مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام رضا علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یاامام رضا علیه السلام -(با وجودي كه شدم در امتحان رد دائمأ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
50
+2
2 یاامام رضا علیه السلام -(آستان بوسي اين ميخانه ميخواهم هنوز) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
56
+2
3 ترکیب بند امام رضا علیه السلام -(هوای وَصل به سَر دارم و رسیدن ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
48
4 ترکیب بندامام رضا علیه السلام -(هَركس دهان به مدحِ شُما باز می كند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
42
5 یا علی بن موسی الرضا (ع)_علی بن موسی رضا جان من اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
105
+2
6 شعر مثنوی امام رضا(ع) -(دست خالی بیاد و خالی بره ؟ نه نمیشه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
57
7 امام رضا علیه السلام -(تا که هستم معتکف در هر رواق شاه طوس ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد آقایی
37
8 بوسه بر پنجره فولاد -(پرچمت دست تكان داد به هم ريخت مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
61
--1
9 قطره اشكي -(با گدا سلطان ما دمخورتر از اين حرف هاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
46
10 ديدار ضريح -(با صد قسم و آيه و با زور خلاصه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
126
+1
11 یا رضا -(من باده نوشی ام را هرگز نکردم انکار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
33
12 یاامام رضا علیه السلام -(بی کلید و با توکل هر که در زد باز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
41
13 حرف خصوصی -(من آمدم اینجا به قصد خاکبوسی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
52
14 خادم صحن -(بوسه ميزد جاروئي در دست خادم صحن را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
55
15 یاامام رضا علیه السلام -(پل میزنم از گوشه ی منزل به گنبد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
35
16 سلطان خراسان -(گر چه هم بي سروپا هستم و هم بد خيلي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
50
17 گوشه ي چشم -(سرا پا گوش هستم تا كني صادر تو فرمان را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
39
18 یاامام رضا علیه السلام -(رقص پرچم كرد طوفان آبروي باد برد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
37
19 گداي زئران -(قسمتم شد تا گداي ضامن آهو شوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
60
20 یاامام رضا علیه السلام -(مجنونم اما در من استعداد بگذار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
49
21 ضامن آهو -(دلم گرفته رضا جان به صحن و ایوانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
54
22 یا رضا -(سیدی با صد امیدی برتو مهمان آمدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مقصود ایران منش
38
23 پنجره فولاد -(از شدت شوق عاشق ديوانه جان داد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
89
24 شب فراق -(شعرم به سمت یار مجدد کشیده شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
42
25 یاامام رضا علیه السلام -(آنکه قلب هر کسی را خود به یک سو بسته است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
46
26 یا امام رضا (ع) -(رزاقی و دادی همیشه نان گدا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
43
27 امام رضا ع -(حضرت باران تو به جانم ببار، باغِ دلم بوی خزان می دهد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
86
28 السلطان امام رضا -(التماس چشمام اینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
75
+1
29 غریبانه -(باز آتش به دلِ زخمیِ دریا افتاد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
رضا رسول زاده
67
30 یا ضامن آهو -(چشم تو نوازشگر و مهرافروز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
68
31 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام رضا علیه‌السلام -(خواهی که تو را عشق به منزل ببرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
64
32 رباعی توسل به امام رضا علیه‌السلام -(حسنت، به هزار جلوه آراسته است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
111
33 قصیده توسل به امام رضا علیه‌السلام -(قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
84
34 گنبد طلا -(حرمت امن تر از باغ بهشته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
69
35 رباعی زیارت امام رضا علیه‌السلام -(از جوش مَلَک در این حرم هنگامه‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
62
36 پنجره فولاد -(شبی با چشم بارانی خدایا یا خدا کردم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
58
37 کبوتر بچه در صحن رضا -(نگاهی از سر عشقم به صاحبخانه می کردم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
68
38 دخیل امام رضا -(من زمستان زده ام حال غريبي دارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
زهرا رضازاده
98
+1
39 رباعی مرثیه امام رضا علیه‌السلام -(یک لحظه به فکر هستی خویش نبود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
42
40 امام رضا ع -(امشب دلم نقاره میخواد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
75
41 امام رضا علیه السلام -(در گریه خریدار تبسم شدم از عمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محسن صرامی
55
42 یا ضامن آهو -(او آنکه نیست جز به رضای خدا رضا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
حامد تجری
77
43 و الصُّبحِ اِذا تَنَفّسَ -(ای حضرت خورشید بلاگردانت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
60
44 پنجره فولاد -(دل را نظر لطف تو بی‌تاب کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
81
45 راه بهشت -(هر کس که شود پاک سرشت از این‌جاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
75
+1
46 مشگل گشا -(به کارم گیر افتاده خودت مشگل گشایی کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
محمد میلانی
115
+4
47 نور علی نور -(مشهد حرم مطهر سلطان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل شبرنگ
70
48 نذر رأفتِ بیکران -(چشم هایم خیره شد بر قابِ سقّاخانه ات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
مرضیه عاطفی
76
49 امام رضا ع -(تا که یک جرعه ز مِهرت دلم آسان بچشد، یک نگاهِ تو مرا سمتِ خراسان بکشد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی محرابی
142
50 یاعلی بن موسی الرضا(ع)_بر قلوب شیعیان فرمانروایی می کنی اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
اسماعیل تقوایی
116