مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت رقیه (س)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سبک سرود تولده حضرت رُقیه خاتون سلام الله علیه -(صدا صداي پاي مَجنونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس شعرباف
40
+1
2 سبک شور ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(اومده دخترِ دُردونه ي حضرت ارباب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس شعرباف
39
3 میلاد حضرت رقیه(س)-مدح با نوای ذاکر اهل بیت (س)حاج حسین سیب سرخی -(حیدر نسب و فاطمه سیماست رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی مقیمی
84
4 نذر وجود مبارک نازدانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام -(خبری آمده که، سوگلی شاه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
83
5 السلام علیک یا بنت الحسین یا رقیه -(تو را با اشک و احساس آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
76
6 یا بنت الحسین یا رقیه(س) -(تو روحِ اشک و احساسی...رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
82
7 سبک 3 ـ سرود / تک ـ نور -(نورِ چشمِ حضرتِ پیمبره رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
119
+1
8 مربع ترکیب بند حضرت رقیه سلام الله علیها -(عمریست روز و شب پِیِ این دودمانیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
145
9 به مناسبت ایام ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(با فقیران زمین باز خدا راه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
118
10 متن شعر ولادت حضرت رقیه(س) -(نور حق جلوه گر شد در مدینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
135
11 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
221
12 میلاد دردانه‌ی اباعبدالله(ع) حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
155
13 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
166
+1
14 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
157
15 سبک 1 ـ سرود / شور ـ مَقدم -(کار تمومِ عاشقا ديوونگي و شور و شين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
171
+4
16 مسمط میلاد حضرت رقیه خاتون(س) -(آمد کسی که حاجت دل را روا کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
233
+1
17 مثنوی ویژه ولادت حضرت رقیه(س) -(سلام حق به عفتت رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
172
+1
18 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(گرچه هر نکته مکانی و سخن را جایی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
164
19 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(شهر مدینه شده صاحب دیوان عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
122
20 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(صد غنچه به دامان حسین آوردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
158
21 دوبیتی ولادت بنت الحسین حضرت رقیه(س) -(شبِ لیلی و شوقِ مجنون است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
106
22 دوبیتی ولادت حضرت رقیه خاتون(س) -(خانه گلشن شده از ذکر مناجات حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
103
23 بحر مرکب حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای اشک تو کوبنده تر از خطبه ی زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مسعود یوسف پور
197
24 سرود حضرت رقيه سلام الله عليها -(اومده از جنت انگاري مهتاب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
154
25 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای زهرای کوچک تولّدِت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
303
26 متن شعر و ولادت حضرت رقیه (س) -(رسیده است به دل های مرده جان بدهد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن کردی
247
27 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(خورشید جهان تابی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
210
28 متن شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(نبودِ حضرت رقیه بحث علمی است و منطقی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی رحیمی زمستان
229
29 یا رقیه س -(آنجا که شور عشق نباشد کمال نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
سید پوریا هاشمی
266
30 متن دوبیتی ولادت حضرت رقیه -(این طفل سرور قلب ثارالله است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
149
31 دوبیتی ولادت حضرت رقیه -(خورشید ز پشت ابر بیرون آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
132
32 حضرت رقیه سلام الله علیها -(شور و شعف عشق به مهتاب مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
247
33 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو را مانند زهرا آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
396
+1
34 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیه -(این قلب لبالب از غم و محتاجم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
187
35 سبک شور حضرت رقیه سلام الله علیها : -(هر اهل دلی یافته راهی به رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مجتبی خرسندی
415
+3
36 سرود میلاد حضرت رقیه سلام الله علیها به سبک بازدوباره -(یارقیه نازنین دخترارباب دوعالم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
187
--1
37 مدح و مرثیه السلام علیکِ یارقیه بنت الحسین -(سورة کوثرِ امام حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
175
+1
38 ینت الحسین -(برای ناز یک نگاهت همه می میرن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
166
+2
39 {سرود میلاد_ناز قدوم عمه جانم} -(تو آسمون نوشته مهتاب اومده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا آهی
303
+2
40 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ساقیا پر کن به ساغر باده را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
159
41 سرودمیلاد رقیه خاتون (آمده دنیا،گوهر یکتا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
اسماعیل تقوایی
233
42 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س)(سبک افتخاری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
306
+2
43 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(شبیه زهرا ، خاتون دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
261
+2
44 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(زهرا شمایل ، جانم رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
295
45 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(یارقیه ای عشقم ای دینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
258
+1
46 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها: -( داره می باره از آسمونا نم نم بارون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
168
47 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای دختر امام شهیدان خوش آمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
ولی الله کلامی زنجانی
203
48 میلادیه باب الحوائج حضرت رقیه سلام الله علیها -(باز امشب حال ،حالی دیگر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
170
49 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای گل خیرالنسا عیدت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد علی مصیبی
156
50 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(مژده ای اهل ولاجوشش به کوثر آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج داود بیدق داری
149
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد