مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا امام رضا(ع) -(دل آرامی ودل در مشهدت آرام می گیرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
145
2 امام رضا ع -(السلام ای چشمه ی فیض و سعادت السلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
66
3 سلام بر علی بن موسی الرضا(ع) -(ماه خراسان، سلام علیک ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
108
+1
4 عرض حاجت یک روستایی در حرم -(بیست و سوم ذ‌ی القعده ماه زیارت مخصوص حضرت رضا علیه السلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
68
5 امام رضا (ع) -(کویت ای شاه ... خمت نیز تفاوت دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
علیرضا امانی مجد
66
+1
6 شعر ایام زیارتی امام رضا ع -(حرف ها گفتیم با پنجره فولاد رضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
امیر فرخنده
101
--2
7 یا ثامن الحجج -(ای آنکه بر بی پناهان همواره پشت وپناهی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
139
+1
8 مدح امام رضا -(هوا هوای بهشت است در حریم شما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
وحید زحمتکش شهری
66
+1
9 مدح امام رضا علیه السلام -( ولیعهد ایران نه، شاهی همیشه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
حسین رئوفی
74
10 سرود امام رضا علیه السلام -(هوای بارون دارم هوای حرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مهدی نظری
74
+1
11 شعر در مدح امام رضا علیه السلام -(ادخلوها بسلامٍ آمنین... در باز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
محمد حسین ملکیان
63
12 دوبیتی امام رضا (ع) -(خواب دیدم مشهدم “زائر” شدم ،زانو زدم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
رامین برومند
96
13 ترکیب بند درد و دل با امام رضا علیه السلام -(وقتى پرنده در قفس هم بال و پر دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
آرمان صائمی
41
14 شعر در مدح آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام -(میان صحن های تو ز فکر این و آن فارغ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
احمد ایرانی نسب
46
15 به بهانه‌ی میلاد حضرت رضا(ع) -(آهوی دشت ختن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
64
+1
16 شعر مدح امام رضا (ع) -(ای مطرب مهتاب رو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
امیر عظیمی
94
17 یا امام رضا علیه السلام -(پیرمرد از تمام خاطره هاش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
حمیدرضا محسنات
64
18 شعر مدح امام رضا (ع) -(آيه ها را يكى يكى خواندم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
آرمان صائمی
79
19 شعر مدح حضرت رضا (ع) -(شعری برای عرض ارادت نداشتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
محمد شفیعی فر
74
20 شور حضرت امام رضا علیه السلام -( پدر و مادر و جسم و جان بفدای حضرت سلطان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
میثم مومنی نژاد
45
21 شور مناجاتی امام رضا علیه السلام -(من باشم گدای تو ، مست و مبتلای تو ، خیلی خوبه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
حسین رحمانی
63
22 غزل مناجات (یاامام رضا علیه السلام) -(سائل شدن پیش شما خیلی می ارزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
حسین رحمانی
51
23 شور امام رضا علیه السلام -( میون دلم یه آهو دارم، همیشه بیقرار طوسه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
میلاد حسنی
47
24 مدح امام رضا (ع) -(رخصت گرفت باد‌صبا از امام ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
امیر عظیمی
53
25 مدح امام رضا -(خوشا بحال هر آنکس که زائرت شده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
وحید زحمتکش شهری
83
+1
26 متن و شعر درد دل با امام رضا (ع) -(حرفِ من حرف دلای بی کَسه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
حسن لطفی
59
+1
27 متن شعر مدح امام رضا (ع) -(حس می کنم خود را همیشه در هوایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هادی قاسمی
73
+1
28 شعری در مدح امام رئوف حضرت رضا علیه السلام -(سلامی می فرستم بانسیمی تاخراسانت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مهدی نظری
81
29 میلاد امام رضا ع -(السلام ای حجت حق پادشاهِ دین رضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
62
30 امام رضا علیه السلام -(کاش می شد که در بندِ تو باشم آقا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
102
31 یا امام رضا (ع) -(جمعی به جهان واله وشیدا داری ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
163
+3
32 امام رضا علیه السلام -(لعنت به هر آن که هتک حرمت کرده، بر ساحتِ خورشید جسارت کرده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
100
33 حرم امام رضا(ع) مشرف شوید -(در کنار حرمت نور خدا میبینم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مرتضی محمودپور
84
34 شعری تقدیم به امام مهربانی ها -(قلم بر می داری هوایی میشم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
محسن ناصحی
94
+1
35 مدح امام رضا -(حضرت سلطان سلامُن علیک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
وحید زحمتکش شهری
103
+1
36 مدح امام رضا -( آقا سلام عرض ادب عرض احترام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
وحید زحمتکش شهری
95
+2
37 غزل برای امام هشتم -( آواز خوان و با لب خندان بياوريد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مهدی مردانی
50
38 شعری برای حرم امام رضا (ع) -(در این حرم چشمی که شد تر را نمی بندند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
مهدی مردانی
62
39 امام رضا علیه السلام -(وقتی گره در کار شد گفتم علی موسی الرضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
میثم مومنی نژاد
164
+3
40 یا امام رضا (ع) -(وقتی میام به مشهدت دلم صفا میگیره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
138
41 شعر مدح امام رضا(ع) -(بهشتِ نقشه‌ی جغرافیاست ، مشهد تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
رضا قاسمی
162
42 یا امام رضا -(با آب وگلم مهر رضا گشته عجین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
254
43 متن شعر امام رضا (ع) -( السًلام ای حجتِ حق‌ پادشاهِ دین رضا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
413
44 متن شعر امام رضا (ع) -( ایران گلستان گشته از یمنِ حضورت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
هستی محرابی
372
45 جانم رضا -( ای هشتمین ماه ولا هستم به عشقت مبتلا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
اسماعیل تقوایی
459
+2
46 امام رضا (ع) -( دَر زدن دشوار باشد بر گدا اما هنوز ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
جواد کلهر
299
47 امام رضا(ع) -( اگر طریق من از تو مسیر ناصافی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
جواد کلهر
254
48 الامام الرئوف -( سلطان سریرارتضایی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
جواد کلهر
243
49 مدح و مناجات با امام رضا (ع) -( خوشبحال هرکسی که دل به حضرت میدهد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
علیرضا خاکساری
510
50 مدح و مناجات با امام رضا (ع) -( هر روز هفته با نگاهت عالمی دارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام رضا (ع)
علیرضا خاکساری
507
+1