مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های طفلان مسلم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دو دُرِّ یتیم -(دو گنبد کوچک، دو حرم را دیدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد محمد جواد غفورزاده
109
+1
2 طفلان حضرت مسلم -(یک شب از سال است ما دلداده ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
سید پوریا هاشمی
349
3 #عبدالله_بن_مسلم_بن_عقيل اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
2
4 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( ‌ اگر چه‌ قسمت‌ ما جز بلا نیست‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
جواد حیدری
1524
+3
5 طفلان مسلم بن عقیل(ع)-بحر طویل -( دارم از جور فلک شکوه ی بسیار و دل زار و دو چشمان گهربار، ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
1202
+1
6 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( تو ای‌ مروج‌ ظلمت‌ ز ظلم‌ پروا كن‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
محمود ژولیده
958
7 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( پس از شهادت مسلم گل ریاض عقیل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
1217
8 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( این دو کودک که جدا گشته ز پیکر سرشان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
1443
9 طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( ما دو ماهیم که خورشید بود اختر ما ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
استاد حاج غلامرضا سازگار
1182
10 حضرت سکینه بنت الحسین(ع) -( امشبم را سحر نمی آید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
علی سپهری
956
11 واحد4 زمینه-مداحی طفلان حضرت زینب باصدای حاج محمدرضاطاهری -( اذن ورود مابه حسینیه ی عزا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
2552
+2
12 متن اشعالر شهادت طفلان حضرت مسلم(ع) از محمد بیابانی -( می نویسم در ابتدا مسلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
محمد بیابانی
41
13 نوحه دو طفلان حضرت مسلم(ع) -( جان تو بر لبت رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
رضا باقریان
41
14 نوحه طفلان مسلم (ع) -( که دیده به اشک میهمان بخندند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
سید محسن حسینی
67
15 نوحه طفلان حضرت مسلم (ع) -( من که تاب غم تو رو ندارم من برایت حسین جان بیقرارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
عابدین کاظمی
46
16 شعر طفلان مسلم بن عقیل(ع) -( یتیمیم‌ و به‌ ما سیلی‌ روا نیست‌ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
جواد حیدری
3275
+8
17 اشعار شهادت طفلان حضرت مسلم(ع),( بابا کبوتر بود و غصه ميخورد)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3658
+7
18 اشعار شهادت طفلان مسلم،(ز آتش عشق خا سوخته بالو پر ما) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3959
+3
19 اشعار شهادت طفلان مسلم(ع)،(شهادت در سنين نوجوانى عالمى دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
3708
+8
20 اشعار شهادت طفلان مسلم،(شکفته بر این نهر دو یاس کوچک) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
7414
+10
21 اشعار شهادت طفلان مسلم(ع)،(ندارد عاشقى عشق فراوانى كه ما داريم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
2975
+2
22 طفلان مسلم به همراه دانلود سبک اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
طفلان مسلم
6895
+2