مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام زین العابدین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 در مدح و میلاد حضرت سجاد علیه السلام -(بو گجه لطف خدادن بو جهان پر نور اولوب) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج اصغر فرشچی
5
2 میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(شب میلادیدی سجاد آقامون) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
3
3 میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(گلدی دنیایه نورانی نوزاد) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
یوسف معزی
3
4 میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(مژده ویر اهل یقینه) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
کربلایی رحیم شایان
2
5 میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(گلزار طاهایه - گلبرگ ِ تر گلدی) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمد علی مصیبی
1
6 مدح و میلاد حضرت امام سجّاد(ع) -(فخر ایدور عرش معلا اهلینه اهل زمین) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
مرحوم غلامعلی باقری
2
7 میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(سجّاد آل مصطفی گلدی جهانه) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
3
8 متن شعر میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام فارسی و ترکی -(آمد از عرشیان ندا) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
ودود آذرین خلخال
1
9 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(منبع جود و کرم ، لطف وسخادور سجاد) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمد علی مصیبی
1
10 مدح و میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(سبط پاک سیّد بطحادی زین العابدین) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
2
11 متن شعر ترکی میلاد حضرت امام زین العابدبن علیه السلام -(آچدی گوز نورهدایت) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج اصغر فرشچی
4
12 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(زین العابدین آمد فخرساجدین آمد) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
جابر ولد پور
5
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(دوشدی عرشه همهمه) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمد علی مصیبی
4
14 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(پنجم شعباندا گلدی ، عالمه بیر ماهپاره) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمدرضا صادقی
5
15 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(قلبیم ائوی شاد اولوب غصه دن ازاد اولوب) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج محمد متقی تبریزی
3
16 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(آلله آلله یا آلله دَخیل یا وَلِی الله) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمد علی مصیبی
4
17 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(میِ وصلیندن ای ساقی ) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
3
18 سجّاده چیچک‌لری -(ساقيا باده گتور عشق ائوى آباد اولدى ) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
5
19 متن شعر ترکی میلادیه امام سجاد (ع) -(گل زهرا جان علی) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
حاج علی پور علی
4
20 متن شعر ترکی میلادیه امام سجاد (ع) -(حق ائدوب حسینه بیر اوغول کرامت) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
محمد حسن تابع دین
4
21 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام سجاد علیه السلام -(برده ام غصه رو از یاد) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
2
22 خطبه امام سجاد(ع) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
874