مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مرثیه حضرت زهرا -(می سوزد این فلک همه از سوز آه من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
20
+2
2 مرثیه حضرت زهرا -(ای پرستوی علی گو چه شده بال و پرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
18
+2
3 مرثیه حضرت زهرا -(همدم کسی به مثل تو پیدا نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
16
+2
4 مرثیه حضرت زهرا -(از حال زار تو شدم آشفته تر مرو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
17
+2
5 حضرت زهرا مرثیه حضرت زهرا -(چشم گشا یاور بیمار من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود اسدی
14
+2
6 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(جای آتش، شمع گر سوسو بگیرد بهتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی
31
+1
7 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(ببار ، اشک ، به رنگ سیاهِ پرچم ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
36
8 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(حزنی عجیب شادی ما را خراب کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مجتبی قاسمی
27
9 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(شبیه باد وقتی یاس پرپر را نمی فهمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محسن ناصحی
25
10 حضرت زهرا(س)شهادت -(رفتی و پناه عالمیْنت میسوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه عاطفی
23
11 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(غم می‌وزید شادیِ ما مختصر کُنَد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
24
12 حضرت زهرا(س)شهادت -(نسيم آرامتر خوابيده بانو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
29
13 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(جانان علیست...فاطمه...یک امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مجتبی شجاع
23
14 حضرت زهرا(س)شهادت -(کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اعظم سعادتمند
22
15 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(منم یهودیِ این شهر ، شهرِ بی دردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
24
16 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(تو حیدری به تو چشمان تر نمی آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین ایزدی
22
17 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(هر زمان سختی هر مرحله بی حد می شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
34
18 -(این سوز گریه های غریبانه ی علیست -) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
داود رحیمی
19
19 حضرت زهرا(س)طلیعه فاطمیه -(از هر خیابان رد شدم دیدم نوشته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
23
20 حضرت زهرا(س)شهادت -(اینگونه خورشیدی که پشت ابر می ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
نجمه پور ملکی
26
21 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(یک درِ چوبی که میسوزد میان شعله ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
23
22 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(به علی قسم به علی قسم که ستارهء سحرم بمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
32
23 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(چقدر گرم دعایی برای همسایه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
20
24 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(دل فاطمه است دلبر و دلدار ، فاطمه است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی مقیمی
16
25 حضرت زهرا(س)شهادت -(خیبر شکن و خانه نشستن هیهات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد غفورزاده
25
26 فاطمیه -(گیرم غم و مصیبت مان کم نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
29
27 حضرت زهرا(س)شهادت -(میخواست با یک شعر دفتر را بسوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن اسحاقی
28
28 حضرت زهرا(س)شب شهادت -(همینکه درد زِ چشمِ تو خواب می‌گیرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
40
29 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(سحر دمیده و سجاده ماهتاب ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد رضا طالبی
24
30 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(ای تا همیشه مطلع الانوار لبخندت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید محمد جواد شرافت
22
31 حضرت زهرا(س)شهادت -(چو آفتاب رخت را غبار ابر گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید مهدی حسینی
27
32 حضرت زهرا(س)شهادت -(چرا اين خطوط، اين حروف الفبا شکسته؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی زارعی
35
33 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(گر پهلویم شکست فدای سرت علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسین رضایی
35
34 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(خودت را در میان صحنه محشر تصور کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمود یوسفی
38
35 حضرت زهرا(س)مدح و شهادت -(درس کرامت پیش او حاتم ببیند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مرضیه نعیم امینی
36
+1
36 حضرت زهرا -(شانه ی ضرب دیده اش نگذاشت موی اورا دوباره شانه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
57
+1
37 روضه ی حضرت زهرا -(با درد و غصه سوره ی کوثر شروع شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علی اصغر یزدی
33
38 شور / لطمه ـ شهادت حضرت زهرا(س) + سبک -( مهدی كه روز و شب می‌گه وای مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
53
39 شور / لطمه ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(می‌گه دو تا چشم ترت مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
30
40 شور / لطمه ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(مادرِ ساداتی فاطمه / قبله‌ی حاجاتی فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
40
41 شور / بحر طویل ـ شهادت حضرت زهرا(س) + سبک -(خواب می‌دیدم، خواب می‌دیدم كه مادرِ خون جگرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
64
42 ذکر سنتی ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(سبک هرگز یادم نرفته شبِ تارِ كوچه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
32
43 شور سنتی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) -(رفتی از دست حیدر امان از این جدایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
33
44 شور / لطمه ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(بعد عمری جان سپردی نیمه جان مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
34
45 نوحه واحد ـ ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) + سبک -(می آید روزی صاحبم، آن پادشاه غایبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
28
46 شور ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -( با نوای تو یا زهرا ـ می‌رویم بین الحرمین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
32
47 شور ـ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(نیازِ من همینه مادر / یه بار برم مدینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
42
48 ذکر تک شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(عشقِ مولا كُنجِ دیوار پشت درِ تنها نشسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
39
49 ذکر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(زهرا نظر كن بر حالِ زارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
31
50 زبانحال حضرت علی(ع) ـ ذکر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(وقتی چشمات و رو هم می زاری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
34