مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های رسول اکرم حضرت محمد(ص)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی شهادت حضرت رسول اکرم (ص) -(صاحب قرآن ئولوب معناده قرآن آغلوری ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج اصغر فرشچی
291
2 متن شعر ترکی یا مهدی در عزای ختم الانبیا ( ص ) . -(ای اولان شیعه آقاسی حجة ابن العسکری ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمدرضا صادقی
152
3 متن شعر ترکی در شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) خطاب به حضرت مهدی -(جان وئروب پیغمبر اکرم بو گون یابن الحسن ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
164
4 متن شعر ترکی زبانحال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله -(قیزیم آغلاما گَلمه بیله شیونه زهرا ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج حیدر خوندل
159
5 متن شعر ترکی زبانحال حضرت رسول اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س) -(جدینه ای روح روان آغلاما ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم محمد شیخ زادگان
105
6 متن شعرترکی شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(آغلاما سالما شرارِ غم دلِ طاهایه زهرا ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم محمد شیخ زادگان
86
7 متن شعر ترکی شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله -(ایدوب نور خدا رحلت ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم احد واعظی هریسی
110
8 متن شعر ترکی شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(رحلت ایلوب بوگون شاه اَبرار ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج اصغر فرشچی
146
9 متن شعر ترکی شهادت حضرت رسول اکرم(ص) -(اولدی شهر یثرب منزل بلایا ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمد علی منتظری شریف آباد
84
10 متن شعر ترکی شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله -(یومدی گوزون بو دهریدن چون شاه مرسَل ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمد رضا بیگی
83
11 شهادت حضرت پیامبر (ص) و قیاس آن با شهادت امام حسین (ع) -(پیمبرین آلوب اطرافین آل پیغمبر ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
علومی تبریزی
121
12 متن شعر ترکی در شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(چون محکم ایدوب دینیله ایمانی پیمبر ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم میرزا جبار مضطر اردبیلی
103
13 متن ترکی هجوم به خانه وحی -(چیرپدیلار دین قاپی سین حضرت زهرا باشینا(1) ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
تبریزی هادی سلطان محمدی
159
+1
14 متن شعر ترکی در شهادت پیامبر اسلام (ص) -(ییخیلیب دینین ائوی رحلت ائدیب ختم رسل ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمد حسین شهریار
133
15 متن شعر ترکی شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله -(آغلاما چوخ گلمه فریاده قیزیم یافاطمه ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
114
+1
16 متن شعر ترکی شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(مسلمینه بو گون یوز ویروب مصیبت ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم حاج بیوک اعظمی تبریزی
131
17 متن شعر ترکی شهادت حضرت پیامبر (ص) و قیاس آن با شهادت امام حسین (ع) -(جان وئرنده ختم مُرسل وجده گلدیلرملکلر ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمد علی مصیبی
116
18 متن شعر ترکی در شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(شهِ انبیا ئولنده ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم ناصر اردبیلی
116
19 متن شعر ترکی شهادت حضرت رسول اکرم (ص) -(رحلت ایلیوب ختم الانبیا) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مجید امینی
216
20 متن شعر ترکی شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(روادی باشه بو گونده جهانیان توکه خاک) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم ناصر اردبیلی
104
21 متن شعر ترکی در شهادت حضرت خاتم الانبیا (ص) -(صبحدن بو گون بلبل چمن ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج جبار مضطر اردبیلی
118
22 متن شعر ترکی و فارسی بعثت -(ای شیعیان مژده) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج روح الله رمضانی
311
23 شعر ترکی در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم -(سالان تحیّره حسن جمالی مانی نی) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
محمد هدایتی
223
--1
24 متن شعر ترکی و فارسی مدح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم #ترکی و #فارسی -(ای کانون بشرین قبله گاهی) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرتضی اسکندری
321
25 متن شعر بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم -(هر کیمون وار اعتقادی حضرت پیغمبره) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم زایر تبریزی
215
26 متن شعر ترکی و فارسی بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم -(ای رسول اکرم مقتداي اعظم) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
ودود آذرین خلخال
597
27 مدح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم -(یا محمّد سنی من مُلک دیله جان بیلورم) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
سید تقی سیفی اردبیلی
273
28 متن شعر ترکی مدح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم -(یامحمّد سنه فخر ایلسه عالم یری وار) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
سید تقی سیفی اردبیلی
297
+1
29 مدح و میلادیه حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم -(هفده ماه ربیع ده گلوب عالمه محمد) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
کربلایی رحیم شایان
739
30 در مدح و میلادیه حضرت خاتم الانبیاء (ص) -(وجودون ویردی ایجاده) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مرحوم حافظی تبریزی
551
+1
31 در مدح و میلادیه حضرت خاتم الانبیاء (ص) -(سروش غیبیدن ناگه سحر بیر خوش ندا گلدی) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
مهدی مازندرانی
574
--1
32 مصیبت حضرت زهرا (س) در روز عزای حضرت خاتم الانبیا(ص) و امام حسن (ع) -( قرا گیوبدی فاطمه بو گون آتا عزاسینه ) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
2213
+2
33 روز عزای حضرت خاتم الانبیا(ص) و امام حسن (ع) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
ناشناس ؟؟؟
2131
34 ازدواج حضرت رسول اکرم(ص)باحضرت خدیجه(س) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
2812
35 شعر در مقام حضرت رسول اکرم(ص) به زبان آذری اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
11896
+21
36 مناجات (ترکی) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
21023
+69
37 شعر ترکی به مناسبت ازدواج رسول اکرم (ص)وخدیجه کبری(س) اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
905
38 مقام حضرت رسول اکرم اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
968
+2
39 حضرت رسول‌الله(ص) ‌ین ولادتی اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
4337
+3
40 حضرت رسول اکرم (ص) تاپشێرێغلارێ نوحه‌سی اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
3420
+9
41 استاد کلامی زنجانی :از زبان علمدار کربلا... اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
12883
+57
42 روحي لك الفدا ياحسين اشعار ترکی
رسول اکرم حضرت محمد(ص)
4184
+11
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد