مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام جعفر صادق علیه السلام

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر دم نوحۀ امام صادق علیه السلام -(صادق آل ا... رسیده به شهادت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
33
2 شعر امام جعفر صادق(ع) -(مرغ دل زند پر در هوای صادق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
حسنعلی بالایی
73
3 شعر امام جعفر صادق(ع) -(سلام ای مصحفِ توحیدِ سرمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
هستی محرابی
73
4 شعر امام جعفر صادق(ع) -(سلام ما به کمال و صداقت صادق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
آیت الله صافی گلپایگانی
87
5 شعر امام جعفر صادق(ع) -(حیرانی ام بود به درِ علمتان وکیل) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
حامد آقایی
62
6 شعر امام صادق(ع) -(بی حرم ماندی توای مظلوم مظلومان حق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
رضا ترابی گیلده
71
+1
7 شعر امام صادق(ع) -(آینه بودی، ترک برداشتی، تنها شدی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
رسول رشیدی راد
64
8 شعر امام صادق(ع) -(میان سینه اَش وقتی خدا نور یقین انداخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
علی اصغر یزدی
65
9 شعر مرثیه امام صادق(ع) -(چنان که فاطمه را نام مثل کوثر نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
حسین صیامی
71
10 شعر شهادت امام صادق(ع) -(در هجره ام مقابل چشمان مادرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
رضا باقریان
83
11 متن شور امامِ صادق(ع) -(ای حجّتِ حق بر همه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
50
12 متن سرود شور امام صادق(ع) -(گشته از قدومت لبِ همه خندان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
64
13 شعر امام صادق(ع) -(مولا حضرت صادق/ای امام دلها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
80
14 شعر امام صادق(ع) -(ای به رخسار تو نور سرمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
82
15 شعر امام صادق(ع) -(الا بر خلایق،چو قرآنِ ناطق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
80
16 شعر امام صادق(ع) -(پاره جگر گشته،زِ جور زهر کین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
90
17 شعر امام صادق(ع) -(نالایقم،من عزادار امامِ صادقم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
66
18 شعر امام صادق علیه السلام -(خودشید عشقی و محبوب داوری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
71
19 نوحه سنتی امام صادق(ع) -(اشک مصیبت از هر دیده روان شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
امیر عباسی
83
20 (نذر آقا امام صادق(ع) و زنده یاد پدرم محمد محمدی) -(همینکه با عصای دانشش بشکافت دریا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
لعیا حمدی
89
21 شعر غزل امام صادق علیه‌السلام -(با نگاه روشنت پلک سحر وا می‌شود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محمد مهدی خانمحمدی
89
22 شعر مدح مثنوی امام صادق علیه‌السلام -(ای كوی تو، كعبۀ خلايق‏) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محمد علی مجاهدی
88
23 غزل مصیب داغ شهادت امام صادق علیه السلام -(یکی می گفت مثل مادرش پشت در افتاده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
حسین رئوفی
139
24 شعر غزل امام صادق(ع) -(به استناد حدیثی دلم چه عاشق بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
سیده‌ تکتم حسینی
88
25 شعر رباعی امام صادق(ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
علی اصغر دلیلی صالح
88
26 متن شعر امام صادق علیه السلام -(ای رتبه ات فراتراز ادراک ازعقول) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
احمد حسین پور علوی
86
27 شعر رباعی امام صادق(ع) -(آنان که به کار عشق، بودند استاد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
104
28 غزل مرثیه امام صادق شهادت شیخ الائمه -(میان آتش نمرود پیکرِ تو نسوخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محمد قاسمی
84
29 عامیانه امام صادق اهل بیت -(هم گرفتاره امام صادقیم هم عزادار امام صادقیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محمد قاسمی
92
30 یاحضرت صادق علیه السلام -(نام زيباي حضرت صادق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محسن صرامی
110
31 متن شعر امام صادق(ع) -(با کینۂ کهنه؛ بی ادب برگشته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
مرضیه عاطفی
88
32 تقدیم ساحت مقدس حضرت کاشف الحقایق امام صادق (ع) -(دلت نشسته به خون، غصه بر دلت سربار.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
رسول رشیدی راد
154
33 تقدیم محضر مقدس و شریف و نورانی رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق(ع) -(شد روضه بیت بیت تمام قصیده ات.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
رسول رشیدی راد
125
34 شعر امام صادق(ع) -(السلام ای زلال آیینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
حسین جعفری
139
35 جهاد علمی -(الا كه عشق زده خيمه درگلستانت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد سید هاشم وفایی
101
36 شعر رباعی امام جعفر صادق(ع) -(از علم شود مرد خدا حق‌بین‌تر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
231
37 غزل مصیبت امام صادق علیه السلام -(باز هم پشت در خانه صدا پیچیده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
147
+1
38 غرل مصیبت امام صادق علیه السلام -(گرچه وجودم را شرار نار سوزاند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
92
39 غزل مصیبت امام صادق علیه السلام -(پیرمردی بین آتش از نوا افتاده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
211
+1
40 غزل مصیبت امام صادق ۴ -(شیخ الائمه ام که شکستند حرمتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
136
+1
41 غزل مصیبت امام صادق علیه السلام -(اگرچه بر همه عالم گره گشا بودم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
185
42 غزل مصیبت امام صادق علیه السلام -(حلقه اشک چو در چشم ترم می پیچد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
قاسم نعمتی
90
43 یاحضرت صادق علیه السلام -(قلب خورشید به پای خبرش درد گرفت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محسن صرامی
157
+2
44 یاحضرت صادق علیه السلام -(سجاده کشیدند و امامت به زمین خورد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محسن صرامی
142
45 روایتی از امام صادق علیه السلام -(فرمودامام صادق آن قاضی مجاهد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
ولی الله کلامی زنجانی
139
46 مثنوی مدح امام صادق علیه‌السلام -(ای مشعل دانش از تو روشن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
249
47 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام صادق علیه‌السلام -(سرچشمۀ فیض، آرزو کن به دعا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
234
48 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام صادق(علیه‌السلام): -(بی‌مهر نبی و آل او دل، دل نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
209
49 امامِ صادق(ع) -( از قضا ما را خدا از اهل ایمان می نویسد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
محسن ناصحی
271
50 سلام_بر_امام_جعفرصادق -(در چشم تو آفتاب را می بینم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام جعفر صادق علیه السلام
مرضیه عاطفی
275
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد