مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شهادت حضرت زهرا(س) -(اثری کاش که برآه دل ما بخشند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
17
2 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(جبریل برده فیض زگفت وشنودتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
3 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
11
4 شهادت حضرت زهرا(س) -(آن شب که شب غسل تن زهرا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
14
5 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(ماقطره ایم وجزشما دریا نداریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
17
6 مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) -(آتش افتاده به جان همه اما چه شده؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
7 مصیبت حضرت زهرا(س) -(لحظه لحظه زچه مادر نفست می گيرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
15
8 شهادت حضرت زهرا(س) -(به صوت حجازی بخوان ای بلال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
11
9 شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(چون من گل غم جوانه دارد ؟هرگز) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
11
10 شهادت حضرت زهرا(س) -(ای گل یاسین گل باغ عفاف) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
12
11 (غزل)می سوزد این فلک همه از سوز آه من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
76
+3
12 (غزل)ای پرستوی علی گو چه شده بال و پرت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
88
+2
13 (غزل)همدم کسی به مثل تو پیدا نمی شود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
69
+2
14 (غزل)از حال زار تو شدم آشفته تر مرو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
71
+2
15 (مثنوی)چشم گشا یاور بیمار من اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
81
+2
16 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(جای آتش، شمع گر سوسو بگیرد بهتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی
67
+1
17 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(ببار ، اشک ، به رنگ سیاهِ پرچم ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
61
18 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(حزنی عجیب شادی ما را خراب کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مجتبی قاسمی
56
19 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(شبیه باد وقتی یاس پرپر را نمی فهمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محسن ناصحی
53
+1
20 حضرت زهرا(س)شهادت -(رفتی و پناه عالمیْنت میسوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه عاطفی
51
21 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(غم می‌وزید شادیِ ما مختصر کُنَد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
51
22 حضرت زهرا(س)شهادت -(نسيم آرامتر خوابيده بانو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
54
23 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(جانان علیست...فاطمه...یک امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مجتبی شجاع
43
24 حضرت زهرا(س)شهادت -(کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اعظم سعادتمند
48
25 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(منم یهودیِ این شهر ، شهرِ بی دردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
49
26 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(تو حیدری به تو چشمان تر نمی آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین ایزدی
49
27 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(هر زمان سختی هر مرحله بی حد می شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
53
28 -(این سوز گریه های غریبانه ی علیست -) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
48
29 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(از هر خیابان رد شدم دیدم نوشته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
49
30 حضرت زهرا(س)شهادت -(اینگونه خورشیدی که پشت ابر می ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
نجمه پور ملکی
44
31 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(یک درِ چوبی که میسوزد میان شعله ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
48
32 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(به علی قسم به علی قسم که ستارهء سحرم بمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
55
33 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(چقدر گرم دعایی برای همسایه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
44
34 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(دل فاطمه است دلبر و دلدار ، فاطمه است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
37
35 حضرت زهرا(س)شهادت -(خیبر شکن و خانه نشستن هیهات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد غفورزاده
47
36 فاطمیه -(گیرم غم و مصیبت مان کم نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
52
37 حضرت زهرا(س)شهادت -(میخواست با یک شعر دفتر را بسوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن اسحاقی
55
38 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(همینکه درد زِ چشمِ تو خواب می‌گیرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
69
39 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(سحر دمیده و سجاده ماهتاب ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد رضا طالبی
52
40 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(ای تا همیشه مطلع الانوار لبخندت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید محمد جواد شرافت
42
41 حضرت زهرا(س)شهادت -(چو آفتاب رخت را غبار ابر گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مهدی حسینی
50
42 حضرت زهرا(س)شهادت -(چرا اين خطوط، اين حروف الفبا شکسته؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی زارعی
55
43 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(گر پهلویم شکست فدای سرت علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین رضایی
52
44 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(خودت را در میان صحنه محشر تصور کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود یوسفی
63
45 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(درس کرامت پیش او حاتم ببیند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه نعیم امینی
52
+1
46 حضرت زهرا -(شانه ی ضرب دیده اش نگذاشت موی اورا دوباره شانه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
85
+1
47 روضه ی حضرت زهرا -(با درد و غصه سوره ی کوثر شروع شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
62
48 شور / لطمه ـ شهادت حضرت زهرا(س) + سبک -( مهدی كه روز و شب می‌گه وای مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
77
49 شور / لطمه ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(می‌گه دو تا چشم ترت مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
45
50 شور / لطمه ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(مادرِ ساداتی فاطمه / قبله‌ی حاجاتی فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
59