مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت رقیه (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد حضرت رقیه(س)-مدح با نوای ذاکر اهل بیت (س)حاج حسین سیب سرخی -(حیدر نسب و فاطمه سیماست رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی مقیمی
32
2 نذر وجود مبارک نازدانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام -(خبری آمده که، سوگلی شاه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
53
3 السلام علیک یا بنت الحسین یا رقیه -(تو را با اشک و احساس آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
45
4 یا بنت الحسین یا رقیه(س) -(تو روحِ اشک و احساسی...رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
40
5 سبک 3 ـ سرود / تک ـ نور -(نورِ چشمِ حضرتِ پیمبره رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
80
+1
6 مربع ترکیب بند حضرت رقیه سلام الله علیها -(عمریست روز و شب پِیِ این دودمانیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
70
7 به مناسبت ایام ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(با فقیران زمین باز خدا راه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
68
8 متن شعر ولادت حضرت رقیه(س) -(نور حق جلوه گر شد در مدینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
92
9 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
173
10 میلاد دردانه‌ی اباعبدالله(ع) حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
113
11 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
122
+1
12 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
117
13 سبک 1 ـ سرود / شور ـ مَقدم -(کار تمومِ عاشقا ديوونگي و شور و شين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
125
+4
14 مسمط میلاد حضرت رقیه خاتون(س) -(آمد کسی که حاجت دل را روا کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
184
+1
15 مثنوی ویژه ولادت حضرت رقیه(س) -(سلام حق به عفتت رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
117
+1
16 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(گرچه هر نکته مکانی و سخن را جایی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
127
17 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(شهر مدینه شده صاحب دیوان عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
91
18 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(صد غنچه به دامان حسین آوردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
120
19 دوبیتی ولادت بنت الحسین حضرت رقیه(س) -(شبِ لیلی و شوقِ مجنون است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
80
20 دوبیتی ولادت حضرت رقیه خاتون(س) -(خانه گلشن شده از ذکر مناجات حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
70
21 بحر مرکب حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای اشک تو کوبنده تر از خطبه ی زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مسعود یوسف پور
94
22 سرود حضرت رقيه سلام الله عليها -(اومده از جنت انگاري مهتاب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
119
23 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای زهرای کوچک تولّدِت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
240
24 متن شعر و ولادت حضرت رقیه (س) -(رسیده است به دل های مرده جان بدهد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن کردی
189
25 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(خورشید جهان تابی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
162
26 متن شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(نبودِ حضرت رقیه بحث علمی است و منطقی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی رحیمی زمستان
154
27 یا رقیه س -(آنجا که شور عشق نباشد کمال نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
سید پوریا هاشمی
193
28 متن دوبیتی ولادت حضرت رقیه -(این طفل سرور قلب ثارالله است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
114
29 دوبیتی ولادت حضرت رقیه -(خورشید ز پشت ابر بیرون آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
90
30 حضرت رقیه سلام الله علیها -(شور و شعف عشق به مهتاب مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
161
31 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو را مانند زهرا آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
272
+1
32 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیه -(این قلب لبالب از غم و محتاجم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
119
33 سبک شور حضرت رقیه سلام الله علیها : -(هر اهل دلی یافته راهی به رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مجتبی خرسندی
260
+3
34 سرود میلاد حضرت رقیه سلام الله علیها به سبک بازدوباره -(یارقیه نازنین دخترارباب دوعالم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
142
--1
35 مدح و مرثیه السلام علیکِ یارقیه بنت الحسین -(سورة کوثرِ امام حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
128
36 ینت الحسین -(برای ناز یک نگاهت همه می میرن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
118
+2
37 {سرود میلاد_ناز قدوم عمه جانم} -(تو آسمون نوشته مهتاب اومده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا آهی
234
+2
38 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ساقیا پر کن به ساغر باده را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
113
39 سرودمیلاد رقیه خاتون (آمده دنیا،گوهر یکتا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
اسماعیل تقوایی
184
40 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س)(سبک افتخاری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
263
+2
41 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(شبیه زهرا ، خاتون دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
210
+2
42 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(زهرا شمایل ، جانم رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
230
43 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(یارقیه ای عشقم ای دینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
200
+1
44 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها: -( داره می باره از آسمونا نم نم بارون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
126
45 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای دختر امام شهیدان خوش آمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
ولی الله کلامی زنجانی
166
46 میلادیه باب الحوائج حضرت رقیه سلام الله علیها -(باز امشب حال ،حالی دیگر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
127
47 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای گل خیرالنسا عیدت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد علی مصیبی
124
48 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(مژده ای اهل ولاجوشش به کوثر آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج داود بیدق داری
121
49 میلاد حضرت رقیه دردانه‌ی اباعبدالله(دختر حضرت خورشید چقدر زیبایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
105
50 (شور_میلاد_رقیه_خاتون) -(ای جانم رقیه، بی بی جانم رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا آهی
131
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد