مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(ای امام باقر تویی آیت خدایی) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
65
2 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(حجت الهی قدم قویدی بو جهانه) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
51
+1
3 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) -(دولدوردولا پیمانه نی ساقی منه ویر ساغری) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج اصغر فرشچی
50
4 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(چیخوب گون روشن ائتدی شام تاری) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
115
5 متن شعر مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام فارسی و ترکی -(ای امام همام یا باقر) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
علی شهودی
148
+3
6 متن شعر ترکی مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(امام اهل طریقت خدیو یوم نشور) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج حسین غفاری
21
7 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر (ع) -(بو گجه لطف خدادن بو جهان پر نور اولوب) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
حاج اصغر فرشچی
72
8 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(حضرت زین العبادون ماهر و فرزندی گلدی) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
کربلایی رحیم شایان
29
9 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت امام باقر علیه السلام -(ای اولان حجّتِ حقِ باهر!) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
31
10 متن شعر مدح و میلادیه حضرت امام باقر علیه السلام فارسی و ترکی -(روشن شد چشم جهان؛ باقر آمد ) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
ودود آذرین خلخال
39
11 شهادت امام محمد باقر (ع) اشعار ترکی
امام محمد باقر (ع)
3928
+5