مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 رنگين كمان درد -(امشب فضای دل ملال انگيزباشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
48
2 نوحه و زمزمه ی بعد ازشهادت حضرت زهرا (س) -( من مانده ام با یک سینه ماتم، دراین زمانه بردند جسم زهرای من را شانه به شانه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
60
3 مرثیه بعد از شهادت حضرت زهرا ( س) آثار فریاد -(نور دلم رفتی چشمم تار مانده هرشب علی برتربتت بیدار مانده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
51
4 رده ی نیلی -( ای امید جان علی ،ای یاس نیلوفرشده با یک نگه با من بگو، کوغنچه ی پرپرشده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
30
5 مرثیه قبل زشهادت چه کند؟ -(باغبان بر دلش آوار بیفتد چه کند؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
28
6 مرثیه قبل ازشهادت حمله به بیت ولایت -(یکباره آسمان در، جوش و خروش آمد با نالۀ ملائک، بانگ سروش آمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
39
7 غزل فاطمی گریه ی حماسی -(نام توتا به زبان همگان می آید به مشام همه عطری زجنان می آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
8 غزل مرثیه قبل ازشهادت شمع سوزان -(وقتی رسیدم پشت در افتاده بودی تنها نبودی با پسر افتاده بودی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
26
9 غزل مرثیه قبل از شهادت اتش غم -(مرو که بی توغریبم،غریب این وطنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
17
10 غزل فاطمی بزم محبّت -( بهشت اُنس ما ازگلشن جنّت نمی ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
21
11 ‌غزل فاطمی فیض عام -(مگذران بی گریه برزهرا توصبح وشام را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
12 غزل مرثیه بعداز شهادت سیرالی الله -(گر فلک را زغم خویشتن آگاه کنم آسمان را چو شب تا رپر از آه کنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
13 غزل مرثیه بعدازشهادت موج غم ها -(نمی خواهم زخاک تیره بردارم سر خود را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
35
14 غزل مرثیه بعداز شهادت هجده بهار -( ای که سوز ناله ات خون در دل افلاک کرد سینه ی خورشید را آه تو آتشناک کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
26
15 بیت الحزان -(ای زمین این روح وریحان علی است این تمام هستی وجان علی است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
18
16 حضرت زهرا(س)-بعد از شهادت همیشه بهار -(قرار جان که مرا بی قرار خود کردی نشانده ای به غم وسوگوار خود کردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
9
17 حضرت زهرا(س)-بعد از شهادت کتاب غم -(شب است و بر دلم آتش دوباره افتاده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
16
18 مرثیه شب شهادت حضرت زهرا (س) نماز اخر -(آهستـه می بنـدم دوچشمان ترم را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
35
19 نوحه روز شهادت حضرت زهرا ( س) مگو حلالم کن -(شکسته بال من ، سفرمکن زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
32
20 السلام علیک یا مظلومه الشهیده نوحه شب شهادت حضرت زهرا( س ) -(نور دیده ای نور دیده زدیده ام مرو مرو مرو مرو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
27
21 انسیة الحورا -( بیمار من گرچه به رنگ ماهتابی هم زهره ی الزهرائی وهم آفتابی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
22 السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) سندغربت -( ای گل یاسین گل باغ عفاف) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
26
23 السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) سندغربت -( ای گل یاسین گل باغ عفاف) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
29
24 غزل مرثیه فاطمی هم نفس -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
36
25 مرثیه قبل ازشهادت -(مادر بگوکه با غم بازو چه می کنی ؟ شب تا سحر زسوزش پهلو چه می کنی ؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
25
26 مرثیه قبل ازشهادت فرصت عمر -( برخیز وباز پیش نگاهم قدم بزن غم را زلوح سبز نگاهت قلم بزن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
31
27 مرثیه قبل ازشهادت -(ای کشتی شکسته که پهلو گرفته ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
28 مرثیه قبل ازشهادت جان جهان -( باغ را آتش زدند وباغبان را می برند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
27
29 مرثیه قبل ازشهادت شکسته بال -(بیمار من چرا فسرده حالت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
25
30 دلم به یاد مدینه بهانه می گیرد -(شرار آه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
37
31 غزل مرثیه فاطمی -(ای كه انسيّه ای ومهرمُجسّم داری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
32 سوخته جان -(تمام عمر زداغت گریستم زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
37
33 مرثیه فاطمی کوه مصیبات -(آتش افتاده به جان همه اما چه شده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
43
34 یاور -(می گفت علی که یاورم را کشتند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
38
35 آفتاب گمشده -(ماقطره ایم وجزشما دریا نداریم درموج غم جز ذکریا زهرا نداریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
22
36 فاطمیه -(فصل غم است ای دل غمدیده گریه کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
37 رباعیات زهرایی -(آن شب که شب غسل تن زهرا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
23
38 رنجها و فريادهاى فاطمه سلام الله عليها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
5
39 حدیث ولایت علی (ع) با گریز به روضه حضرت زهرا(س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
67
40 (وضوی خاک) -(معرفی کتاب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا امانی مجد
71
41 شعر ترکی ، برای حضرت زهرا (س) -(ملجاء دنیای رجا فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا امانی مجد
122
42 حضرت زهرا (س) -(کمی ز آینه رفع ملال کن بانو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا امانی مجد
97
+1
43 نوحه حضرت زهرا (س) -(به رویِ چشمانِ فرشتگان خاکَت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
92
+2
44 زمینه حضرت زهرا (س) -( شد نوحه‌ گرِ تو،چشمِ تَرِ حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
امیر عباسی
73
45 شهادت حضرت زهرا(س) -(اثری کاش که برآه دل ما بخشند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
51
46 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(جبریل برده فیض زگفت وشنودتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
49
47 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
51
48 شهادت حضرت زهرا(س) -(آن شب که شب غسل تن زهرا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
43
49 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(ماقطره ایم وجزشما دریا نداریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
64
50 مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) -(آتش افتاده به جان همه اما چه شده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
51