مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امیرالمومنین علی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 در مدح و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(ای اصول اصل اسلامه اصالت یاعلی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم غلامرضا اسماعیل پوران
38
2 در شهادت حضرت علی علیه السلام گریز به قتلگاه -(شورش محشر بپادی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج علی زلفی تبریزی
29
3 زبانحال حضرت ام کلثوم(س) به امام حسن( ع) در شهادت حضرت علی (ع) -(گیدور معراج حق اوسته بابام قانه باتا قارداش) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج اصغر فرشچی
28
4 کرامت حضرت علی(ع) گریز خرابه_شام -(بیوردی حجة الاسلام برگی منبرده (1)) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
اشرفی عین الدین
29
5 در شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(آغلیور گویده ملکلر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
رضا محمدی
27
6 در ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(باتوب قانه مسجد کوفه) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
احمد پوریا
28
7 جریان تعقیب صفوان توسط حضرت علی(ع) و گریز به حالات حضرت علی اکبر(ع) -(ایهاالامّت پیغمبر معصوم و هدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم انور اردبیلی
26
8 مدح و شهادت حضرت امیرالمومنین،مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) گریز به خرابه_شام -(ای اولان زادگهی خانه ی جانانه علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج داود بیدق داری
28
9 شهادت حضرت علی(ع) گریز به حضرت علی اکبر (ع) -(خمیده قامت افلاک بار محنتدن) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
9
10 در ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(مرتضی باشینه دگدی یاره) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا بیگلی
8
11 احوالات دفن امیرالمؤمنین علیه السّلام و آمدن نقابدار گریز به قتلگاه -(ترک ایلدی بو عالمی چون شاه اولیا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج محمد حسین جنتی مقام
8
12 زبانحال حضرت زینب (س) در بالین حضرت امیرالمومنین (ع) -(گوز آچ ای اهل کینه قلبینی سخان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج علی زلفی تبریزی
11
13 روز ضربت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(دوتوب ارض و سما ماتم) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
9
14 در مدح و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(ای شهادت ملکینه شاه مظفر یاعلی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
12
15 شهادت حضرت علی(ع) -(ماسوایه سس دوشدی عرشیدن) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
18
16 شام غریبان مولای متقیان(ع) -(دور یاتما ایتگین قبریده) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم حاج حیدر خسروشاهی
6
17 درمدح و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام فارسی_ترکی -(ای ناجی یوم جزا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
احمد پوریا
10
18 مدح حضرت امیرالمؤمنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(طلعتون تارک معراجده تاباندی علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
عسگر شاهی زاده اردبیلی
11
19 سرود میلادیه (1) -(هردم رسد بر جان، بویِ، زلفِ،) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج داود بیدق داری
9
20 تسلی دادن حضرت امام حسن (ع) به حضرت زینب (س) در شهادت حضرت علی علیه السلام -(توکمه بیر بیله آتام یاسینده گوز یاشون باجی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم حسن عاصی تبریزی
9
21 در مدح و شهادت حضرت علی (ع) -(اثبات اولوبدی هر ئورگین کی ولاسی وار) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمد علی مصیبی
10
22 زبانحال حضرت زینب (س) در شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) -(ندندی بو سحر باشون) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
کربلایی رحیم شایان
7
23 زبانحال حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ضربت خوردن و شهادت -(امدادیمه گل باتدی آتان قانه حسنجان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
7
24 شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام -(تک گوردوله اورنگ عدالتده علینی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم سیّد حسین کهنمویی
9
25 زبانحال حضرت زینب (س) در شهادت حضرت علی (ع) -(کیم ووردی علینون باشنا یاره حسینیم) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علیرضا امانی مجد
7
26 شعر ترکی شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام -(شقُّ القمر آثار قیامت دور الهی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم سیّد حسین کهنمویی
9
27 راز و نیاز حضرت علی علیه السلام با حضرت رب الارباب -(الهی وصلون عشقینده) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمد هدایتی
9
28 در مقام حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گریز به حضرت_رقیه_شهادت -(علی شاه مردان علی شیر یزدان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
18
29 زبانحال حضرت زینب (س) در بالین حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(آچ گوزون غمدن تالانمیش) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
سعید حضرتی (هاتف)
7
30 مدح حضرت امیرالمومنین (ع) گریز به زبانحال حضرت زینب (س) با آنحضرت -(حیدر امیر مومنان خلقت) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج محمد متقی تبریزی
9
31 در ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(اولوب شیعیان دیده تر باغریقان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج علی زلفی تبریزی
9
32 وصیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شب 21 -(باخما حسرتیله مه لقا ابوالفضل) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمد حسن تابع دین
6
33 زبانحال حضرت زینب با حضرت زهرا در ضربت و شهادت حضرت علی علیه السلام -(آنا هرایه یتیش ئوزون) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
داود قره زاده
7
34 قتل عدالت -(کوفه دن عرشه ناله اوجالدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
زعفر آزادمهر شیخ درآبادی
6
35 شعر ترکی ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(مرتضا باشینه دگدی یاره) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا بیگلی
8
36 ضربت خوردن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گریز به قتلگاه -(کوفه ده گورسندی یارب بیر دم خنجر ده قان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
یوسف معزی
9
37 متن شعر نوحه ضربت خوردن امام علی(ع) -(مسجد کوفه ده باش یاریلدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج نادر بابایی
7
38 در ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(مرتضا باشینه دگدی یاره) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا بیگلی
5
39 شعر ضربت خوردن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گریز به قتلگاه -(کوفه ده گورسندی یارب بیر دم خنجر ده قان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
یوسف معزی
10
40 شعر شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام -(محرابده بویاندی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
موسی جوانی
7
41 شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام -(ای شیعه گل نوایه) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم حاج قدرت اله نادری
7
42 شعر ترکی ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام گریز به ظهر عاشورا و قتلگاه -(افلاکدن گلور سس) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
16
+1
43 شعر ترکی حالات ضربت و آخرین لحظات حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(کوفه نین مسجدینه صبحیدی انصار گئدور) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علیرضا امانی مجد
8
44 در ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(باتوب قانه سجدگاهینده) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرتضی اسکندری
9
45 احوالات حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) گریز به کوچ_کربلا ، قتلگاه ، ورود شام -(صاحب تیغ دو سر فاتح خیبردی علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
اکبر قنبری تیکمه داش
9
46 شعر ترکی ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(الله الله شاه خیبر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج علی پور علی
9
47 شعر ترکی ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام گریز به شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(علی دیلدن دوشوب گلمور صداسی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج داود بیدق داری
8
48 شعر ترکی ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام #گریز به عزاداری حضرت زهرا (س) در قتلگاه -(یخیلدی شاه خیبر کن ، شریعت پایدار اولسون) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حسین فتاحی
6
49 متن شعر نوحه ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گریز به کوفه -(سجده ده بویاندی قانه شاه مردان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمد حسن تابع دین
12
50 شعر ترکی در مدح حضرت امیرالمومنین (ع) -(همیشه حقّه عبادت بیر امر واجبدور ) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا صادقی
10
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد