مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر امام رضا(ع) -(ای که سر از فضل و کرَم بی انتهایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
10
2 شعر امام رضا(ع) -(کاشکی همچون کبوترمیزدم پردرهوایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
داود تیموری
12
3 شعر امام رضا(ع) -(آنکه در خاک خراسان رتبتش والاستی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمدرضا شمس
3
4 شعر امام رضا(ع) -(به غمزه ای بنما مست،هوشیاران را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا بیگی
14
5 مدح امام رضا -(سلامم از دل و جان بر تو جان جانانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا آهی
21
6 شعر امام رضا(ع) -(گر چه باری نمی‌برم با خود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حسین صیامی
14
7 شعر زیارت مخصوص امام رضا(ع) -(سخت است پیش پای پسر، دست و پا مزن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا باقریان
17
8 شعر مدح امام رضا(ع) -(وصل کن این فراق را از دور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
12
9 شعر مدح امام رضا(ع) -(تنها قبیله‌ای که به عالم زبازدند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
علی اشتری
6
10 شعر مدح امام رضا(ع) -(خوشا مشهد وَ شاه بی مثالش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سید حسین میر عمادی
10
11 شعر رباعی و دوبیتی امام رضا(ع) -(دل گشته مقیم حرمِ شاه خراسان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن زعفرانیه
6
12 شعر مدح امام رضا(ع) -(بس که موج عاشق اینجا تلاطم می کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
ناصر شهریاری
4
13 شعر مدح امام رضا(ع) -(خاک پای زایر شاه خراسان میشوم) -(دوست دارم فقط «رضا» را من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مظاهر کثیری نژاد
16
14 شعر مدح امام رضا(ع) -(خاک پای زایر شاه خراسان میشوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا باقریان
6
15 شعر امام رضا(ع) -(چه قدر خوبه وقتى مى يام توحرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
علی زمانیان
16
16 شعر امام رضا(ع) -(خوب ها را جمع کردی دور خود در مشهدت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
32
17 شعر رباعی و دوبیتی امام رضا(ع) -(دستی که خورده بر حرمت بال میشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
سید حسین میر عمادی
21
18 شعر امام رضا(ع) -(شعر خوب است که در محضر سلطان باشد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مجتبی حاذق
13
19 شعر زیارت مخصوص امام رضا(ع) -(ما فقیران حسینیم و گرفتار رضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد حسین رحیمیان
43
20 شعر مدح امام رضا(ع) -(ذهنم پر است چون حرمت از مثال‌ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
احمد بابایی
12
21 شعر مدح امام رضا(ع) -(از تناقض‌های عادت گشته سرشاریم ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
احمد بابایی
9
22 شعر مدح امام رضا(ع) -(بعضی وقتا بدجوری دلم هواتو میکنه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
داود خلیلی کاوه
7
23 شعر مدح امام رضا(ع) -(ضامن آهو پناهم میدهی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
ابراهیم لالی
16
24 شعر مدح امام رضا(ع) -(به دست لطف تو روزی کم فراوان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مجتبی خرسندی
9
25 شعر مدح امام رضا(ع) -(به دست لطف تو روزی کم فراوان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
وحید قاسمی
9
26 شعر مدح امام رضا(ع) -(اشکی چکید و چشم همه را بهار کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد مبشری
7
27 شعر مدح امام رضا(ع) -(بگذار حرفم را بگويم پيش از هرچه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
علی زمانیان
8
28 شعر رباعی و دوبیتی امام رضا(ع) -(هرچه بركت به اين زمين واصل شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد هادی افخمی
10
29 شعر مدح امام رضا(ع) -(اختیار دلم بود دستش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
علیرضا خاکساری
13
30 شعر مدح امام رضا(ع) -(حرم لبریز زائرها مسافرها مجاورها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
علی زمانیان
9
31 زبانحال امام رضا (ع) -(بی همدم و بی یار و هوادارم الهی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد هدایتی
16
32 شعر امام رضا(ع) -(به سر هوای نجف سینه ام خراسانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر علوی
32
33 شعر مرثیه امام رضا(ع) -(وآز مُویُم در مِزِنُم صابخانه مهمون نِمِخِی؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
یاسر رحمانی
19
34 به خاک پای سلطان ایران زمین -(_من_ نامه ی رسیده به سلطان هشتم است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس جواهری رفیع
21
35 به خاک پای حضرت سلطان (ع) -(چنان که میبرد عطش،ز طفل تشنه تاب را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس جواهری رفیع
22
36 متن شعر امام رضا (ع) -(شروع شد غزل من به اختیار شما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
عباس جواهری رفیع
18
37 شعر زبانحال امام رضا(ع) -( غریب و بی وطنم من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مجتبی صمدی شهاب
31
38 شعر واحد مدح امام رضا(ع) -(براي تو رو لبم سلامه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مجتبی صمدی شهاب
30
39 شعر امام علی بن موسی الرضا(ع) -(ای عبدِ خدا رو مدد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عباسی
47
40 شعر واحد امام رضا(ع) -(السّلام ای هشتمین مِهر ولایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عباسی
46
41 شعر شور ساده امام رضا(ع) -(من کیَم خاک کوی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عباسی
43
42 شعر نوحه امام رضا(ع) -(شَهِ مُلکِ قضا،عزیز مرتضی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عباسی
36
43 شعر زمینه امام رضا(ع) -(اَلسّلام ای خوبِ خوبان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
امیر عباسی
54
44 نذر رأفت بیکران حضرت امام رضا علیه السلام -(طلبیدی و به پابوس رسیدم با اشک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مرضیه عاطفی
52
45 روضه و ذکرِ توسل مخصوصِ امام الرئوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام با نوای استاد حاج منصور ارضی -(زلف هستم ، در هوایِ تو پریشان میشوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
62
46 غزل امام جواد علیه السلام -(با آن سَخاوَت و کَرَم و مِهرَبانی ات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
30
47 غزل امام رضا علیه السلام -(به طَوافِ حَرَمت خَلقِ خُدا می آیند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
53
48 غزل امام رضا علیه السلام -(مَنَم گُنَهکار، امام رضا جان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
39
49 غزل امام رضا علیه السلام -(باز آتَش به دِلِ زَخمیِ دَریا افتاد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
35
50 زیارت مخصوص امام رضا (ع) -(همان‌قَدَرکه‌ ز اهل زمانه مایوسم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد قاسمی
49
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد