهیجی
59
34 متن شعر غزل امام جواد علیه‌السلام -(لطف تو بی‌واسطه، دریای جودت بی‌کران) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد الهی پور
58
35 امام جواد علیه‌السلام شعر توحیدی -(در بادیه، گام تا خداوند بزن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
38
36 شعر رباعی امام جواد علیه‌السلام امام عصر علیه‌السلام -(مگذار اسیر اشک و آهت باشیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
40
37 شعر قصیده‌واره امام جواد(ع) -(ای ریخته نسیم تو گل‌های یاد را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
حسین منزوی
48
38 شعر غزل امام جواد(ع) -(شکسته‌اند قلم‌ها و بسته‌اند دهان‌ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
سید جواد میرصفی
57
39 شعر غزل امام جواد(ع) -( جنس درد تو از جنس روضهٔ حسن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
سید جواد میرصفی
44
40 شعر رباعی امام جواد(ع) -(از دوست اگر دوست تمنا نکنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
51
41 شعر رباعی امام جواد علیه‌السلام -(با خلق اگرچه زندگی شیرین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمدابراهیم لکزیان
56
42 ترکیب بند امام جواد علیه‌السلام -(در ساحل جود خدا باران گرفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
یوسف رحیمی
67
43 مربع ترکیب امام جواد علیه‌السلام -(عشق گاهی در جدایی گاه در پیوندهاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد علی بیابانی
54
44 شعر مربع ترکیب امام جواد علیه‌السلام -(شمیم عشق می‌رسد دوباره بر مشام ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید رضا موید
77
+1
45 متن شعر امام جوادالائمه(ع) -(شب‌نشینانِ فلک چشم ترش را دیدند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
90
46 غزل مدح امام جواد علیه‌السلام -(بُرونِ در بنه این‌جا هوای دنیا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمدعلی صاعد اصفهانی
81
47 یا جواد الائمه علیه السلام -(حق سيرتي به صورت انسان رسيده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
قاسم نعمتی
73
48 متن شعر ولادت امام جواد (ع) (مربع_تركيب) -(تو بي ابتدايي و بي انتهايي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد قاسمی
126
49 یاحضرت جوادالائمه(ع) -(ماییم در پناه تو یا حضرت جواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
حسن کردی
155
50 یا حضرت جواد علیه السلام -(هم جوادي و هم جوان هستي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محسن صرامی
114
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد