مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام حسن مجتبی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 غریب بن غریب(درخانه غریب و خارج از خانه غریب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
43
2 زمزمه روضه امام حسن مجتبی -(پاره جگر شدم ولی باشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
33
3 نوحه شهادت امام حسن علیه السلام -(هفتِ صفر بُوَد زمان عزا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عباسی
31
4 شور هروله امام حسن مجتبی علیه السلام -(شاهی و مولا ، عزیز زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسین رحمانی
24
5 سبک9 شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ امید -(اي اميدم تو بيا در برِ من خواهرِ من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
24
6 سبک8 شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / زمینه ـ بابا -(اي بعدِ بابا مانده‌اي تنهاي تنها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
22
7 سبک7 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / واحد ـ سوز -(سوزم از سوزِ جگر در ميانِ خانه‌ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
13
8 سبک 6 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / زمینه ـ شرر -(از دلِ خسته‌ي من آه و شرر مي‌بارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
14
9 (نوحه)تنهایم و بی یاور و حبیبم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
16
10 یا کریم مددی -(تا شود راضی ز اعمالم خدا گفتم حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
سید پوریا هاشمی
21
11 خیرالنساء -(السلام ای زاده خیرالنساء) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
سعید قشلاقیان
11
12 (زمینه)بر دردو غم شد اجل طبیبم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
33
13 (زمزمه)مادر رسیده جان من برلب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
36
14 (غزل)گیسوی سپید/طایر قدسم و بشکسته ز کین بال و پرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمود اسدی
17
15 روضه شهادت امام حسن مجتبی(ع) -(از زهرکین فقط نه دلت پیکر تو سوخت، ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا آهی
38
16 روضه شهادت امام حسن مجتبی(ع) -(باز آمده گدای تو یا ایهاالکریم، ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا آهی
46
17 سبک 5 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / شور واحد ـ وای -(وای از غم زمونه زخمای بی نشونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
43
18 امام حسن مجتبی(ع) -(مولای ما کریم ولیکن غریب بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن کردی
44
19 امام حسن(ع) -(نفس میکشم در هوای حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن کردی
24
20 شهادت امام حسن علیه السلام با نوای محمود کریمی -(ای‌علمدارِحسین‌ای‌باوفاای‌مهْ‌جبین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
افشین منصوری فر
31
21 سبک 4 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / واحد ـ مادر -(چرا مادر نگروني ـ چرا اینقدر پریشونی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
34
22 یا حسن مجتبی (ع)_مولا حسنی ومجتبایی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
26
23 غزل امام حسن مجتبی (ع) -(خون می چکد حسن زِ لب تو، سخن مگو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا رسول زاده
63
24 شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(عرش معلا ز غمت گریه کرد (حسن جان)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
77
25 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ناله ها زد حسین آن شه بی کفن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
76
26 زمینه امام حسن علیه السلام -(حسن، ای غریب جگر پاره ی من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میلاد حسنی
58
27 زمينه شهادت امام حسن(ع) -(چشمامو مي بندم و لرزه داره پيكرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
53
28 نوحه امام حسن مجتبي عليه السلام -(من گل پرپرم شاه بي لشكرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
83
29 غزل مصيبت امام حسن مجتبي عليه السلام -(اشك هم درمان بغض بي صداي من نشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
58
30 سردار ِ بی سرباز مانده ( شهادت امام حسن مجتبی (ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
لیلا علیزاده
41
31 شهادت امام حسن مجتبی ع -(زخمی که تو در سینه ات جا داده ای کم نیست، درد تو آقا! کمتر از درد مُحرم نیست!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
48
32 تک بیتی شهادت امام حسن مجتبی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رامین برومند
28
33 امام حسن مجتبی(ع) -(ای به آقایی ملقّب، یامُعزّالمؤمنین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرضیه عاطفی
47
34 شهادت امام حسن مجتبی (ع) -(از علی دَم بزن اما دَمِ مولا حسن است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن لطفی
57
35 شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -(جذبه و جاذبه و جلوه‌ی اعظم حسن است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن لطفی
26
36 سبک 3 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / شور ـ غریب -(من يه غريبي مي‌شناسم داغِ هزار ساله داره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
46
37 سبک 2 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ خوش سخن -(فرزندِ خوش سخنم ـ اي حسنم ـ بيا بيا مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
39
38 سبک 1 شهادت امام حسن مجتبی ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ ماتم -(اي خدا ماتم عالم همه آمد به سرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
54
39 غزل شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(من گلي از گلشن و گلخانه‌ي پيغمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
19
40 ترکیب بند شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(چه گشته قامت يارم ز بار غم شكن است؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
13
41 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(ز تیغ زهر، زخمی بر دهن داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
19
42 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(خدایا زجر بی حدی کشیدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
19
43 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(به روی گونه هایم ژاله دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
11
44 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(بيا مادر غریبت نیمه جان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
32
45 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(صداي ناله‌ مي‌آيد ز آهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
20
46 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(امان از اشكِ چشمِ دانه دانه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
16
47 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(چه سازم زینب غم پرورِ من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
19
48 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(غمِ مادر نمك پاشِ دلم شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
23
49 دوبیتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع -(ای که از جور و جفا حالِ مکدّر داری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن ثابت جو
13
50 نوحه(امام حسن مجتبی ع) -(زهر جفا گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
39