مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا ثامن الحجج(ع)_ای هشتمین نور هدی، خورشید خاور اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
35
2 متن شعر مدح امام رضا -(ما کویریم و تو باران مگر این چیز کمی است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سید حسین سیدی
65
3 شعر امام رضا علیه‌السلام -(رسیدم دوباره به درگاه شاهی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمود حبیبی کسبی
53
4 شعر امام رضا علیه‌السلام(غزل زیارت) -(«اُدخُلوها بِسَلامٍ آمِنین»... در باز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد حسین ملکیان
76
+2
5 شعر امام رضا علیه‌السلام(چارپاره زیارت) -(قندیل و شمعدان و چراغان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سعید بیابانکی
43
6 شعر امام رضا علیه‌السلام (روابت ، غزل) -(ماه مدینه رو سوی ایران می‌آورد؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس شاه زیدی
34
7 شعر امام رضا (غزل توسل) -(در آغوش آیینه‌ها بوده‌ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس شاه زیدی
35
8 شعر امام رضا توسل غزل -(اگر باران نمی‌رویاند، نامت در نگاه من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سیدضیاءالدین شفیعی
36
9 شعر امام رضا (قصیده‌واره) -(نشسته‌ام به رواقی به گوشۀ حرمش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سعید بیابانکی
45
10 شعر امام رضا علیه‌السلام -(سلام ای طبیب طبیبان سلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سعید بیابانکی
51
11 متن شعر و غزل توسل امام رضا علیه‌السلام -(چقدر با تو کبوتر، چقدر با تو نگاه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس شاه زیدی
31
12 یا رضا ع -(میروم با تو ز مرز هیجان بالاتر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حسین جعفری
36
13 یا رضا ع -(میروم با تو ز مرز هیجان بالاتر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حسین جعفری
23
14 کعبۀ امید -(از کوی تو ای قبلۀ عالم! نرویم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سید محمد رستگار
33
15 راه بهشت -(هر کس که شود پاک سرشت از این‌جاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
41
16 سلامٌ علی آل یاسین -(بخوان هشتمین جلوۀ ربّنا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سید محمد جواد شرافت
46
17 یا امام رضا(ع(_دل من تنگه آقا برا حریم با صفات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
93
18 یا امین الله -(سلام فلسفۀ چشم‌های بارانی!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد حسین ملکیان
46
19 آداب زیارت -(ذکری‌ست مدام بر لب چشمانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سیدضیاءالدین شفیعی
29
20 یاامام رضا علیه السلام -(با وجودي كه شدم در امتحان رد دائمأ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
72
+2
21 یاامام رضا علیه السلام -(آستان بوسي اين ميخانه ميخواهم هنوز) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
86
+2
22 ترکیب بند امام رضا علیه السلام -(هوای وَصل به سَر دارم و رسیدن ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
74
23 ترکیب بندامام رضا علیه السلام -(هَركس دهان به مدحِ شُما باز می كند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
73
24 یا علی بن موسی الرضا (ع)_علی بن موسی رضا جان من اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
135
+2
25 شعر مثنوی امام رضا(ع) -(دست خالی بیاد و خالی بره ؟ نه نمیشه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
84
26 امام رضا علیه السلام -(تا که هستم معتکف در هر رواق شاه طوس ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
56
27 بوسه بر پنجره فولاد -(پرچمت دست تكان داد به هم ريخت مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
83
--1
28 قطره اشكي -(با گدا سلطان ما دمخورتر از اين حرف هاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
62
29 ديدار ضريح -(با صد قسم و آيه و با زور خلاصه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
219
+1
30 یا رضا -(من باده نوشی ام را هرگز نکردم انکار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
51
31 یاامام رضا علیه السلام -(بی کلید و با توکل هر که در زد باز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
66
32 حرف خصوصی -(من آمدم اینجا به قصد خاکبوسی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
73
33 خادم صحن -(بوسه ميزد جاروئي در دست خادم صحن را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
82
34 یاامام رضا علیه السلام -(پل میزنم از گوشه ی منزل به گنبد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
63
35 سلطان خراسان -(گر چه هم بي سروپا هستم و هم بد خيلي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
77
36 گوشه ي چشم -(سرا پا گوش هستم تا كني صادر تو فرمان را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
63
37 یاامام رضا علیه السلام -(رقص پرچم كرد طوفان آبروي باد برد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
53
38 گداي زئران -(قسمتم شد تا گداي ضامن آهو شوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
85
39 یاامام رضا علیه السلام -(مجنونم اما در من استعداد بگذار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
67
40 ضامن آهو -(دلم گرفته رضا جان به صحن و ایوانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
79
41 یا رضا -(سیدی با صد امیدی برتو مهمان آمدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
59
42 پنجره فولاد -(از شدت شوق عاشق ديوانه جان داد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
206
43 شب فراق -(شعرم به سمت یار مجدد کشیده شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
68
44 یاامام رضا علیه السلام -(آنکه قلب هر کسی را خود به یک سو بسته است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
59
45 یا امام رضا (ع) -(رزاقی و دادی همیشه نان گدا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
60
46 امام رضا ع -(حضرت باران تو به جانم ببار، باغِ دلم بوی خزان می دهد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
115
47 السلطان امام رضا -(التماس چشمام اینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
99
+1
48 غریبانه -(باز آتش به دلِ زخمیِ دریا افتاد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
87
49 یا ضامن آهو -(چشم تو نوازشگر و مهرافروز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
87
50 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام رضا علیه‌السلام -(خواهی که تو را عشق به منزل ببرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
84
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد