مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های راه شام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 راه شام زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها -( من ناقه دن دوشدوم دایان گئتمه ای عمه ) اشعار ترکی
راه شام
محمد حسن تابع دین
351
2 زبانحال جناب سکینه بسر جناب علی اکبر در راه شام -( ایشیق گوندوز دونوب شامین یولوندا چون شب تاره ) اشعار ترکی
راه شام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
259
3 زبانحال حضرت سکینه (س) در راه شام -( تأثیر ائدر از بسکه فراقون دله قارداش ) اشعار ترکی
راه شام
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
258
4 راه شام - فارسی و ترکی -( من بداغ کشتگان غرق تبم در راه شام - عمه مه دی قهرمان انقلاب کربلا ) اشعار ترکی
راه شام
حاج اصغر فرشچی
514
5 راه شام زبانحال حضرت رقیه (س -( نیزه باشینده آماندور منی دیندیر یارالی ) اشعار ترکی
راه شام
یوسف معزی
369
6 راه شام -( گئتمه دایان ساربان ) اشعار ترکی
راه شام
حاج روح الله رمضانی
381
+2
7 راه شام زبانحال حضرت رقیه (س) -( من یاتمشیدیم قافله کوچ ایتدی الهی ) اشعار ترکی
راه شام
حاج قدیر انور
383
8 زبانحال حضرت سکینه(س)در راه شام -( نه گجه وار نه گونوز استراحتیم قارداش ) اشعار ترکی
راه شام
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
339
--1
9 راه شام -( ای صبا صحراده قالدیم کوچ ایدوبدور قافله ) اشعار ترکی
راه شام
حاج اصغر فرشچی
297
10 راه شام زبانحال حضرت رقیه -( منی ناقه دن یخوبدور یره ساربانیم عمّه ) اشعار ترکی
راه شام
سعدی زمان سیدرضا حسینی
371
11 راه شام - زبانحال حضرت زینب -( او گوزل گوزیله بیر باخ بیزه گاه گاه قارداش ) اشعار ترکی
راه شام
صادق تائب
326
12 راه شام زبانحال حضرت لیلا سلام الله علیها -( قانون آخدوقجا یوزه زلف مطرّادن اوغول ) اشعار ترکی
راه شام
343