مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امیرالمومنین علی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی ولادت امام علی علیه السلام -(البشاره اسپهر حقه مه جلی گلوب) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
جهان سلیمانی
74
2 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب علیهم السلام -(مطلع شعریمده گلدی ذهنیمه هویاعلی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج نادر بابایی
25
3 متن شعر ترکی ولادت حضرت علی (ع) -(یِئنه فکرِشاعرپراکَنده دیر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
اکبر ستاری
735
4 متن شعر ترکی مدح حضرت علی (ع) -(صاحب‌ِشأن‌وشرافت‌حیدر است) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
رحیم فیضی
152
5 میلادیه حضرت علی (ع) -(بو قاصر فکریمه بیر ماجرای دلگشا گلدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
صادق تائب
31
6 شعر ترکی مدح حضرت علی (ع) -(ساقی گتور پیاله احبا علی چی دور) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
شبگیر تبریزی
34
7 متن شعر ترکی میلادیه حضرت علی (ع) -(سالدی رجب ماهی صلای علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
اکبر پورآقا
44
8 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت علی (ع) -(عاقللری لال ائتدی گفتاری بلاغتده ) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم علمدار ماهر باکوئی
47
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(سیزده ماه رجب گلدی یاران ) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج روح الله رمضانی
49
10 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) گریز به قتلگاه -(علی ای مظهر حق شاه ولایت) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج حسین غفاری
33
11 میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -( ای جان رسول الله ای کان کرم مولا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
30
12 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(دنیانی دولدوروب بوگون) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علی نوروزی (نوین)
24
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(عطر جنان تاپدی کعبه) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
33
14 مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(عرش معلا بزه ندی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج حسین غفاری
23
15 متن شعر ترکی وفارسی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(هله ای جماعت) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
رضا محمدی
22
16 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(چشم دلم امشب محو تماشایش) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج افشین بابک
20
17 میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(سسلدی حور و ملک) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
22
18 شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(یا علی مولا ای آیت سبحان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
19
19 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(من علی المرتضایم کعبه ده دنیایه گلدیم) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج حسین غفاری
13
20 یاحیدر ... -(بحر غمدن گله دوشسم دئیرم یاحیدر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
21
21 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(مژده ای دل که جهانه ساقی کوثر گلیبدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
داود قره زاده
10
22 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب علیهم السلام -(ای شه مردان علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج نادر بابایی
12
23 متن شعر ترکی مدح حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(صدف دینه گهرسن علی مولا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج حسین غفاری
13
24 متن شعر ترکی مدح حضرت امیرالمومنین،مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(قلم یازآیت سبحان علیدور) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
15
25 متن شعر ترکی مدح حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(علی آیینه اوصاف خدا ) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
15
26 متن شعر ترکی میلادیه -(آختارار مستانه لیگ ، مستانه لر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علیرضا امانی مجد
11
27 شعر ترکی میلاد حضرت علی علیه السلام -(فاطمه بنت الاسدن عالمـه رهبرگلوب) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج اصغر فرشچی
15
28 متن شعر ترکی میلادیه حضرت علی (ع) -(ای،منیم روحِ روانیم جانستانیم یامولا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مژده اردبیلی
13
29 میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -( عالمی نور باران ائدوبسن) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج شفیع تفاخری
17
30 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(گلدی دنیایه بو گون همسر زهرا) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمد حسین ابراهیم پور خوئی
21
31 شعر ترکی مدح حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(شاه ولا علی علی شیر خدا علی علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج حسین غفاری
25
32 شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(ساقی کوثر شیر دلاور عالمه قویدی قدم) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
22
33 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(یر یوزی بوگون یکسره غرق نور اولوبدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
داود قره زاده
18
34 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(ستاره بریزید ، آمد شاه انس وجان) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
احمد پوریا
32
35 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(مژده ای اهل ولا حجّت یکتا گلدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
23
36 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(قدم قویدی بودنیایه اميرمؤمنان حیدر) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
اکبر ستاری
24
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -( ای جان ابدی یاعلی مددی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
23
38 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(جان تاپدی بیت الهی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
14
39 متن شعر ترکی مدح حضرت علی علیه السلام -(ای وجودی عالم امکانه امکان یا علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج اصغر فرشچی
13
40 متن شعر ترکی مدج حضرت علی(ع) -(چکمم ال ئولدوره لر حیدر کرّاریمدن) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
16
41 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت علی (ع) -(رهبر من مولا، ابن ابیطالب) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
مژده اردبیلی
13
42 متن شعر ترکی مدح حضرت علی علیه السلام -(عاشقم من يا علی عشقونده اولام جان نثار) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج اصغر فرشچی
13
43 متن شعر میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) فارسی ترکی -(ولادت شاه خیبر مبارکباد خیبر مبارک باد خیبر مبارک) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
32
44 معراجیه و مدح حضرت علی (ع) گریز به اصغریه شهادت -(تمام عالمه مشکل گشا علی الی دور) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
27
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(مقدموندن اولدی روشن دیدۀ اهل یقین) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج افشین بابک
33
46 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(ای سلام ما برگل روی تو علی علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حجت مرتضایی
21
47 متن شعر میلادیه حضرت امیرالمؤمنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) فارسی و ترکی -(مژده مژده بر شیعیان ) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
احمد پوریا
24
48 متن شعرترکی مدح حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب علیهم السلام -(ای سراپای وجودی معنویت یا علی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج اصغر فرشچی
19
49 مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(عاشقم روی نگاره عاشقم) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
حاج افشین بابک
23
50 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(وئرین ای شیعیان مژده امیر مومنان گلدی) اشعار ترکی
امیرالمومنین علی(ع)
محمدرضا بیگلی
16