مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام حسن مجتبی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر و نوحه ائمه که با زهر مسموم شده و به شهادت رسیده اند -(زهرِ کینه شد قاتلت مولا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
30
2 متن شعر زمزمه زبانحال امام حسن ع -(چشمای من از غصه شد دریا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر حسین الفت
14
3 (غزل)تیر کشیدن ها/چشم من تر ز غم کعبه ی آمال شود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
54
+1
4 (غزل)هم سخن/قلب اسیر در محنم تیر می کشد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
30
5 (غزل)جگر سوخته/خواهر،از زهر جفا بال و پرم می سوزد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
35
6 متن شعر و سبک نوحه امام حسن مجتبی علیه السلام -(عزیز پیغمبر،ای پسر حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
146
7 متن شعر و سبک نوحه امام حسن مجتبی علیه السلام -(ذکرِ حور و مَلَک یا مجتبیٰ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
63
8 متن شعر امام حسن(ع) -(تو هوای پاک روضه ها بیا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
بهنام‌ نعمتی
56
9 متن شعر و نوحه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(اسم تو شیرین تر از عسل) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن کردی
52
10 زمزمه سوزناک شهادت امام حسن (منو یه عده بی وفا زدن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
وحید ولوی
45
11 متن شعر شهادت مظلومانۂ معزّالمؤمنین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(روزه بودی و همسرت ایکاش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرضیه عاطفی
51
12 امام حسن مجتبی ع -(جانم فدای سالهای غربت تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
137
13 نوحه‌ی زمینه شهادت امام حسن مجتبی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
474
+3
14 شهادت امام حسن ع -(در سوگ امام مجتبی می گریند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
386
15 رباعى بسيار جانسوز در شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام -(كشتهىزخممدينهبفداىدلتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اصغر چرمی
337
+3
16 نوحه سنتی شهادت امام مجتبی (ع)_زهر جفا شرر زده به جانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
708
+3
17 واحد سبک شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(رحمت به،چشمی که،برای حسن میباره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
497
+1
18 سبک زمینه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای جواد مقدم -(سیر از زمونه ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
345
19 سبک زمینه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(پاره پاره دلم لخته خون حاصلم مادر مادر مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
394
20 واحد سنگین آخر ماه صفر و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(دو ماهه گفتیم حسین،خوندیم از یه بی کفن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
524
+1
21 زمینه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(آه ای(قرار حیدر)(۳)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مظاهر کثیری نژاد
312
22 سبک شور امام حسن علیه السلام -(از شجاعتت بگم از نگاه نافذ و شمشير و هيبتت بگم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میلاد قبایی
211
23 سبک زمینه زبان حال امام حسن مجتبی علیه السلام -(ندیده هیشکی تو عالم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هاشم محمدی آرا
268
24 شهادت امام حسن -(با تیر آمدند به تشییع پیکرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
احسان نرگسی رضاپور
386
+3
25 سبک زمینه امام حسن علیه السلام -(زده شدم از سایه بون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد رضا طالبی
159
26 سبک شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(خدای کرمه حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد رضا طالبی
194
+2
27 سبک شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(»صف شکنه،پسر ارشد حیدر حسنه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد مختاری
174
+1
28 امام حسن علیه السلام -(چه غریبونه گوشه ی خونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
عالیه رجبی
242
29 دودمه های امام حسن علیه السلام -(تادین بماند جاودان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا یعقوبیان
135
30 واحد روضه‌ای امام‌ مجتبی(ع) -(من خیلی وقته که پَرَم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
بابک امامی
245
31 زمزمه ونوحه شهادت امام حسن (ع)_بیابیا به برم پاره شده جگرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
398
32 شهادت امام حسن(ع) (دو دست بر کمر و ناله از جگر دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
355
+2
33 توسل به امام مجتبی(ع)برای خاطر زهرا حسن حسن گویم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
459
+2
34 نوحه‌ی سینه‌زنی شهادت امام حسن(ع)سبک سنتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
965
+3
35 زمزمه وشور شهادت امام حسن (ع)_دور دیدن بین کوچه چشم پدر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
357
36 نوحه‌سینه‌زنی شهادت امام حسن(ع)سبک همه جا کربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
840
+2
37 دو دمه‌های شهادت امام مجتبی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرتضی محمودپور
214
+1
38 نوحه زمینه روضه ای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(داره چشما میباره برات مثل بارون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیرحسین سلطانی
404
39 شهادت امام حسن -(کوچه و چادر خاکی،شده زخم جگرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
وحید زحمتکش شهری
427
+4
40 شور شهادت امام حسن علیه السلام -(یه دنیا داره وابسته حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مظاهر کثیری نژاد
234
41 سبک زمینه شهادت امام حسن (ع) -(غریبِ مدینه شدی مسموم آخر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
طاها تحقیقی
448
42 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(بیاور طشت از وفا به برم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد حیاتبخش
341
43 شهادت امام حسن مجتبی(ع) -(گفتا امام مجتبی خواهر ای زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حاج محمد رونقی مازندرانی
444
44 شهادت امام حسن عليه السلام -(عقده هاى دلم آن روز اگر وا مى شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
آرمان صائمی
272
45 چهار پاره بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی ع اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسین فرجی
240
46 نوحه شهادت امام مجتبی (ع)_ای در کوچه تنها و بی یار ویاور اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
502
+3
47 نوحه وزمزمه شهادت امام مجتبی (ع)_خاطره ی کوچه بلای جانش بود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
388
--1
48 رباعی بسیار زیبا و جانسوز در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -( هیچ شب خواب تو‌جز دلهره تعبیر نشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اصغر چرمی
363
+2
49 نوحه، زمینه وشور شهادت امام مجتبی_خاطره ی کوچه شد آتش بر جان او اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
464
+1
50 متن شعر شهادت امام حسن علیه السلام -(سینه ام غرق شرر خاطرات مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
438
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد