مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر مثنوی امام رضا(ع) -(دست خالی بیاد و خالی بره ؟ نه نمیشه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
10
2 امام رضا علیه السلام -(تا که هستم معتکف در هر رواق شاه طوس ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
7
3 بوسه بر پنجره فولاد -(پرچمت دست تكان داد به هم ريخت مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
16
4 قطره اشكي -(با گدا سلطان ما دمخورتر از اين حرف هاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
10
5 ديدار ضريح -(با صد قسم و آيه و با زور خلاصه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
10
6 یا رضا -(من باده نوشی ام را هرگز نکردم انکار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
7
7 یاامام رضا علیه السلام -(بی کلید و با توکل هر که در زد باز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
12
8 حرف خصوصی -(من آمدم اینجا به قصد خاکبوسی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
22
9 خادم صحن -(بوسه ميزد جاروئي در دست خادم صحن را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
18
10 یاامام رضا علیه السلام -(پل میزنم از گوشه ی منزل به گنبد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
8
11 سلطان خراسان -(گر چه هم بي سروپا هستم و هم بد خيلي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
16
12 گوشه ي چشم -(سرا پا گوش هستم تا كني صادر تو فرمان را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
13
13 یاامام رضا علیه السلام -(رقص پرچم كرد طوفان آبروي باد برد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
10
14 گداي زئران -(قسمتم شد تا گداي ضامن آهو شوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
22
15 یاامام رضا علیه السلام -(مجنونم اما در من استعداد بگذار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
19
16 ضامن آهو -(دلم گرفته رضا جان به صحن و ایوانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
20
17 یا رضا -(سیدی با صد امیدی برتو مهمان آمدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
14
18 پنجره فولاد -(از شدت شوق عاشق ديوانه جان داد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
23
19 شب فراق -(شعرم به سمت یار مجدد کشیده شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
17
20 یاامام رضا علیه السلام -(آنکه قلب هر کسی را خود به یک سو بسته است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
17
21 یا امام رضا (ع) -(رزاقی و دادی همیشه نان گدا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
15
22 امام رضا ع -(حضرت باران تو به جانم ببار، باغِ دلم بوی خزان می دهد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
32
23 السلطان امام رضا -(التماس چشمام اینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
41
+1
24 غریبانه -(باز آتش به دلِ زخمیِ دریا افتاد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
41
25 یا ضامن آهو -(چشم تو نوازشگر و مهرافروز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
40
26 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام رضا علیه‌السلام -(خواهی که تو را عشق به منزل ببرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
35
27 رباعی توسل به امام رضا علیه‌السلام -(حسنت، به هزار جلوه آراسته است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
60
28 قصیده توسل به امام رضا علیه‌السلام -(قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
50
29 گنبد طلا -(حرمت امن تر از باغ بهشته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
35
30 رباعی زیارت امام رضا علیه‌السلام -(از جوش مَلَک در این حرم هنگامه‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
35
31 پنجره فولاد -(شبی با چشم بارانی خدایا یا خدا کردم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
32
32 کبوتر بچه در صحن رضا -(نگاهی از سر عشقم به صاحبخانه می کردم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
44
33 دخیل امام رضا -(من زمستان زده ام حال غريبي دارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
66
+1
34 رباعی مرثیه امام رضا علیه‌السلام -(یک لحظه به فکر هستی خویش نبود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
21
35 امام رضا ع -(امشب دلم نقاره میخواد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
51
36 امام رضا علیه السلام -(در گریه خریدار تبسم شدم از عمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
34
37 یا ضامن آهو -(او آنکه نیست جز به رضای خدا رضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد تجری
43
38 و الصُّبحِ اِذا تَنَفّسَ -(ای حضرت خورشید بلاگردانت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
33
39 پنجره فولاد -(دل را نظر لطف تو بی‌تاب کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
60
40 راه بهشت -(هر کس که شود پاک سرشت از این‌جاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
52
+1
41 مشگل گشا -(به کارم گیر افتاده خودت مشگل گشایی کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد میلانی
85
+4
42 نور علی نور -(مشهد حرم مطهر سلطان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
41
43 نذر رأفتِ بیکران -(چشم هایم خیره شد بر قابِ سقّاخانه ات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مرضیه عاطفی
47
44 امام رضا ع -(تا که یک جرعه ز مِهرت دلم آسان بچشد، یک نگاهِ تو مرا سمتِ خراسان بکشد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
91
45 یاعلی بن موسی الرضا(ع)_بر قلوب شیعیان فرمانروایی می کنی اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
94
46 -(خواستم شعری بگویم تا دلم شیدا شود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
قاسم قاسمی بیدهندی
67
47 اشعار مناجات با امام رضا (علیه السلام) -(کم ناز کن در باز کن مهمان رسیده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
قاسم نعمتی
97
48 امام رضا(ع)-مدح و مناجات -(مرا کشانده به مشهد هوای دیدن تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
قاسم نعمتی
91
49 اشعار مناجات با امام رضا (علیه السلام) غزل -(ساقیا بوی نسیم سحری ما را بس) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
قاسم نعمتی
78
50 پنجره فولاد -(به هنگام گرفتاری توکل بر خدا عشق است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عظیمی
111
+1