مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام حسن مجتبی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر شهادت امام حسن علیه السلام -(سینه ام غرق شرر خاطرات مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
114
+1
2 متن شهادت امام حسن علیه السلام -(روزه دارم من و خون دل افطار من شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
79
3 متن شعر شهادت امام حسن علیه السلام -(اشک چشم فاطمه در ماتم تو دیدنی است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
124
--1
4 امام حسن سلام الله علیه -(بقیع گرید به کربلای حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
78
5 امام حسن سلام الله علیه نوحه ، واحد -(در جنان فاطمه سینه زن شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
101
6 امام حسن سلام الله علیه نوحه -(گر چه امام صبر و روح صلاتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
43
7 امام حسن سلام الله علیه واحد -(لبم خونین دلم چون لاله پرپر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
93
8 متن شعر امام حسن(ع) -(ای فرزند زهرا.آقای کریمم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
قاسم نعمتی
70
9 دودمه امام حسن -(توکریم بن کریمی حسنی آقایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
قاسم نعمتی
38
10 زمزمه روضه امام حسن عليه السلام -(اونیکه ديدم -خودم به ديده -نه کسى ديده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
قاسم نعمتی
37
+1
11 زمينه امام حسن عليه السلام -(خونجگرم _ چهل ساله که غمگين و مضطرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
قاسم نعمتی
35
12 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(نه بوی مُشک نه چون بوی نافه ی خُتن است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مهدی رحیمی زمستان
67
13 رباعی امام حسن -(زهری که نشسته است روی پیکر تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اصغر چرمی
66
+1
14 زبان حال امام حسن(ص) در فراق مادر -(دست سیاه ثانی روی کبود مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسنعلی بالایی
67
15 سبک واحد سنگین هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و مصیبت کربلا -(تنهاترین سردارم و،تو خونه هم غریبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
133
+1
16 سبک زمزمه یا شور روضه ای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(به حال من ماهیِ دریا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
113
--1
17 سبک زمینه یا شور هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(غریبم من،غریب مادرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
86
18 واحد هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(گریه برات،میکنه،ماهی دریا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
65
19 سبک زمینه هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(امیر عشق و با کرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
46
20 شعر واحد سنگین هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(سلام ما به اون غریب در وطن امام حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
70
21 سبک زمینه هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(آتیش زهر کینه،زده شرر بر سینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
56
+2
22 متن غزل مدح امام حسن -(تمام هستِ منی یا کریم آل الله) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا آهی
46
23 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(یا حسن ای جانم و جانانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
138
24 شعر زمزمه روضه امام حسن مجتبی(ع) -(یا حسن جان ای رأفت تو بی قرینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
58
25 رباعی امام حسن -(امام آخرینِ ما می آید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرضیه عاطفی
26
26 رباعی امام حسن -(زهری که نشسته است روی پیکر تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اصغر چرمی
18
27 رباعی بسیار جانسوز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(زهری که نشسته است روی پیکر تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اصغر چرمی
37
28 یا حسن مجتبی (ع)_تنها ترین مولا، تنها ترین سردار اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
109
29 (غزل)جگر سوخته/از پریشان شدنم بستر من ریخت به هم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
79
30 (نوحه)دشمنان بر دلم ز غصه آذر زدند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
73
31 (زمینه)من کریم آل طاها مجتبایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
102
32 متن شعر امام حسن -(بی تاب بی تابم محزونه دلدارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مهدی خوش نشین
106
+1
33 نوحه و شور سینه‌زنی شهادت امام حسن(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
140
34 نوحه و شور سینه‌زنی شهادت امام حسن(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
93
35 نوحه شهادت امام مجتبی (ع)_بیا زینب به بالینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
236
+1
36 هفتم صفر بروایتی شهادت امام حسن(ع)(باز این چه غربت است که در عرش جا شدست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
147
37 نوحه شهادت امام مجتبی (ع)_زهر جفا جگر زتو پاره کرد حسن جان حسن جان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
146
38 غزل شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -(تا که می گویم حسن یک باره گریان می شوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
186
39 نوحه‌ی سینه‌زنی شهادت امام حسن(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
265
+1
40 هفتم صفر شهادت امام حسن(ع)بنابه یک روایتی (زهر هلاهل آمد و بر دل شراره زد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
155
41 یا امام حسن مجتبی(ع)_شیر جمل بودی ولی مظلوم گشتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
191
42 غزل امام حسن مجتبی -(بُرده از روزِ اَزَل دِلهای ما را یِک نفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد حسین ذاکری
197
+4
43 شعر نوحه واحد شهادت امام حسن(ع) -( من هم مظلوم بی قرینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
230
44 شعر زمینه/ شور امام حسن(ع) -(ذکر تپش های دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
261
+2
45 شعر زمزمه شهادت امام حسن(ع) -(دشت لاله شد لب من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
206
+2
46 شعر نوحه امام حسن(ع) -(ای کعبه جود و عطا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
225
47 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(ای سوزِ سینه مسمومِ کینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
279
48 متن شعر امام حسن مجتبی (ع) سبک سنتی زنجیر زنی -(تازه شد داغ حضرت زهرا – بی برادر شد زینب کبری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حاج محمد نعیمی
0
49 متن شور امام حسن علیه السلام -(دین منو دنیای من، تیغ نگاهت صف شکن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میلاد حسنی
493
50 زمینه شهادت امام مجتبی(ع) -(میون گلو بغض آهو بسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
وحید محمدی
325
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد