مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام جواد علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرچشمۀ جود -(آیینۀ وحی و آیت بیداری‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
1
2 غزل امام جواد(ع) -(شد عطش غالب و از تو جگری باقی نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا رسول زاده
6
3 شعر در مدح جوان آل الله ... امام جواد الائمه علیه السلام -(زیر قدمت بند دل ماست که گیر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
وحید محمدی
256
4 مدح آقا جواد الائمه -(یا جواد الأئمه میگویم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
حمیدرضا محسنات
158
5 مدح امام جواد (ع) -( شور میان مثنوی و مستزاد ها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
علیرضا خاکساری
494
6 امام جواد(ع)شهادت -( روضه ات یکجور دیگر می شود، در حجره ات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
331
7 امام جواد(ع)مناجات و شهادت -( لطف تو بی ‌واسطه دریای جودت بی‌کران ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد الهی پور
478
8 امام جواد(ع)مدح و شهادت -( هرکس که رفت محضر او دیده می شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
مجتبی روشن روان
299
9 شعر مدح امام جواد (ع) -( بیچاره هر کس عشق تو در سر ندارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
محمد جواد شیرازی
2462
+5
10 رباعی زیبا در مدح حضرت جواد الائمه از اصغر چرمی -( هر لحظه اگر که رو به دنیا می کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
اصغر چرمی
1902
+4
11 قصیده ولادت تا شهادت جواد الایمه (ع) -( دهید مژده یاران که عید اهل ولاست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
امیر ایزدی
1463
12 مفرد برای مدح حضرت جواد الائمه (ع) -( از جود تو درعالم؛قحطي گدا آمد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
1475
+1
13 شعر مدح امام جواد(ع) -( بی نـوایم من نـوایم می دهی؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
1944
+1
14 غزل امام جواد(ع) -( باز هم زهر شده مرهم بی یاور ها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
یحیی نژاد سلامتی
1756
+1
15 شعر شهادت امام جواد(ع) -( زدم به آب در این سیل بی گداری که ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
رضا دین پرور
2060
16 مدایح حضرت امام جواد الائمه (ع) - (تا از مژه ات تیر در ابرو بگذاری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2282
+1
17 دانلود سبک و متن توسل به حضرت جواد الائمه - (آفتـاب جمـال خـدایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2826
+3
18 شعر زمزمه توسل به جواد الائمه (ع) و در مدح حضرت به همراه سبک - (اي مزارت چراغ دل ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3971
+2
19 مدح امام جواد(ع)(من مریدم مراد می‌خواهم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
4300
+4
20 شعر مدح و توسل به امام جواد(خسته و دل شـــکسته و زارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2487
21 اشعار مدح امام جواد(من گدای تو و بنشسته سر راه توام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2158
+3
22 شعر مدح امام جواد(ای نهم اختر سپهر ولا، یا جواد اادرکنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2292
+1
23 شعر مدح امام جواد(ای تولای تو ره توشه روز سفرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2186
+1
24 در مدح آقا جواد الائمه (ع) -(ای ز روی تو روی حق پیدا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
مهدی نظری
43926
25 قسم به آن که به گنجشک بال و پر داده اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2425
26 شعر مدح امام جواد (ع)-(ماهی ولی به چشم همه رو نمی شوی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2231
+1
27 مدح حضرت جواد الائمه (ع) -( حس باران در نگاه ساده ات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
وحید قاسمی
2390
28 مام جواد (ع) - (چشمم به چشم یار فتاد و جـــوان شدم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2386
29 پاى عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2864
30 جواد اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2759
31 شعر میلاد حضرت جواد الائمه (ع) - (چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2234
+1
32 شمــــــس افلاك اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2479
33 اشعار مدایح امام جواد (ع) ( کوبم در سرای جواد الائمه را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3096
+1
34 اشعار مدح امام جواد (ع) ( آرزوی وصل دلبر داشتم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2760
35 اشعار و مدایح امام جواد (ع) ( اي پناه تمام خلق جواد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3077
36 اشعار مدح امام جواد (ع) ( ای دُر نـورانیِ ده بحر نـور ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3452
+1
37 اشعار مدح امام جواد (ع) ( اي وجودت حيات‌بخش وجود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3169
+1
38 مدح امام جواد (ع) (هرکه درعشق و وفا پابند نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3033
+3
39 اشعار شهادت امام جواد (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
علی اکبر لطیفیان
6382
+3
40 اشعارمدیحه سرایی برای امام جواد (ع) ( هر که در عشق و وفا پابند نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3148
+1
41 مدح امام جواد (ع) (من قطره ام،تو اوج منی،دریای منی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3355
+3
42 اشعار و مدایح امام جواد (ع) (ای جلوه تعالی محبت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2349
43 مدح و مصیبت امام جواد (ع) (پاى عشقى فتاده از نفسم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3874
+3
44 شعر زيباي توسل به جواد الائمه امام جواد (ع) (ولى خدا يا جواد الائمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
6130
+2
45 شعر مدح امام جود(ع)(من جواد فيض ، هم بر اوليــــن ، هـم اخرينـــــم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2789
46 مدیحه سرایی و توسل به امام جود(ع)(هزار جان گرامي ، فــداي جــود جــواد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3061
+1
47 مدح امام جواد شعر (در نــــــــــه سپهــــــر دلبــــــري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3339
+1
48 اشعار مدح امام جواد(ع)،(كيستم من هفت چرخ نور را شمس الضحايم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3425
+7
49 یا جواد ابن الرضا(ع)- (نام تو بر دل نوشتم یا جواد ابن الرضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
2878
+4
50 خدای مهربانی ها - (زنسل حیدروابن الرضایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام جواد علیه السلام
3300
+1