مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اربعین حسینی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 متن و سبک نوحه اربعین -( از سر قبر ابوفاضل تا قبر حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
709
+1
202 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین تو کربلا چه حالی داره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
441
203 متن و سبک نوحه اربعین -( زینبم آمده ای مهمانی، پس چرا گریانی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
340
204 متن و سبک نوحه اربعین -( باز در کرب و بلا غوغا شد اربعینِ پسر زهرا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
443
--1
205 متن و سبک نوحه اربعین -( زينبم مهر و وفا برده از مادر نصيب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
195
206 متن و سبک بحر طویل اربعین -( اربعین لاله ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
538
207 متن وسبک نوحه اربعین -( می روم تا کربلا پای پیاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
1058
--1
208 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعینه شاه دینه دل هنوزم آتشینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
534
+2
209 متن و سبک نوحه اربعین سبک2 -( اربعین آمد و احوال ندارد زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
435
+2
210 متن و سبک نوحه اربعین -( مپرس احوال زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
290
211 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین آمد و احوال ندارد زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
4129
+10
212 متن و سبک نوحه اربعین -( آمده زینب با زاری بر قبر حسین واویلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
288
213 متن و سبک نوحه اربعین سبک 2 -( کربلا ، کربلا ما داریم می آئیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
586
+1
214 متن و سبک نوحه اربعین -( کربلا ، کربلا ما داریم می آئیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
258
215 متن و سبک نوحه اربعین -( گرفته ابر ماتم زمین و آسمان نینوا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
303
216 اربعین -( از همان ابتدا غزل هایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا خاکساری
195
217 شعر برای زائران پیاده اربعین حسینی -( شکسته باد دهانی که ازتو دم نزند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسن بیات لو
769
+2
218 شعر اربعین -( هرگز گمان مدار که دور از شما شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی محمودپور
261
219 شور هروله ربعین -( یه بار دیگه تو آبرو داری کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرتضی سراوانی گرگانی
527
+3
220 زیارت اربعین -( از کرامت های ربُّ ٱلعالمین قسمت شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
235
221 زیارت اربعین -( چشم‌ هایت به همه گفت بیا الّا من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
316
222 اربعین -( چه میشود که فقط غرق این دعا بشوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
238
223 اربعین حسینی ع -( اهلِ ادَب میسازَد عشقَش بی ادَب هارا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن کاویانی
231
224 اربعین -( مزد یه سال نوکریم را میدهی حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
386
225 اربعین -( السلام ای شاه قسمت کن بیایم کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
460
226 جاده به جاده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سیده مریم جعفری
649
+1
227 اشعار اربعین حسینی -( زائری که پا پیاده رفته بودی کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
826
228 اشعار اربعین حسینی -( کم آب میخورم غم آب است بر دلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
656
+1
229 اشعار اربعین حسینی -( مرا به خانه ی غم آشیانه اما سخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
703
230 اشعار اربعین حسینی -( یک اربعین گذشته بر این باده ها حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
امیر عظیمی
649
231 اشعار اربعین حسینی -( شدم اسیر غمی جانگداز پشت سرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مظاهر کثیری نژاد
707
232 اربعین -( ازآن روزی که جسمت را به خاک وخون رها کردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
1030
+3
233 اربعین -( ظاهرا اینبار حال شعرهایش بهتر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
751
+1
234 اربعین فراق کربلا -( بــاز امــسال مــنــو حـســرت دیــدار حـرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
915
+2
235 زیارت کربلا -( شبيه رود ، شبيه صبا ، نمی‌ ماندند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
 علی اکبر لطیفیان
612
236 اربعین حسینی -( ای شهيد عشق و آزادی نويد آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حاج علی انسانی
707
237 پیاده روی اربعین حسینی -( با پای سر به سِیر سماوات می رویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
530
238 پیاده روی اربعین حسینی -( هر قدم یک پنجره از شوق وا کردی به سویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد الهی پور
593
239 اربعین -( ای حامیان مکتب هل من معین سلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ولی الله کلامی زنجانی
1293
+1
240 اربعین -( نشسته ام به مزارت نه بر مزار خودم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن لطفی
1285
+4
241 اربعین -( دارم غریب و آشنا را می شمارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی رحیمی
999
+2
242 امام حسین(ع)مناجات -( لب تشنه ای و از لب نِی کام بُرده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمود ژولیده
812
+3
243 اربعین -( من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
قاسم صرافان
917
+3
244 اربعین -( عمری‌ست که دلتنگ توأم می‌آیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یوسف رحیمی
945
245 اربعین -( چه اعجازیست درکویت که دارد بهترین ها را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید پوریا هاشمی
708
+1
246 اربعین -( تمام دشت به حالم نظاره میکردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسن بیات لو
810
--1
247 اربعین -( دلم هوای حرم کرده حضرت ارباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید محمد میرهاشمی
1483
+1
248 اربعین -( هر خیمه هر حصن حصین را دوست دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا خاکساری
891
249 اربعین -( دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی‌ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید محمد غفاری
721
+1
250 اربعین -( جهان محو تماشای قیام اربعینی هاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
942
--1